O společnosti Lindex

Náš závazek udržitelnosti zní jasně – chceme zajistit příštím generacím lepší budoucnost a klíčem k tomu je spolupráce s dodavateli a kolegy v oboru. Máme několik závazků, v jejichž rámci se společnými silami snažíme dosáhnout společných cílů a splnit si společné ambice.
Kampaň WE Women by Lindex
Chceme, aby všechny ženy napříč celým naším hodnotovým řetězcem byly schopny zcela naplňovat svůj potenciál. V rámci kampaně WE Women by Lindex usilujeme o lepší rovnost pohlaví a inkluzivnější pracoviště napříč naším dodavatelským řetězcem.
Organizace CottonConnect
Celý náš řetězec je plný žen, od polí až po zkušební kabinky, a my pociťujeme odpovědnost vůči každé z nich. Společnost Lindex patří k organizaci CottonConnect a podílí se na jejím programu „Ženy v oblasti bavlny“.
WaterAid
Základní potřeby jsou na prvním místě a bez přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením nebudou ženy moci naplňovat svůj potenciál. S organizací WaterAid spolupracujeme, abychom podpořili jejich snahu o zlepšení přístupu k čisté vodě a hygienickým zařízením po celém světě.
Zprávy, zásady a závazky
Zde si můžete najít zprávy a zásady o udržitelnosti a přečíst si o našich různých závazcích.
Aktivity a partnerství
Nejvíce toho zvládneme, když budeme spolupracovat a dodržíme svůj slib – že se zasadíme o lepší budoucnost příštích generací.