Polityka prywatności firmy Lindex

Nasza Polityka przetwarzania danych osobowych określa, między innymi, jakie dane gromadzimy, w jakim celu są one gromadzone, jak można kontrolować własne dane i jak się z nami skontaktować.

Administrator danych osobowych

Firma AB Lindex (556452-6514, "Lindex", Box 233, 401 23 Göteborg) jest administratorem danych osobowych w zakresie przetwarzania danych osobowych w Lindex.

Jakie dane osobowe są gromadzone o użytkowniku jako kliencie i dlaczego?

W tej części opisano cele, dla których przetwarzamy dane osobowe, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane, a także podstawę prawną, w oparciu o którą przetwarzanie odbywa się wobec użytkownika jako klienta firmy Lindex.

1) W celu realizacji zamówień/zakupów

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • realizacji dostaw/sprzedaży produktów lub usług (w tym na potrzeby powiadomień o dostawie lub kontaktu w sprawie dostawy);
 • identyfikacji i weryfikacji wieku;
 • zarządzania płatnościami (w tym automatyczne przetwarzanie danych w celu określenia, jakie rozwiązania płatnicze powinny być oferowane);
 • weryfikacji adresów względem źródeł zewnętrznych, takich jak SPAR;
 • zarządzania zwrotami, reklamacjami i kwestiami gwarancyjnymi.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • informacje dotyczące płatności (np. numery referencyjne transakcji, data transakcji, numer karty More);
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • numer klienta;
 • historia płatności;
 • informacje dotyczące zamówienia, np. jaki produkt został zamówiony i czy ma on być dostarczony na inny adres.

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania:

Do momentu finalizacji zakupu i przez następne 36 miesięcy. W przypadku niezalogowanych klientów przechowujemy dane osobowe przez 6 miesięcy od ostatniego zakupu.

2) W celu zarządzania i administrowania kontem użytkownika

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • dokonania autoryzacji podczas logowania;
 • identyfikacji i weryfikacji wieku;
 • utrzymania prawidłowych i aktualnych informacji;
 • umożliwienia śledzenia historii zakupów;
 • zarządzania ustawieniami i informacjami o historii płatności i opcjach płatności;
 • ułatwienia zapisywania list zakupów, wysuwania sugestii dotyczących list zakupów lub podobnych działań upraszczających; aby to umożliwić, dane są przetwarzane w sposób automatyczny.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • nazwa użytkownika i hasło;
 • historia zakupów;
 • informacje techniczne na temat komputera, telefonu komórkowego i innych urządzeń użytkownika oraz ich ustawień;
 • historia płatności;
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • numer klienta;
 • informacje adresowe ze źródeł zewnętrznych, takich jak SPAR.

Podstawa prawna:

Dla członków programu More at Lindex - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa członkowska w programie lojalnościowym), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zarejestrowani klienci - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa o prowadzenie konta), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania:

Dopóki posiadasz aktywne konto lub jesteś członkiem programu More at Lindex. Jeśli nie dokonałeś(-aś) żadnego zakupu w ciągu ostatnich 36 miesięcy, dane zostaną usunięte.

3) W celu wprowadzania produktów i usług do obrotu

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • przeglądania rekomendacji produktów, proponowania listy zakupów, przypominania o zapomnianych/pozostawionych cyfrowych koszykach zakupów lub zapisywania listy zakupów, aby uprościć przyszłe zakupy lub w celu realizacji podobnych działań;
 • wysyłania marketingu bezpośredniego za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości tekstowych, mediów społecznościowych i podobnych kanałów komunikacji oraz poczty elektronicznej, w tym promocji od partnerów do istniejących klientów poza naszym programem lojalnościowym. Na przykład poprzez realizację kampanii lub wysyłanie ofert i zaproszeń na wydarzenia do: wszystkich klientów, określonego segmentu klientów (np. kobiety/mężczyźni w wieku od 30 do 40 lat w Szwecji) lub klientów indywidualnych.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • wiek;
 • miejsce zamieszkania;
 • informacje na temat sposobu, w jaki klient korzysta z witryn firmy i innych kanałów cyfrowych;
 • informacje na temat dokonanych zakupów;
 • dane wygenerowane przez użytkownika (np. kliknięcie i historia odwiedzin).

