Lindex privātuma politika

Mums ir svarīga jūsu datu drošība. Mūsu Personas datu apstrādes politikā, cita starpā, aprakstīts, kādus datus mēs vācam, kādam mērķim tas tiek darīts, kā arī norādītas jūsu iespējas kontrolēt savus datus un informācija par iespēju sazināties ar mums.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis saistībā ar personas datu apstrādi uzņēmumā Lindex ir AB Lindex (556452-6514, "Lindex", Box 233, 401 23 Göteborg). Personas datu pārzinis atbild par to, lai uzņēmums Lindex apstrādātu datus saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem.

Kādi jūsu kā klienta personas dati tiek apkopoti un kādēļ?

Šajā sadaļā tiek aprakstīti personas datu apstrādes nolūki, apstrādāto personas datu kategorijas, kā arī juridiskais pamats, saskaņā ar kuru uzņēmumā Lindex notiek jūsu kā klienta personas datu apstrāde.

1) Pasūtījumu/pirkumu apstrāde

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Piegādāt pasūtītos/iegādātos produktus vai pakalpojumus (tostarp paziņot par piegādi vai sazināties saistībā ar piegādi).
 • Veikt personas identifikāciju un vecuma pārbaudi.
 • Pārvaldīt maksājumus (tostarp veikt analīzi par to, kādi maksājumu risinājumi būtu jāpiedāvā).
 • Pārbaudīt adreses ārējos avotos, piemēram, SPAR (Zviedrijas iedzīvotāju reģistrā).
 • Pārvaldīt pirkumu atgriešanu, sūdzību izskatīšanu un garantijas problēmu pieteikumus.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Maksājumu informācija (piemēram, darījuma numurs, darījuma datums. More kartes numurs).
 • Personas kods
 • Klienta numurs
 • Maksājumu vēsture
 • Pasūtījumu informācija, piemēram, kāds produkts ir pasūtīts, vai tas ir jāpiegādā uz citu adresi.

Juridiskais pamats: pirkuma līguma saistību izpilde.

Glabāšanas periods:

No pirkuma veikšanas brīža, vēl 36 mēnešus pēc tam. Ja klienti iepērkas bez reģistrācijas, viņu personas dati tiek glabāti 6 mēnešus pēc nesenākā pirkuma.

2) Jūsu lietotāja konta pārvaldība un administrēšana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Nodrošināt autorizāciju reģistrācijai
 • Veikt personas identifikāciju un vecuma pārbaudi.
 • Uzturēt pareizu un aktuālu informāciju
 • Nodrošināt iespēju izsekot pirkumu vēsturi
 • Pārvaldīt jūsu iestatījumus un informāciju par maksājumu vēsturi un maksāšanas iespējām.
 • Nodrošināt pirkumu sarakstu saglabāšanu, sniegt ieteikumus par pirkumu sarakstiem vai īstenot citus līdzīgus pasākumus, kuru nolūks ir vienkāršot pakalpojumu saņemšanu. Lai to nodrošinātu, tiek veikta analīze.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Lietotājvārds un parole.
 • Pirkumu vēsture
 • Tehniska informācija par jūsu datoru, mobilo tālruni un citām ierīcēm, ko izmantojat, kā arī šo ierīču iestatījumi.
 • Maksājumu vēsture
 • Personas kods
 • Klienta numurs
 • Adreses informācija no ārējiem avotiem, piemēram, SPAR (Zviedrijas iedzīvotāju reģistra).

Juridiskais pamats:

lojalitātes programmas More at Lindex dalībniekiem: lojalitātes programmas dalības līguma saistību izpilde

Reģistrētiem klientiem - leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs saistībā ar jūsu lietotāja konta pārvaldību un administrēšanu.

Glabāšanas periods:

Visā periodā, kamēr jums ir aktīvs konts vai dalība programmā More at Lindex. Ja pēdējo 36 mēnešu laikā netiks veikts neviens pirkums, dati tiks izņemti no datu bāzes.

3) Produktu un pakalpojumu mārketings

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Skatīt attiecīgas produktu rekomendācijas, sniegt ieteikumus par pirkumu sarakstiem, atgādināt par aizmirstiem/pamestiem digitālajiem pirkumu groziem vai saglabāt pirkumu sarakstus, lai atvieglotu turpmākus pirkumus, kā arī īstenot līdzīgus pasākumus.
 • Sūtīt tiešā mārketinga ziņas, tostarp partneru reklāmas esošajiem klientiem, kas nav mūsu mūsu lojalitātes programmas dalībnieki, pa e-pastu, īssziņās, sociālajos tīklos un līdzīgos elektroniskos komunikācijas kanālos, kā arī pa pastu. Piemēram, īstenojot kampaņas vai sūtot piedāvājumus un uzaicinājumus uz pasākumiem šādām personām: visi klienti, noteikts klientu segments (piemēram, sievietes/vīrieši vecumā no 30 līdz 40 gadiem Zviedrijā) vai atsevišķi klienti.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Vecums
 • Dzīvesvieta
 • Informācija par to, kā klients izmanto uzņēmuma tīmekļa vietnes un citus digitālos kanālus.
 • Informācija par veiktajiem pirkumiem.
 • Lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).

