About Lindex

Samarbete med leverantörer, branschkollegor och andra partners är avgörande för att vi ska kunna hålla vårt hållbarhetslöfte – att göra skillnad för framtida generationer. Vi är en del av flera åtaganden, där vi tillsammans med andra samlas kring gemensamma mål och ambitioner.
WE Women by Lindex
Vi vill att alla kvinnor i hela vår värdekedja ska ha möjligheten att leva upp till sin fulla potential. Med WE Women by Lindex arbetar vi för mer jämställda och inkluderande arbetsplatser i vår leverantörskedja.
CottonConnect
Kvinnor har en avgörande roll i hela vår värdekedja, från bomullsfältet till provrummet, och vi känner ett ansvar för varenda en. Lindex är medlem i CottonConnect och deras program ”Women in Cotton.
WaterAid
Grundläggande behov kommer först och utan tillgång till rent vatten och sanitet kan kvinnor inte leva upp till sin fulla potential. Vi samarbetar med WaterAid för att stötta arbetet med att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet över hela världen.
Rapporter, policyer och åtaganden
Här kan du hitta våra hållbarhetsrapporter, policyer och läsa om våra olika åtaganden.
Initiativ och partnerskap
Vi kan uppnå mest när vi arbetar tillsammans och för att vi ska kunna hålla vårt löfte – att göra skillnad för framtida generationer.