Aby zrozumieć, jaki rodzaj marketingu lub marketingu bezpośredniego powinien być stosowany, analizujemy następujące dane:

 • informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są strony internetowe i inne kanały cyfrowe (np. jakie strony internetowe i sekcje stron internetowych zostały odwiedzone i jakie wyszukiwania zostały przeprowadzone);
 • historia zakupów;
 • wiek i miejsce zamieszkania;
 • wyniki badań zadowolenia klienta lub badań marketingowych.

Podstawa prawna:

Dla członków programu More at Lindex - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa członkowska w programie lojalnościowym), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Zarejestrowani klienci - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa o prowadzenie konta), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Niezarejestrowani klienci - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Odbiorcy biuletynów i odwiedzający stronę internetową - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.

Przetwarzanie jest konieczne, aby zaspokoić uzasadniony interes użytkownika i nasz w zakresie możliwości wprowadzenia na rynek produktów i usług.

Okres przechowywania:

Dopóki uważamy, że korzystasz z naszych wiadomości oraz do momentu anulowania zgody na ich otrzymywanie.

4) W celu przeprowadzenia i zarządzania uczestnictwem w konkursach i wydarzeniach

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • komunikacji z uczestnikami konkursu;
 • komunikacji z uczestnikami przed wydarzeniem i po nim (np. potwierdzenie zgłoszenia, pytania lub ocen);
 • identyfikacji i weryfikacji wieku;
 • wyboru zwycięzcy oraz przekazania nagród.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • osobisty numer identyfikacyjny lub wiek;
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • szczegółowe informacje przekazane w ramach zgłoszenia do konkursu;
 • szczegóły przedstawione w ramach oceny wydarzenia.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie jest konieczne, aby zaspokoić uzasadniony interes użytkownika i nasz w zakresie możliwości zarządzania konkursami i wydarzeniami.

Okres przechowywania:

Tak długo, jak jest to konieczne, aby zakończyć konkurs/wydarzenie (włącznie ze wszystkimi ocenami). 

5) W celu zarządzania rezerwacją usług (np. osobiste zakupy lub podobne).

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • zarządzania rezerwacjami, ponownymi rezerwacjami i odwołaniami;
 • komunikowania o rezerwacji i przypominania o usługach.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • informacje kontaktowe (e-mail, numer telefonu);
 • informacje, jakie użytkownik zdecyduje się podać, które umożliwiają usługodawcy przygotowanie usługi.

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa o świadczenie usług), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Okres przechowywania:

Tak długo, jak jest to konieczne, aby świadczyć nasze usługi oraz przez następne 36 miesięcy.

6) W celu zarządzania zadaniami z zakresu obsługi klienta

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • komunikowania się z klientem i odpowiadania na pytania kierowane do działu obsługi klienta telefonicznie lub za pośrednictwem kanałów cyfrowych (w tym mediów społecznościowych);
 • umożliwienia identyfikacji;
 • rozpatrywania skarg i spraw dotyczących wsparcia (w tym pomocy technicznej).

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • imię i nazwisko;
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • korespondencja z użytkownikiem;
 • informacje o dacie zakupu, miejscu zakupu lub wadach produktu/reklamacjach;
 • informacje o użytkownikach My Pages, na przykład w przypadku problemów z logowaniem;
 • szczegóły techniczne dotyczące sprzętu użytkownika wymagane na potrzeby spraw dotyczących wsparcia;
 • osobisty numer identyfikacyjny

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (umowa sprzedaży lub umowa o świadczenie usług), lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

Podstawa prawna dla danych dotyczących zdrowia: zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie jej danych osobowych w celu zarządzania zadaniami z zakresu obsługi klienta.

Okres przechowywania:

Wiadomości związane z obsługą klienta są przechowywane przez 36 miesięcy.

7) Przetwarzania danych, gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

Dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

wypełnienia obowiązku prawnego zgodnie z wymogami ustawowymi, wyrokami lub decyzjami administracyjnymi, gdy przetwarzanie takie jest niezbędne.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych, które mogą być przetwarzane, są następujące:

 • imię i nazwisko
 • informacje kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu);
 • korespondencja z użytkownikiem;
 • informacje o dacie zakupu, miejscu zakupu, wadach/reklamacjach dotyczących produktu;
 • informacje o użytkowniku My Pages;
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • informacje dotyczące płatności.

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres przechowywania:

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to konieczne, aby wypełnić odpowiednie zobowiązania prawne.

