Vad vi strävar efter

Vi har förvisso påbörjat resan, men det finns mer att göra. Och vi är fast beslutna att fortsätta arbetet med att förändra gamla skönhetsideal och bredda representationen inom mode. 
För att nå dit kommer vi att... 
 
Arbeta för en mer mångsidig representation i vår kommunikation 
Det innebär att se till att ett brett spektrum av åldrar, etniciteter, kroppstyper, funktionsvariationer, könsidentiteter och allt som gör oss till människor, finns representerade i vår värld.  
 
Visa människor som de är 
Det innebär att vi inte använder någon skönhetsförbättrande retusch eller filter i vår kommunikation.  
 
Fortsätta lyssna  
Vi har mycket kvar att lära genom att lyssna, något vi redan har gjort och gör. Vi har till exempel tagit bort vårt märke Generous för att få fler kvinnor att känna sig inkluderade. Och från och med i år genomför vi en årlig inkluderingsrapport där vi vänder oss till kvinnor och ber om deras tankar och erfarenheter när det kommer till ideal och inkludering. 
 
Det här är bara några exempel på områden vi fokuserar på. Om du vill veta mer kan du läsa mer på vår sida om hållbarhet. 
Mer material
Ämnet skönhetsideal och inkludering är stort och kan vara svårt att få grepp om. Men det finns många bra källor med mer djupgående material som artiklar, rapporter och filmklipp.

Här samlar vi länkar och material för dig som vill veta mer. Kika gärna in ibland då vi lägger till mer efterhand. 
Real Talks – en dokumentär om kvinnors tankar kring ideal
Många av oss är påverkade av ideal, men på olika sätt. Därför ville vi börja med att lyssna och bad en grupp kvinnor berätta om sina tankar och erfarenheter kring ideal och inkludering. Det här är vad de hade att säga.