Jak pracujeme

Ve společnosti Lindex je udržitelnost součástí každodenní pracovní náplně a držíme slovo – chceme zajistit lepší budoucnost příštích generací. Naše snahy o udržitelnost přesahují do několika úrovní – od vyšších cílů naší společnosti, přes naplňování očekávání našich zainteresovaných stran až po dodržování aktuálních právních předpisů.
Naše iniciativy
Nejvíce toho zvládneme, když budeme spolupracovat a budeme se držet našich slibů – že se zasadíme o lepší budoucnost příštích generací – musíme spolupracovat s našimi dodavateli, kolegy v oboru a partnery. Zde jsou některé naše hlavní iniciativy a partnerství:
Dodavatelé, továrny a pracovní podmínky
My sami žádné továrny nevlastníme. Namísto toho úzce spolupracujeme s nezávislými dodavateli. V poslední letech jsme náš dodavatelský řetězec konsolidovali a v dnešní době spolupracujeme v rámci dlouhodobých partnerství s několika pečlivě vybranými dodavateli. 
 
Všichni naši dodavatelé jsou povinni dodržovat kodex chování, který stanovuje požadavky na pracovní podmínky, jako je mzdové ohodnocení, bezpečnost na pracovišti, pracovní doba a další. Každý si zaslouží mzdu, která mu zajistí živobytí. Zvyšování mzdového ohodnocení nad životní minimum napříč celým naším řetězcem patří k důležitým bodům našeho závazku udržitelnosti.
Naším cílem do roku 2025 je, aby 100 % našich zdrojů poházelo z recyklace nebo z udržitelných zdrojů.
Naše materiály
Víme, že náš výběr materiálů má dopad na lidi i na životní prostředí. Všechny materiály mají své vlastní výzvy, a proto jsme odhodláni vždy vyhodnotit a najít nejlepší alternativy, které mají méně negativní dopad.
Better Denim
Výroba džínoviny se neobejde bez špíny a prachu, ale kvůli intenzivnímu praní se jedná o jeden z nejméně úsporných výrobních postupů z hlediska spotřeby vody, Běžná výroba džínoviny jednoduše řečeno nemá nejlepší dopad na životní prostředí ani na pracovníky ve výrobě. 
 
Jsme na cestě k výrobě džínoviny způsobem, který zanechává co nejmenší dopad. Dnes je všechna naše džínovina ve společnosti Lindex tím, čemu říkáme Better Denim. Better Denim znamená čtyři věci: že naše džínovina je navržena s ohledem na dlouhé nošení a cirkulární módu, že zvyšujeme podíl použitých recyklovaných materiálů a že používáme udržitelný proces praní a čistších barvicích postupů.
GOTS
Oblečení s certifikací GOTS (Global Organic Textile Standard) je vyrobeno z organické bavlny. Do certifikace GOTS spadají všechny kroky zpracování po vypěstování bavlny, požadavky se týkají jak dopadů na společnost, tak na životní prostředí ve všech fázích, jako například spřádání příze, tkaní látek, úprava, barvení a potisk. Celý textilní proces je pečlivě a přísně sledován, aby vám jako zákazníkům poskytoval záruku důvěryhodnosti a spolehlivosti produktu.
Chemické látky a voda
Při výrobě našich výrobků se používají chemické látky a voda. Je pro nás důležité používat méně vody a zároveň ji využívat správně. Správné využívání vody spočívá ve vhodném výběru chemických látek, dále také ve vybavení a postupech čištění vody před vypuštěním. Hlavní je se ujistit, aby během výroby nedocházelo k vypouštění škodlivých látek do přírody, ke znečišťování vodních zdrojů nebo k nevratnému poškození životního prostředí.
Minimalizace našeho dopadu na ekosystémy a biologickou rozmanitost je jedním z hlavních cílů našeho slibu udržitelnosti.
Cirkulární móda
Z pozice módní společnosti je potřeba, abychom hledali způsoby cirkulárního provozu a nabídli možnosti udržitelnější spotřeby. Spotřebu má nakonec sice v rukách spotřebitel, přesto je na nás, abychom vytvořili podmínky, které umožňují cirkulárnější přístup k módě a svědomitější rozhodnutí. Zda se bude oblečení nosit dlouho, nebo ne, je nakonec na spotřebiteli, ale z naší strany je potřeba nabízet produkty, které dobře padnou a jsou kvalitní.