8) W celu oceny, rozwoju i doskonalenia naszych usług, produktów i systemów dla społeczności klientów jako całości.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • uczynienia usług bardziej przyjaznymi dla użytkownika, na przykład przez zmianę interfejsu użytkownika w celu uproszczenia przepływu informacji lub podkreślenia funkcji powszechnie stosowanych w naszych kanałach cyfrowych;
 • opracowania dokumentacji uzupełniającej w celu poprawy przepływu produktów i logistyki, np. poprzez prognozowanie zakupów, zapasów i dostaw;
 • opracowania dokumentacji pomocniczej w celu rozwoju i udoskonalenia naszej oferty produktów;
 • opracowania dokumentacji uzupełniającej w celu rozwoju i poprawy efektywności wykorzystania naszych zasobów z punktu widzenia ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju, np. poprzez racjonalizację zakupów i planowanie dostaw;
 • opracowania dokumentacji uzupełniającej w celu zaplanowania stworzenia nowych sklepów i obiektów magazynowych;
 • zapewnienia użytkownikowi możliwości wpływania na oferowany przez nas asortyment;
 • opracowania dokumentacji uzupełniającej w celu ulepszenia naszych systemów informatycznych, tak aby zwiększyć bezpieczeństwo naszych gości i klientów w ogóle.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • dane wygenerowane w wyniku zakupów oraz przez użytkownika (np. kliknięcie i historia odwiedzin);
 • wiek;
 • miejsce zamieszkania;
 • korespondencja z użytkownikiem i informacje zwrotne dotyczące naszych usług i produktów;
 • dane techniczne dotyczące używanych urządzeń i ustawień, takie jak ustawienia języka, adres IP, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i platforma;
 • informacje o tym, w jaki sposób użytkownik komunikuje się z firmą, tj. w jaki sposób skorzystano z usług, metoda logowania, gdzie i jak długo odwiedzano różne strony, czasy odpowiedzi, błędy pobierania, jak można dotrzeć do usług, kiedy usługa została opuszczona itp.

W tym celu przeprowadzamy analizy ogólne w formie zagregowanej, tj. w oparciu o dane zanonimizowane, dotyczące:

 • sposobu wykorzystywania naszych stron internetowych i innych kanałów cyfrowych (np. jakie strony internetowe i części stron internetowych zostały odwiedzone i jakie zostały przeprowadzone wyszukiwania);
 • historii zakupów;
 • wieku;
 • położenia geograficznego lub demograficznego;
 • informacji zwrotnych dotyczących naszych usług i produktów oraz wyniki badań zadowolenia klienta lub badań marketingowych;
 • danych z urządzeń klienta i ustawień technicznych.

Podstawa prawna: przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią. Przetwarzanie danych jest konieczne, aby zaspokoić uzasadniony interes użytkownika i nasz w zakresie oceny, rozwoju i ulepszania naszych usług, produktów i systemów.

Okres przechowywania:

Od momentu ich zgromadzenia i przez następne 36 miesięcy

9) W celu zapobiegania nieprawidłowemu użyciu usługi lub w celu ścigania i zapobiegania przestępstwom przeciwko firmie

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

 • badania lub zapobiegania oszustwom lub innym przestępstwom poprzez np. zgłaszanie incydentów w sklepach;
 • zapobiegania spamowi, phishingowi, nękaniu, nieautoryzowanemu logowaniu na konta użytkowników lub innym niedozwolonym działaniom;
 • ochrony i doskonalenia naszego środowiska IT przed atakami i włamaniami.

Kategorie przetwarzanych danych osobowych są następujące:

 • dane wygenerowane w wyniku zakupów oraz przez użytkownika (np. kliknięcie i historia odwiedzin);
 • osobisty numer identyfikacyjny;
 • nagrania wideo z kamer monitorujących;
 • dane dotyczące używanych przez klienta urządzeń i ustawień, takie jak ustawienia języka, adres IP, ustawienia przeglądarki, strefa czasowa, system operacyjny, rozdzielczość ekranu i platforma;
 • informacje o tym, w jaki sposób wykorzystywane są nasze usługi cyfrowe.

Podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, jeśli takie obowiązki istnieją, lub, alternatywnie, przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, jeśli przetwarzanie jest konieczne do spełnienia naszego uzasadnionego interesu w zakresie zapobiegania nieprawidłowemu użyciu usługi lub prowadzenia dochodzeń w sprawie przestępstw przeciwko firmie i zapobiegania im.

