Bildemateriell og logo

Kampanjeannonse

Under finner du retningslinjer og bildemateriell for å lage en kampanjeannonse.

Bildearkiv kampanjeannonse

NOW-annonse

En NOW-annonse brukes for å støtte ekstra butikkaktivitet/kampanjer i lokalpressen. Med ekstra mener vi en aktivitet som er unik for en bestemt butikk. Under finner du retningslinjer og bildemateriell for å lage en NOW-annonse.

Bildearkiv NOW-materiell

Bildearkiv for logo

Vær oppmerksom på at annonsemateriellet alltid skal godkjennes av butikksjefen for den aktuelle butikken før trykking.

For NOW-annonser finnes logo og aktuelt bildemateriell for all de tre varegruppene til Lindex, dame, barn og undertøy.

Retningslinje

For at du skal få riktige instruksjoner om hvordan du utformer en NOW-annonse, finner du her aktuelle retningslinjer for dameplagg, barneplagg og undertøy i pdf-format.

Retningslinjer NOW-annonse

Har du spørsmål om Lindex' grafiske profil eller bildemateriell, kan du kontakte
Country Merchandiser, Nina Haugen
nina.haugen@lindex.com
tlf. 22 47 84 17

Retningslinjer

For korrekt veiledning i utforming av en kampanjeannonsen for finnes tilgjengelig følgende retningslinjer i pdf-format.

Retningslinjer - Kampanjeannonser

Velkommen til Lindex!

Lindex websider bruker cookies for å gi deg en best mulig brukeropplevelse. Om du fortsetter uten å gjøre endringer tillater du dette.

 

Les mer om cookies her