Carl Larsson

Umenie Karin a Carla Larssonovcov fungovalo vo výraznej symbióze – ona vytvorila domov, ktorý on zobrazoval. Spolu vytvorili umenie, ktoré sa stalo synonymom obrazu Švédska. Koncom 19. storočia boli aktívnymi umelcami a jej tvorivá sila sa stala dôležitou súčasťou jeho umenia.


Vzor, ktorý používame na našich odevoch sa volá „De mina“, ktorý pôvodne namaľoval Carl Larsson a objavuje sa na niekoľkých titulkách jeho kníh.