Om Lindex

Samarbeid med leverandører, partnere i bransjen og andre partnere er avgjørende for at vi skal holde løftet vårt om bærekraft – og utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Vi er en del av flere forpliktelser der vi går sammen med andre og samler oss rundt felles mål og ambisjoner.
WE Women by Lindex
Vi vil at alle kvinner i hele verdikjeden vår skal kunne oppfylle potensialet sitt. Med WE Women by Lindex arbeider vi for mer likestilte og inkluderende arbeidsplasser i forsyningskjeden vår.
CottonConnect
Kvinner fyller alle deler av verdikjeden vår, fra åkeren til prøverommet, og vi føler ansvar for hver enkelt av dem. Lindex er medlem av CottonConnect og programmet deres «Women in Cotton».
WaterAid
Grunnleggende behov kommer først og uten tilgang til rent vann og hygiene, vil ikke kvinner kunne oppfylle potensialet sitt. Vi samarbeider med WaterAid for å støtte arbeidet med å forbedre tilgangen til rent vann og hygiene over hele verden.
Rapporter, retningslinjer og forpliktelser
Her finner du rapportene og retningslinjene våre om bærekraft, og kan lese om de ulike forpliktelsene vi har.
Initiativ og partnerskap
Vi kan oppnå det meste når vi jobber sammen, og for at vi skal kunne holde løftet vårt om å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner.