Správy a politika

Transparentnosť je kľúčom k dosiahnutiu pokroku vo všetkých oblastiach trvalej udržateľnosti. Pre nás v spoločnosti Lindex je dôležité otvorene a transparentne prezentovať našu cestu – tú, ktorú sme už prešli, aj tú ktorá nás ešte čaká. 

V našich správach o trvalej udržateľnosti popisujeme uplynulý rok a zdieľame informácie o pokroku, ako aj o výzvach.