Vårt løfte

Vi har vært et moteselskap på reise siden Lindex ble grunnlagt i 1954. Vi er langt fra perfekte, men vi er opptatt av å ta ansvar og fortsette på reisen for å kunne påvirke samfunnet både i dag og i morgen. Dette er grunnen til at vi ga et bærekraftløfte – for å utgjøre en forskjell for fremtidige generasjoner. Løftet vårt er delt inn i tre områder: Styrke kvinner, respektere planeten og sikre menneskerettigheter.
Styrke kvinner
Kvinnen betyr alt for oss. Kvinner fyller alle deler av verdikjeden vår, fra felten til prøverommet. Selvfølgelig har vi også mange menn i verdikjeden vår som er en like viktig del av Lindex og i alt vi gjør for å styrke og inspirere kvinner overalt. 
Respektere planeten
Hos Lindex vil vi ikke stå på sidelinjen i vår tids største miljøkrise. Klimaendringer gjelder alle verdens regioner, og det er en trussel mot global utvikling. Produksjon, transport, bruk og avhending av produktene våre genererer en betydelig mengde utslipp av drivhusgasser som bidrar til global oppvarming. Lindex jobber for å nå FNs mål om bærekraftig utvikling og har samordnet våre handlinger og mål med mål 13: Klimatiltak. 
Sikre menneskerettighetene
I alle deler av Lindex' virksomhet er vi avhengige av menneskers beslutninger, hender og ferdigheter. Mennesker med rettigheter og verdighet som tilhører dem, uansett hvem de er. Det er vårt ansvar å sørge for at grunnleggende menneskerettigheter respekteres i hele verdikjeden og at arbeidsplassen er et trygt og sunt sted å være med anstendige arbeidsforhold. Åpenhet er en stor utfordring i motebransjen, men det er nøkkelen til fremskritt innen alle bærekraftområder.