Ako zaplatiť
1. Kliknite na ikonu nákupného košíka, ktorá sa nachádza v pravom hornom rohu. 
2. Pokračujte k platbe a skontrolujte svoju objednávku.
3. Ak máte zľavový kód na online nákup, uplatnite si ho.
4. Vyplňte dodaciu adresu a vyberte spôsob doručenia. 
5. Vyberte preferovaný a bezpečný spôsob platby.
6. Dokončite objednávku!