Okres przechowywania:

Tak długo, jak jest to konieczne, aby zapobiec oszustwom bądź innym wykroczeniom lub je zgłosić. Nagrania wideo są przechowywane zgodnie z lokalnymi prawami lub przez maks. 30 dni.

Jakie dane osobowe są gromadzone o użytkowniku jako członku programu More at Lindex i dlaczego?

W tej części opisujemy cele, dla których przetwarzamy dane osobowe użytkownika jako członka programu More at Lindex, jakie kategorie danych osobowych są przetwarzane oraz podstawy prawne przetwarzania. 

Udostępnianie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być również przekazywane w celu ich niezbędnego przetwarzania innym spółkom, z którymi Grupa Lindex współpracuje, na przykład w przypadku działań marketingowych (druk i dystrybucja, agencje medialne itp.), dystrybucji i transportu, rozwiązań płatniczych i usług informatycznych. Przy udostępnianiu danych osobowych użytkownika partnerom Lindex dane te będą przetwarzane zgodnie z instrukcjami firmy Lindex oraz na potrzeby konta Lindex i tylko w celach zgodnych z celami, dla których firma Lindex zgromadziła te dane.

Ponadto firma Lindex może być prawnie zobowiązana do przekazywania informacji organom rządowym (np. policji i organom podatkowym). Firma Lindex może również udostępniać dane osobowe firmom dostarczającym rozwiązania płatnicze (np. dostawcom usług płatniczych i bankom) oraz przedsiębiorstwom świadczącym usługi transportu ogólnego (np. firmom logistycznym i spedytorom frachtowym). W takich przypadkach partnerzy przetwarzają dane jako niezależni administratorzy danych osobowych zgodnie z ich własnymi politykami prywatności i instrukcjami w zakresie zarządzania.

Firma Lindex dąży do przetwarzania danych osobowych w UE/EOG i współpracuje z partnerami i dostawcami, którzy przetwarzają dane osobowe w UE/EOG. Jeżeli nie jest to możliwe, przetwarzanie danych osobowych może mieć miejsce poza UE/EOG w krajach, które uznaje się za kraje zapewniające odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji UE lub poprzez zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń, takich jak standardowe klauzule umowne, wiążące wewnętrzne zasady firmowe lub amerykańska umowa Privacy Shield.  Kraje, w których partnerzy firmy Lindex przetwarzają dane osobowe poza UE/EOG, to Stany Zjednoczone i Indie. Niezależnie od kraju, w którym dane osobowe są przetwarzane, firma Lindex podejmuje rozsądne środki techniczne, prawne i organizacyjne, aby zapewnić taki sam poziom ochrony, jak w UE/EOG.

Przechowywanie danych osobowych

Przetwarzanie jest zgodne z wymogami prawnymi, co oznacza, że dane osobowe nie są przechowywane dłużej niż jest to niezbędne do celów przetwarzania. W praktyce oznacza to, że informacje są usuwane, gdy przestają być istotne lub konieczne do analiz lub marketingu bezpośredniego lub do celów, dla których zostały zgromadzone. W celach marketingowych nie wykorzystujemy informacji o transakcjach zakupu, które mają więcej niż 3 lata. Wszelka obsługa danych osobowych będzie podlegała wysokiemu poziomowi bezpieczeństwa i tajności.

Twoje prawa i opcje

Prawo dostępu:

Chcemy być otwarci i transparentni w zakresie sposobu przetwarzania danych osobowych. Aby dowiedzieć się więcej o przetwarzanych danych osobowych, użytkownik ma prawo żądać dostępu do swoich danych, które przekażemy w formie tzw. "rejestru" (cel, kategorie danych osobowych, kategorie odbiorców danych osobowych, okresy przechowywania lub kryteria określania okresów przechowywania, informacje o tym, gdzie informacje te zostały zgromadzone). Jeśli otrzymamy wniosek o dostęp, możemy poprosić o dodatkowe informacje, aby upewnić się, do jakich informacji użytkownik chce uzyskać dostęp i że ujawniamy je odpowiedniej osobie.

Prawo do sprostowania:

Użytkownik zawsze ma prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych w przypadku ich niepoprawności. W ramach określonego celu ma również prawo do uzupełnienia wszelkich niekompletnych danych osobowych. Użytkownik, który jest członkiem More at Lindex lub założył konto w aplikacji Lindex lub na stronie lindex.com, może w razie potrzeby zaktualizować swoje dane w sekcji My Pages lub My Profile.

