Náš slib

Od roku 1954, kdy společnost Lindex vznikla, se prezentujeme jako módní společnost s cílem. Nejsme ani zdaleka dokonalí, ale jsme odhodláni převzít zodpovědnost a pokračovat v naší cestě, abychom přispěli ke změně, a to nejen teď, ale i v budoucnu. Proto jsme se zavázali k udržitelnosti – usilujeme o dosažení změny pro příští generace. Náš závazek se týká tří oblastí: podporovat ženy, respektovat planetu a zasazovat se o lidská práva.
Podporovat ženy
Ženy jsou pro nás vším. Celý náš řetězec je plný žen, od polí s bavlnou až do zkušebních kabinek. Samozřejmě máme v našem hodnotovém řetězci také mnoho mužů, kteří jsou stejně důležitou součástí společnosti Lindex a všeho, co děláme, abychom podpořili a inspirovali ženy po celém světě. 
Chovat se k planetě s úctou
Ve společnosti Lindex nebudeme jen přihlížet, jak se odehrává největší krize životního prostředí naší doby. Změna klimatu má dopad na všechny části světa a ohrožuje globální rozvoj. Při výrobě, přepravě, používání a likvidaci našich produktů vzniká množství skleníkových plynů, které vedou ke změně klimatu. Ve společnosti Lindex děláme vše pro to, abychom se drželi cílů udržitelného rozvoje OSN a zaváděli opatření v souladu s cílem č. 13: ochrana klimatu. 
Zajišťovat lidská práva
Chod společnosti Lindex závisí na rozhodnutí, rukou a řemeslném umu lidí. K těmto lidem neodmyslitelně patří jejich práva a důstojnost, ať už jde o kohokoli. Naším úkolem je, aby se základní lidská práva dodržovala napříč celým naším řetězcem a aby naše pracoviště byla bezpečná, zdravotně nezávadná a disponovala řádnými pracovními podmínkami. V módním průmyslu je transparentní dodavatelský řetězec jednou z největších výzev, ale zároveň je také stavebním kamenem pro pokrok ve všech oblastech udržitelnosti.