Personuppgifter

Lindexkoncernen registrerar dina personuppgifter i samband med

a) ditt köp på Lindex online shop,
b) ditt köp i butik om du är medlem i More at Lindex,
c) din prenumeration av nyhetsbrev,
d) ditt deltagande i enskilda kampanjer och aktiviteter som t.ex. tävlingar samt
e) vid ansökan om More at Lindex-kort.
f) vid ansökan om More at Lindex konto
g) vid registrering och vid köp i Lindex app

Ändamålet med denna registrering är att genomföra analyser, marknadsföringsaktiviteter samt att administrera Lindexkoncernens olika kundregister.

Behandlingen sker enligt Personuppgiftslagens krav, innebärande att personuppgifter inte bevaras under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vid genomförande av köp i Lindexkoncernens distanshandel registreras uppgifter om köpet (kassa-kvittoinformation) och kortinnehavaren. Ändamålet med behandlingen är att samla och analysera information om köp till grund för erbjudanden och rabatter samt marknadsföring av både generell och riktad karaktär. I marknadsföringssyfte används inte information på artikelnivå som är äldre än 3 år. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för analyser eller direktmarknadsföring. Den som inte vill mottaga adresserad reklam och erbjudanden kan kontakta Lindexkoncernen och begära en s.k. reklamspärr.

I och med att du som kund lämnar dina uppgifter till Lindexkoncernen ger du ditt medgivande till att Lindexkoncernen registrerar och lagrar köp och disponerar över den samlade köpinformationen samt behandlar de angivna personuppgifterna för ovanstående ändamål under avtalstiden. Information om vilka personuppgifter som är registrerade kan erhållas efter skriftlig begäran till AB Lindex. Lindex kommer på eget eller kortinnehavarens initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut till andra företag som Lindexkoncernen samarbetar med för nödvändig behandling för Lindexkoncernens räkning t ex för analys, tryck, distribution eller kreditupplysning. Utöver detta kan Lindexkoncernen även enligt lag vara tvingad att lämna ut uppgifter till annan. Vid all hantering av personuppgifter iakttas hög säkerhet och sekretess.

För ytterligare information om personuppgiftshanteringen hänvisas till AB Lindex, Marknad, Box 233, 401 23 Göteborg


Välkommen till Lindex!

Lindex webbplats använder cookies för att ge dig bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter utan att göra ändringar tillåter du detta.

 

Läs mer om cookies här