Tillsammans kan vi göra skillnad.

Visste du att Lindex är en av världens största köpare av ekologisk bomull? Det betyder att vi kan bli en del av leveranskedjan och förbättra produktionen. Tillsammans med CottonConnect har vi startat Women in Cotton: ett program som stöttar och utbildar kvinnliga bomullsodlare i ekologisk odling, företagande, hälsa och arbetsrätt. 
 
”Som en av världens största köpare av ekologisk bomull arbetar vi för att öka utbudet av ekologisk bomull ytterligare, samtidigt som vi fortsätter det viktiga arbetet med att stärka kvinnor”, säger Anna-Karin Dahlberg, hållbarhetsdirektör på Lindex.
Vårt mål: 100% ekologisk bomull.
År 2025 är målet att all vår bomull ska vara ekologisk. Och för att nå dit vill vara med och utöka den ekologiska bomullsodlingen. Tillsammans med CottonConnect och programmet Women in Cotton strävar vi nu mot en mer hållbar bomullsproduktion, samtidigt som vi stödjer och stärker kvinnor.
Stödja och stärka kvinnor
Women in Cotton stödjer och stärker kvinnliga bomullsodlare i deras övergång till ekologiskt jordbruk. Målet är att de också ska bli oberoende företagare. Programmet inkluderar utbildning i ekologiska jordbruksmetoder, skadedjursbekämpning, effektivare metoder för bomullsplockning,

mindre användning av kemikalier och minskad vattenåtgång. En del av programmet är även företagsledning, hälsoinformation och arbetsrätt, och vårt samarbete med kvinnorna är en viktig del av vår framtid.
Lindex i samarbete med CottonConnect
En pyjamas som är en på miljonen. Bokstavligen.
Som ett första steg mot 100% ekologisk bomull har vi tillverkat en miljon babypyjamasar av bomull som produceras av kvinnorna som deltar i Women in Cotton. Pyjamasarna är också en symbol för kvinnligt företagande, miljön och vi är stolta över att de kommer långsiktiga effekter på framtida generationer.  
 
Idag är 80 % av vår bomull ekologisk – och hela vårt babysortiment är tillverkat av ekologisk bomull. 
 
Med framtiden i åtanke.
Meet Basanti, Dhudhari, and Samita, three of the 350 women in ‘Women in Cotton’.
Möt Basanti Bai
Basanti Bai har en stor familj och hennes barn går i skolan. Hon är med i projektet och har fått utbildning inom ekologiskt jordbruk. 
 
”Jag lärde mig att ta hand om och använda gödsel och naturliga insektsmedel och bekämpningsmedel.  
 
Det kommer sänka kostnaderna för vår produktion. Vi fick också utbildning i att föda upp getter och vi i gruppen har startat en verksamhet där vi gör det.” 
 
Tillsammans har de lärt sig hur man sparar pengar och planerar ekonomin, så att hon och familjen kan använda dem när det behövs. 
 
”Jag önskar att fler kvinnor går med i ekonomigruppen och att alla i min by har en bra försörjning. Man ska jobba hårt och sträva efter att bli självständig”, säger hon. 
Möt Samita Bai
Samita Bai är gift och mamma till två barn. Hon bor i en by i regionen Madhya Pradesh, Indien. Hennes familj har länge varit bönder, men genom programmet har Samita Bai lärt sig hur man skiftar till ekologiskt jordbruk. ”Jag har lärt mig om sparande och hur man använder det sparade beloppet vid behov.  
 
Vi har också lärt oss om gödsling, kompost och att använda organiska metoder för att producera grödor till lägre kostnader. Det har hjälpt oss att spara för framtiden." 
 
Samitas dröm är att fler kvinnor i hennes by ska arbeta med ekologiskt jordbruk och vara med i gruppen – och att alla ska ha möjlighet till egen försörjning. 
 
”Förut kunde jag inte prata inför andra, men nu känner jag mig bekväm med att göra det.” 
Möt Dhudhari Bai
Dhudhari Bai bor med sin man, två söner, svärdöttrar och barnbarn. 
 
”Vi bedriver nu ekologiskt jordbruk och förbereder och använder ekologiska gödselmedel och bekämpningsmedel. Det har hjälpt oss att få bättre avkastning till lägre kostnader. Vi har också lärt oss om växtsjukdomar och hur vi kan behandla dem.” Vi fick också information om angrepp på grödorna och hur de avhjälps.” 
 
I programmet har de också fått lära sig om ekonomi och sparande för framtiden. 
 
”Min dröm är att varje familj i min by arbetar med ekologiskt jordbruk och kan leva ett bra liv. Jag hoppas att fler kvinnor går med i spargruppen så att de kan spara pengar till sina familjer och ge utbildning till sina barn.” 
CottonConnect, Women in Cotton — och Lindex.
Women in cotton stödjer kvinnor i regionen Madhya Pradesh, Indien. Här får de lära sig mer om ekologiskt jordbruk och att bli självständiga företagare. Programmet erbjuder en plattform, nätverk och kunskap men det är varje kvinnas hårda arbete och engagemang som gör dem till etablerade företagare.
Stödjer och stärker kvinnliga bomullsodlare
Kvinnor är en viktig del genom hela vår verksamhet: från fältet till provrummet, och vi känner ett ansvar gentemot var och en av dem. Lindex är medlem i CottonConnect och tillsammans har vi startat projektet Women in Cotton. Här får kvinnliga bomullsodlare lära sig mer om hur de kan förbättra sin försörjning genom ekologisk bomullsodling.