O co usilujeme

Možná jsme již započali naši cestu, ale hodně toho máme ještě před sebou. A jsme odhodláni nadále měnit staré ideály krásy a zajistit, aby byla móda rozmanitější. 
Proto budeme... 
 
Prosazovat rozmanitější zastoupení v naší komunikaci 
To znamená, že se budeme snažit zajistit, aby byla v našem světě zastoupena široká škála věkových kategorií, etnik, typů těl, tělesných omezení, genderových identit a všeho, co z nás dělá lidi.  
 
Ukazovat lidi tak, jak jsou 
To znamená, že v žádném z našich sdělení nebudeme používat retušování ani filtry.  
 
Nadále naslouchat  
Máme se od vás hodně co učit. To víme, protože jsme to již v minulosti udělali. Odstranili jsme například naši značku Generous, aby se ženy necítily přehlíženě. A počínaje letošním rokem budeme provádět každoroční měření inkluze, kde se obrátíme na ženy a zeptáme se je na jejich myšlenky a postřehy ohledně ideálů krásy a inkluze. 
 
To je jen několik příkladů oblastí, na kterých pracujeme. Chcete-li se dozvědět více o tom, co děláme, navštivte: 
Ponořme se hlouběji
Téma ideálů krásy a inkluze je obrovské a někdy je těžké jej pochopit. Naštěstí však existuje mnoho dobrých článků, videí a dalších zdrojů, které mohou pomoci proniknout do celé problematiky hlouběji.

Pokud tedy sháníte bližší informace, shromažďujeme je zde. Uložte si tento odkaz, protože sem budeme průběžně přidávat další zdroje. 
Skutečné rozhovory – dokument
Začali jsme nasloucháním a požádali jsme ženy, aby nám sdělily své názory na ideály krásy a inkluzi. Poslechněte si, co nám řekly.