Prawo do usunięcia danych:

Użytkownik ma prawo żądać usunięcia danych osobowych, które przetwarzamy, jeśli:

 • dane te nie są już potrzebne do celów, dla których były zgromadzone lub przetwarzane;
 • użytkownik wycofał zgodę, na której opiera się przetwarzanie danych, i nie istnieją inne podstawy prawne przetwarzania danych;
 • użytkownik sprzeciwia się zrównoważeniu interesów, które przeprowadziliśmy, i nie istnieje uzasadniony interes spółki Lindex, który przeważyłby nad interesem użytkownika;
 • użytkownik sprzeciwia się przetwarzaniu dla celów marketingu bezpośredniego;
 • dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z ciążących na nas zobowiązań prawnych;
 • dane osobowe zostały zebrane od dziecka (poniżej 13 roku życia), za które ponosisz odpowiedzialność rodzicielską, w związku z usługami społeczeństwa informacyjnego, np. mediami społecznościowymi.

Mogą istnieć powody, dla których nie zgodzimy się na uwzględnienie wniosku o usunięcie danych, jeśli istnieją zobowiązania prawne, które nam to uniemożliwiają. Może tak być w przypadku, gdy przetwarzanie danych jest konieczne do skorzystania z naszego prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia zobowiązania prawnego, któremu podlegamy, lub do określenia, wyegzekwowania lub obrony przed roszczeniami prawnymi.

Prawo do ograniczenia:

Użytkownik ma prawo żądać, aby przetwarzanie jego danych osobowych przez nas zostało ograniczone w przypadkach przewidzianych w odpowiednich przepisach.

Prawo sprzeciwu wobec niektórych rodzajów przetwarzania danych:

Uzasadniony interes: Użytkownik ma prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych, które opiera się na naszym uzasadnionym interesie, z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją. Możemy jednak kontynuować przetwarzanie danych użytkownika pomimo sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeśli wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Marketing bezpośredni (w tym analizy przeprowadzane na potrzeby marketingu bezpośredniego):

Użytkownik ma możliwość sprzeciwienia się przetwarzaniu jego danych osobowych dla celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw obejmuje również automatyczne przetwarzanie danych osobowych (tzw. profilowanie), które jest przeprowadzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.  Jeśli użytkownik sprzeciwia się marketingowi bezpośredniemu, zaprzestaniemy przetwarzania jego danych osobowych w tym celu, jak również wszelkich działań marketingu bezpośredniego.

Oczywiście użytkownik ma prawo do niewyrażenia zgody na otrzymywanie korespondencji i ofert spersonalizowanych tylko w określonych kanałach. Może na przykład zdecydować się na otrzymywanie od nas wyłącznie ofert pocztą elektroniczną, ale nie w formie wiadomości tekstowych. W takim przypadku użytkownik nie powinien sprzeciwiać się przetwarzaniu danych osobowych, ponieważ wówczas trudno będzie nam określić, jaki rodzaj marketingu jest dla niego istotny. Jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować z przetwarzania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, nie będzie mógł korzystać z ofert spersonalizowanych oferowanych w ramach programu More at Lindex ani z informacji od nas. Użytkownik nadal może pozostać członkiem programu More at Lindex i może otrzymywać punkty i premie w More at Lindex, ale nie otrzyma żadnych osobistych ofert, rabatów ani innych korzyści.

Użytkownik może w każdej chwili zmienić swoje ustawienia w sekcji My Pages na stronie lindex.com lub w aplikacji Lindex. Może również zmienić swój wybór bezpośrednio za pomocą wiadomości e-mail i wiadomości tekstowych. Zawsze można skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby uzyskać pomoc w dostosowaniu swoich wyborów.

Aby zrezygnować z otrzymywania wiadomości typu push w aplikacji Lindex, można to uczynić w ustawieniach ogólnych urządzenia.

Aby zrezygnować z członkostwa w programie More at Lindex, należy skontaktować się z naszym działem obsługi klienta, aby anulować swoje członkostwo.

Prawo do przenoszenia danych:

Jeżeli nasze prawo do przetwarzania danych osobowych użytkownika wynika z jego zgody lub realizacji zobowiązań wynikających z umowy z nim, użytkownik ma prawo zażądać przekazania danych, które jego dotyczą i które nam przekazał, innemu administratorowi danych osobowych.

