Rapporter och policyer

Transparens är grundläggande för att kunna göra framsteg inom alla hållbarhetsområden. För oss på Lindex är det viktigt att vara öppna och transparenta när det gäller vårt arbete, hur långt vi har kommit och vad som finns kvar att göra. 

I våra hållbarhetsrapporter beskriver vi det gångna året och delar med oss av information om våra framsteg och om våra utmaningar.
 • Hållbarhetsrapport 2023
 • Hållbarhetsrapport 2022
 • Hållbarhetsrapport 2021
 • Hållbarhetsrapport 2020
 • Hållbarhetsrapport 2019
 • Hållbarhetsrapport 2018
 • Hållbarhetsrapport 2017
 • Hållbarhetsrapport 2016
 • Hållbarhetsrapport 2015
 • Hållbarhetsrapport 2014
 • Hållbarhetsrapport 2013