O spoločnosti Lindex

Spolupráca s dodávateľmi, ostatnými spoločnosťami v tomto odvetví a ďalšími partnermi je kľúčovým faktorom pri dodržiavaní nášho sľubu trvalej udržateľnosti – priniesť zmenu pre budúce generácie. Sme súčasťou niekoľkých záväzkov, kde spájame sily s ostatnými a sústreďujeme svoje úsilie na spoločné ciele a ambície.
WE Women by Lindex
Chceme, aby všetky ženy v celom našom hodnotovom reťazci mohli naplno využiť svoj potenciál. V rámci iniciatívy WE Women by Lindex pracujeme na posilnení rodovej rovnosti a lepšom začleňovaní na pracoviskách v našom dodávateľskom reťazci.
CottonConnect
Ženy sú prítomné v každej časti nášho hodnotového reťazca, od poľa až po skúšobnú kabínku a my cítime zodpovednosť za každú jednu z nich. Spoločnosť Lindex je členom CottonConnect a ich programu „Ženy v bavlne“
WaterAid
Na prvom mieste sú základné potreby a bez prístupu k čistej vode a sanitácii ženy nebudú môcť naplno využiť svoj potenciál. Na podporu úsilia pri zlepšovaní prístupu k čistej vode a sanitácii po celom svete spolupracujeme s organizáciou WaterAid.
Správy, politika a záväzky
Tu nájdete naše správy o trvalo udržateľnom rozvoji, podnikovú politiku a informácie o našich rôznych záväzkoch.
Iniciatívy a partnerstvá
Spoločne dokážeme najviac, aby sme dodržali prísľub zmeniť svet pre budúce generácie.