W odniesieniu do plików cookie

Podczas korzystania z lindex.com mogą być gromadzone dane osobowe, a także przechowywane są informacje dotyczące korzystania przez użytkownika z lindex.com i odwiedzanych stron. Może to dotyczyć informacji technicznych dotyczących urządzenia użytkownika i połączenia z Internetem, takich jak system operacyjny, wersja przeglądarki, adres IP, pliki cookie i unikatowe identyfikatory. Podczas odwiedzania strony lindex.com, gdzie świadczone są nasze usługi, w celu rozpoznania użytkownika i dowiedzenia się więcej o naszych użytkownikach mogą być wykorzystywane rozmaite technologie. Może to nastąpić bezpośrednio lub przy użyciu technologii podmiotów zewnętrznych. Może to być np. użycie plików cookie.

Co to jest plik cookie?

Istnieją dwa typy plików cookie. Jeden zapisuje plik tekstowy przez dłuższy czas, ale ma datę ważności. Celem tego pliku cookie jest na przykład poinformowanie użytkownika o nowościach od czasu ostatniej wizyty. Innym rodzajem plików cookie jest tzw. sesyjny plik cookie, który nie posiada daty ważności. Plik tekstowy jest tymczasowo zapisywany podczas przeglądania strony i pomaga na przykład w zapamiętywaniu języka, którego użytkownik chce używać. Po zamknięciu przeglądarki plik tekstowy jest usuwany.

Dlaczego używamy plików cookie?

W Lindex.com używamy plików cookie do śledzenia produktów dodanych przez Ciebie do koszyka zakupowego. Używamy również plików cookie do pozyskiwania statystyk internetowych. Statystyki te są nam potrzebne do rozwoju strony lindex.com. Informacje te nie są dostępne dla podmiotów innych niż AB Lindex.

Aby móc w pełni korzystać z lindex.com, trzeba akceptować pliki cookie. Można to zrobić za pomocą ustawień przeglądarki. Jeśli użytkownik nie chce akceptować plików cookie, może wyłączyć je poprzez ustawienia bezpieczeństwa przeglądarki. Oznacza to jednak, że lindex.com nie będzie działać zgodnie z założeniami. Więcej informacji znajduje się na stronie (łącze).

Zarządzanie osobistymi numerami identyfikacyjnymi

Przetwarzamy osobisty numer identyfikacyjny użytkownika tylko wtedy, gdy jest to wyraźnie uzasadnione celem koniecznym dla bezpiecznej identyfikacji lub gdy istnieją inne uzasadnione przyczyny. W innych sytuacjach będziemy używać numeru klienta, jeśli będzie on wystarczający, w celu zminimalizowania wykorzystania osobistych numerów identyfikacyjnych w takim stopniu, w jakim jest to możliwe.

Zażalenia

Użytkownik ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania danymi osobowymi lub w razie jakichkolwiek innych pytań prosimy o kontakt z wykorzystaniem następujących danych adresowych:

AB Lindex, Obsługa Klienta

Box 233, 401 23 Gothenburg

Adres e-mail: customerservice@lindex.com

Numer telefonu: 010-452 62 00

Lindex jest częścią grupy Stockmann, która posiada inspektora ochrony danych: tietosuoja@stockmann.com, Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Finland, Tel. +358 (0)9 1211.

Zmiany polityki

Niniejsza polityka prywatności może być aktualizowana w celu skorygowania niewłaściwego nakładania się zasad lub w celu spełnienia nowych wymogów prawnych lub technicznych. Najnowsza zaktualizowana wersja polityki prywatności znajduje się zawsze na tej stronie. W przypadku istotnych zmian (np. w zakresie celów przetwarzania danych osobowych lub kategorii danych osobowych) użytkownik otrzyma informacje na ten temat pocztą elektroniczną lub na stronie lindex.com.

Data ostatniej aktualizacji: 25.5.2018.


We use cookies to ensure our website's function and to provide, develop and evaluate services in our digital channels, as well as to provide personalized communication and marketing. The web page may also contain cookies that will display relevant ads outside of lindex.com. By clicking the "I agree" button you will agree to cookies. You can manage cookies in your web browser. Read more about cookies and how you can unsubscribe here.

I agree