Náš sľub

Od vzniku spoločnosti Lindex v roku 1954 sme módnou spoločnosťou na ceste. Nie sme ani zďaleka dokonalí, ale sme odhodlaní prevziať zodpovednosť a pokračovať na našej ceste, aby naša práca mala dopad na dnešok aj zajtrajšok. Preto sme zložili sľub trvalej udržateľnosti – chceme niečo zmeniť pre budúce generácie. Náš sľub je rozdelený do troch oblastí: posilnenie postavenia žien, rešpektovanie planéty a zabezpečenie ľudských práv.
Posilnenie postavenia žien
Žena je pre nás všetkým. Ženy sú prítomné v každej časti nášho hodnotového reťazca, od poľa až po skúšobné kabínky. Samozrejme, v našom hodnotovom reťazci je aj mnoho mužov, ktorí sú rovnako dôležitou súčasťou spoločnosti Lindex a všetkého, čo robíme, aby sme posilnili a inšpirovali ženy na celom svete. 
Rešpekt voči planéte
V spoločnosti Lindex nechceme byť nezúčastnenými pozorovateľmi v najväčšej environmentálnej kríze našej doby. Klimatická zmena sa týka všetkých regiónov sveta a predstavuje hrozbu pre globálny rozvoj. Výroba, preprava, použitie a likvidácia našich výrobkov generuje značné množstvo emisií skleníkových plynov (GHG), ktoré prispievajú ku globálnemu otepľovaniu. V spoločnosti Lindex sa angažujeme v súlade s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja a naše kroky a ciele sme zosúladili s cieľom 13: Ochrana klímy. 
Ochrana ľudských práv
Každý segment obchodnej činnosti spoločnosti Lindex je závislý od rozhodnutí, rúk a schopností ľudí. Ľudí s právami a dôstojnosťou, na ktoré majú nárok, bez ohľadu na to, kto sú. Je našou zodpovednosťou zabezpečiť, aby sa základné ľudské práva dodržiavali v celom našom hodnotovom reťazci a aby boli jeho pracoviská bezpečné a v dobrom stave. Transparentnosť dodávateľského reťazca je v módnom priemysle veľkou výzvou, je však kľúčom k pokroku vo všetkých oblastiach udržateľnosti.