Vårt löfte

Sedan Lindex grundades 1954 har vi varit ett modeföretag på en resa. Vi är långt ifrån perfekta men vi strävar efter att ta vårt ansvar och fortsätta vår resa för att påverka både idag och imorgon. Det är därför vi har ett hållbarhetslöfte: att göra skillnad för framtida generationer. Vårt löfte är indelat i tre områden: stärka kvinnor, respektera planeten och säkerställa mänskliga rättigheter.
Stärka kvinnor
Kvinnan är allt för oss. Kvinnor finns i alla delar av vår värdekedja, från fältet till provrummet. Naturligtvis har vi även många män i vår värdekedja. De är en lika viktig del av Lindex och i allt vi gör för att stärka och inspirera kvinnor överallt. 
Respektera vår planet
På Lindex tänker vi inte vara en passiv åskådare i vår tids största miljökris. Klimatförändringarna berör alla världens regioner och är ett hot mot den globala utvecklingen. Produktion, transport, användning och kassering av våra produkter genererar en betydande mängd utsläpp av växthusgaser som bidrar till den globala uppvärmningen. På Lindex stöttar vi FN:s globala mål för hållbar utveckling och våra åtgärder och mål är i linje med Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
Stå upp för mänskliga rättigheter
Vi är beroende av människors beslut, händer och färdigheter i alla delar av vår verksamhet. Människor med rättigheter och värdighet, oavsett vilka de är. Det är vårt ansvar att se till att grundläggande mänskliga rättigheter respekteras i hela vår värdekedja och att arbetsplatserna är säkra och hälsosamma med goda arbetsförhållanden. Öppenhet i leveranskedjan är en stor utmaning för modebranschen, men det är viktigt för att göra framsteg inom alla hållbarhetsområden.