Spolu dokážeme více.

Věděli jste, že Lindex je jedním z největších nákupčích organické bavlny na světě? To znamená, že můžeme ovlivnit dodavatelský řetězec a zlepšit výrobu. Společně s organizací CottonConnect jsme založili program „Ženy v bavlně“, který cílí na pěstitelky bavlny. Pěstitelkám se dostane informací o pěstování a vedení podniku i o zdraví, vzdělání a pracovním právu. 
 
„Jako jedni z největších nákupčích organické bavlny pracujeme na tom, aby se nadále zvyšovaly dodávky organické bavlny, a zároveň pokračujeme v důležitém poslání podpory žen,“ říká Anna-Karin Dahlberg, vedoucí pro udržitelnost ve společnosti Lindex.
Náš cíl: 100% organická bavlna
Program „Ženy v bavlně“ sdružuje 350 žen v regionu Madhya Pradesh v Indii. V rámci tohoto programu se pěstitelky bavlny učí, jak zlepšit svoji životní situaci za pomoci praktik pěstování organické bavlny. My nabídneme platformu, konexe a znalosti, ovšem pouze díky tvrdé práci a vytrvalosti se tyto ženy stanou vlastníky zavedených podniků.
Podpora a motivace žen
Program „Ženy v bavlně“ podporuje a posiluje pěstitelky bavlny, které přecházejí k organickému pěstitelství a stávají se nezávislými vlastníky podniků. Program zahrnuje odbornou přípravu v oblasti ekologických zemědělských postupů, jako je úrodnost půdy, ochrana před škůdci, metody sběru bavlny, chemické látky a využívání vody. Aby se tyto ženy mohly stát zavedenými podnikatelkami s ekologickou bavlnou, výuka zahrnuje vzdělání v oblastech obchodní správy, zdraví a pracovního práva. Ty jsou nezbytnou součástí naší budoucnosti.

Chceme, aby do roku 2025 byla všechna naše bavlna organická. A abychom tohoto cíle dosáhli, chceme se zasadit o rozšíření pěstování organické bavlny. Společně s organizací CottonConnect a programem „Ženy v bavlně“ se nyní snažíme dosáhnout udržitelnější produkce bavlny a zároveň také podpořit a motivovat ženy.
Společnost Lindex ve spolupráci s organizací CottonConnect
Toto pyžamo je jedno z milionu. Doslova.
Jakožto první krok ke 100% organické bavlně jsme vyrobili jeden milion pyžam určených pro miminka. Všechna jsou vyrobena z bavlny vypěstované ženami, které prošly programem „Ženy v bavlně“, a my jsme na ně velmi pyšní. Tato pyžama jsou symbolem posílení postavení těchto žen a jistě dlouhodobě ovlivní budoucí generace.  
 
V dnešní době používáme z 80 % organickou bavlnu a celý náš sortiment pro miminka je vyroben právě z ní. 
 
S ohledem na budoucnost.
Meet Basanti, Dhudhari, and Samita, three of the 350 women in ‘Women in Cotton’.
Seznamte se s Basanti Bai
Basanti Bai má velkou rodinu a její děti chodí do školy. Účastní se našeho programu a získala odbornou průpravu v oblasti organického pěstitelství. 
 
„Naučila jsem se využívat hnojivo, organické insekticidy a pesticidy.  
 
Ty snižují náklady na naši výrobu. Učili jsme se také o chovu koz, a díky tomu jsme v naší skupině začali společně chovat kozy.“ 
 
Společně se také naučili, jak začít šetřit peníze pro případ, kdy by je ona a její rodina mohli potřebovat. 
 
„Přeji si, aby se všechny ženy připojily ke spořící skupině a aby lidé v mé vesnici byli v dobré životní situaci. Člověk by měl tvrdě pracovat a vytvořit si svou vlastní identitu,“ říká. 
Seznamte se se Samitou Bai
Samita Bai je manželka a matka dvou dětí. Žije ve vesnici v regionu Madhya Pradesh v Indii. Samita Bai pochází z rodiny zemědělců. Nicméně se prostřednictvím tohoto programu naučila pěstovat organickou bavlnu.  
 
„Učila jsem se o tom, jak spořit a jak využít našetřené peníze, když je to potřeba. Právě to, že jsme se naučili vyrábět hnojivo a vermikompost a pěstovat plodiny levněji za použití organických metod, nám pomohlo ušetřit.“ 
 
Samitiným snem je, aby se všechny ženy v její vesnici zapojily do organického pěstitelství a do její skupiny, a aby všichni v její komunitě měli svůj způsob obživy. 
 
„Předtím jsem měla problém mluvit před lidmi, teď už mi to ale nevadí.“ 
Seznamte se s Dhudhari Bai
Dhudhari Bai žije se svým manželem, jejich dvěma syny, snachou a jejich dětmi. 
 
„Nyní pěstujeme organicky a připravujeme a používáme organická hnojiva a léky. To nám pomohlo získat lepší úrodu za nižší náklady. Učíme se také o chorobách rostlin a jejich léčbě.“ 
 
V rámci programu existuje také spořící skupina, které se Dhudhari účastnila. 
 
„Mým snem do budoucna je, aby se každá rodina v mé vesnici zapojila do organického pěstování a vedla dobrý život. Doufám, že se všechny ženy připojí ke spořící skupině a budou schopny své ušetřené peníze využít ke zlepšení situace svých rodin a poskytnout kvalitní vzdělání svým dětem.“ 
CottonConnect, „Ženy v bavlně“ a Lindex.
Program „Ženy v bavlně“ podporuje ženy v regionu Madhya Pradesh v Indii, které přecházejí k organickému pěstování a stávají se nezávislými vlastníky podniků. Program jim nabízí platformu, konexe a znalosti, ovšem pouze díky tvrdé práci a vytrvalosti se tyto ženy stanou vlastníky zavedených podniků.
Podpora a posílení pěstitelek bavlny
Celý náš řetězec je plný žen, od polí až do zkušebních kabinek, a my pociťujeme odpovědnost vůči každé z nich. Společnost Lindex je členem organizace CottonConnect. Spolu s nimi jsme založili program „Ženy v bavlně“, v rámci kterého se pěstitelky bavlny učí, jak zlepšit úroveň svého živobytí pomocí metod využívaných při pěstování organické bavlny.