Det vi sikter mot

Reisen er kanskje i gang, men det er mer som må gjøres. Og vi har forpliktet oss til å fortsette å jobbe med å endre gamle skjønnhetsidealer og utvide representasjonen i moteverdenen. 
For å gjøre dette vil vi ... 
 
Arbeide mot en mer mangfoldig representasjon i kommunikasjonen vår 
Det betyr å sørge for at alle aldre, etnisiteter, kroppstyper, funksjonelle variasjoner, kjønnsidentiteter og alt som gjør oss til mennesker, er representert i vår verden.  
 
Vise mennesker som de er 
Det betyr at vi ikke bruker noen forskjønnende retusjering eller filtre i kommunikasjonen vår.  
 
Fortsette å lytte  
Vi har mye å lære av dere. Det vet vi, fordi vi har gjort det før. For eksempel fjernet vi merket Generous slik at flere kvinner føler seg inkludert. Og fra og med i år implementerer vi en årlig inkluderingsmåling der vi henvender oss til kvinner og ber om deres tanker og erfaringer når det gjelder idealer og inkludering. 
 
Dette er bare noen få eksempler på områder vi jobber med. Hvis du vil vite mer om hva vi gjør, kan du gå til: 
Grav dypere
Temaet skjønnhetsidealer og inkludering er stort og kan være vanskelig å forstå. Den gode nyheten er at det er mange gode bøker, videoer og andre kilder som går dypere inn i temaet.

Her vil vi samle noen av dem hvis du vil vite mer. Og lagre gjerne koblingen, da vi vil legge til mer etterhvert. 
Real Talks– dokumentaren
Vi startet med å lytte og spurte en gruppe kvinner om de ville si sin mening om idealer og inkludering. Dette er hva de sa.