Ako pracujeme

V spoločnosti Lindex je trvalá udržateľnosť súčasťou našej každodennej práce a sme odhodlaní dodržať svoj sľub – priniesť zmenu pre budúce generácie. Naša práca v oblasti trvalej udržateľnosti pokrýva niekoľko úrovní – od nášho hlavného poslania ako spoločnosti, po splnenie očakávaní zainteresovaných strán a zabezpečenia aktuálnosti právnych predpisov.
Naše iniciatívy
Najviac toho dosiahneme, keď pracujeme spoločne. Na dodržanie nášho sľubu – ktorým je zmena pre budúce generácie – potrebujeme spolupracovať s našimi dodávateľmi, ďalšími spoločnosťami v tomto odvetví a partnermi. Tu je prehľad našich kľúčových iniciatív a partnerstiev:
Dodávatelia, továrne a pracovné podmienky
Nevlastníme žiadne továrne, namiesto toho spolupracujeme s nezávislými dodávateľmi. V posledných rokoch sme výrazne konsolidovali náš dodávateľský reťazec a dnes pracujeme v dlhodobých partnerstvách s niekoľkými starostlivo vybranými dodávateľmi. 
 
Všetci naši dodávatelia sú povinní dodržiavať kódex správania, ktorý stanovuje požiadavky na pracovné podmienky, ako sú mzdy, bezpečnosť pracoviska, pracovná doba a ďalšie. Každý by mal poberať mzdu, z ktorej dokáže vyžiť. Zabezpečenie napredovania celého nášho hodnotového reťazca z hľadiska životného minima, je dôležitou súčasťou nášho sľubu trvalej udržateľnosti.
Naším cieľom je, aby bolo 100 % našich materiálov do roku 2025 recyklovaných alebo pochádzalo z trvalo udržateľných zdrojov.
Naše materiály
Vieme, že výber materiálov má vplyv na ľudí aj na životné prostredie. Všetky materiály majú svoje vlastné výzvy, a preto sa snažíme vždy vyhodnotiť a nájsť najlepšie alternatívy, ktoré majú menší negatívny vplyv.
Better Denim
Výroba džínsov môže byť veľmi nečistá a prašná a kvôli intenzívnemu praniu je jej súčasťou jeden z najnáročnejších textilných procesov z hľadiska spotreby vody. Jednoducho povedané, konvenčná výroba džínsoviny nie je pre životné prostredie ani ľudí pracujúcich vo výrobe veľkou výhrou. 
 
Sme na ceste k výrobe džínsoviny spôsobom, ktorý zanecháva čo najmenší vplyv, a dnes všetku našu džínsovinu v spoločnosti Lindex nazývame Better Denim. Better Denim znamená štyri veci: že náš džínsový materiál je navrhnutý s ohľadom na dlhú životnosť a obehovosť, že zvyšujeme podiel recyklovaných materiálov a že používame pracie metódy efektívne využívajúce zdroje a čistejšie procesy farbenia.
GOTS
Oblečenie s certifikátom GOTS (Global Organic Textile Standard) je vyrobené z organickej bavlny. Certifikácia GOTS sa vzťahuje na všetky kroky po výrobe bavlny a zahŕňa napríklad sociálne aj environmentálne požiadavky; spriadanie priadze, tkanie látok, ošetrenie, farbenie a potlač. Celý proces výroby textílií je starostlivo a prísne sledovaný, aby sme vám ako zákazníkom poskytli dôveryhodnú a spoľahlivú záruku na výrobok.
Chemikálie a voda
Pri výrobe našich výrobkov sa používajú chemikálie a voda. Je rovnako dôležité, aby sme používali menej vody, ako aj aby sme ju používali správne. Správne používanie vody sa odvíja od výberu chemických látok, ako aj zariadení a procesov používaných na čistenie vody pred jej vypustením. Je dôležité zabezpečiť, aby v rámci výroby nedochádzalo k uvoľňovaniu škodlivých látok z výroby do prírody a následnému znečisťovaniu vodných zdrojov a nenávratnému poškodeniu životného prostredia.
Minimalizácia nášho vplyvu na ekosystémy a biodiverzitu je jedným z našich hlavných cieľov uvedených v našom sľube udržateľnosti.
Cirkulárna móda
Ako módna spoločnosť musíme preskúmať nové cirkulárne spôsoby práce a umožniť udržateľnejšiu spotrebu. Pretože aj keď je spotreba v konečnom dôsledku v rukách spotrebiteľa, musíme vytvoriť také podmienky, ktoré umožnia, aby bola móda cirkulárnejšia a uvedomelé rozhodovanie ľahšie. Napríklad dlhodobé používanie odevu je v konečnom dôsledku na spotrebiteľovi, ale záleží na nás, aby sme ponúkali výrobky v dokonalom strihu a kvalite.