Rapporter og retningslinjer

Åpenhet er nøkkelen til å gjøre fremgang innenfor alle områder av bærekraft. For oss hos Lindex er det viktig å være åpen og transparent om reisen vår, hvor langt vi har kommet og veien vi har foran oss. 

I rapportene våre om bærekraft beskriver vi det siste året og deler informasjon om fremgangen og utfordringene.