Lai noteiktu, kāda veida mārketinga vai tiešā mārketinga aktivitātes izmantot, mēs analizējam tālāk norādīto.

 • Tīmekļa vietņu un citu digitālo kanālu izmantošana (piemēram, kuras vietnes un vietņu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Vecums un dzīvesvieta.
 • Klientu apmierinātības vai mārketinga pētījumu rezultāti.

Juridiskais pamats:

lojalitātes programmas More at Lindex dalībniekiem: lojalitātes programmas dalības līguma saistību izpilde. Apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas noteiktas lojalitātes programmas dalības līgumā.

Reģistrēti un nereģistrēti klienti - leģitīmās intereses.

Informatīvu e-ziņojumu saņēmēji un tīmekļa vietņu apmeklētāji - leģitīmās intereses.

Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai reklamētu produktus un pakalpojumus.

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, kamēr jums būs noderīgs mūsu saziņas saturs (ja nebūsiet skaidri atsaucis(-kusi) savu piekrišanu).

4) Dalības konkursos un pasākumos pārvaldība

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Sazināties ar konkursa dalībniekiem.
 • Sazināties ar pasākuma dalībniekiem pirms un pēc pasākuma (piemēram, paziņojumu apstiprināšana, jautājumi vai novērtējumi).
 • Veikt personas identifikāciju un vecuma pārbaudi.
 • Noteikt uzvarētājus un nodot balvas.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Personas kods vai vecums.
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Informācija, kas iesniegta saistībā ar konkursu.
 • Informācija, kas iesniegta saistībā ar pasākuma novērtējumu

Juridiskais pamats: leģitīmas intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs konkursu un pasākumu organizēšanai.

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, cik nepieciešams, lai nodrošinātu konkursu/citu aktivitāti (tostarp jebkādas vērtēšanas veikšanai). 

5) Pakalpojumu (piemēram, iepirkšanās ar stilistu vai līdzīgu pakalpojumu) rezervāciju pārvaldība

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Pārvaldīt rezervācijas, atkārtotas rezervācijas un atcelšanu.
 • Sazināties par rezervāciju un nosūtīt jums atgādinājumu par pakalpojumu.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Informācija, kuru jūs izvēlaties sniegt un kas ļauj pakalpojuma sniedzējam sagatavoties pakalpojuma sniegšanai.

Juridiskais pamats: pakalpojumu līguma saistību izpilde. Apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības.

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, kamēr tas ir nepieciešams, lai varētu sniegt pakalpojumus, kā arī vēl 36 mēnešus pēc tam. 

6) Klientu apkalpošanas pārvaldība

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Sazināties ar klientu un sniegt atbildes uz jautājumiem, kas iesniegti klientu apkalpošanas dienestam pa tālruni vai digitālajos kanālos (tostarp sociālajos tīklos).
 • Identificēt personas.
 • Izskatīt sūdzības un sniegt atbalstu (tostarp tehnisko atbalstu).

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jūsu korespondence
 • Informācija par pirkuma datumu, vietu vai produktu defektiem/sūdzībām par produktiem.
 • Lietotāja informācija sadaļai My Pages (Manas lapas), piemēram, saistībā ar piereģistrēšanās problēmām.
 • Jūsu ierīces tehniskā informācija, kas nepieciešama atbalsta sniegšanai.
 • Personas kods

Juridiskais pamats: Leģitīmās intereses. Apstrāde ir nepieciešama jūsu un mūsu interesēs, lai pārvaldītu klientu apkalpošanu.

Glabāšanas periods:

Klientu atbalsta dienesta saziņas materiāli tiek glabāti 36 mēnešus. 

7) Juridisku pienākumu izpilde (piemēram, attiecībā uz Zviedrijas grāmatvedības likuma, Atbildības par produktiem likuma, Produktu drošības likuma un Personas datu aizsardzības IT sistēmās likuma prasībām)

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Izpildīt juridiskos pienākumus saskaņā ar likumos, tiesas spriedumos vai administratīvajos lēmumos noteikto. Šādi pienākumi var attiekties uz atbildību par produktiem, produktu drošības prasībām, piemēram, paziņojumu un informācijas sniegšanu sabiedrībai un klientiem par brīdinājumiem saistībā ar produktiem un produktu atsaukšanu, piemēram, defektu vai veselības apdraudējuma gadījumā, vai tie var būt noteikti Grāmatvedības likumā vai Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas likumā attiecībā uz konkrētu personu.

Tālāk norādītas personas datu kategorijas, kuras var tikt apstrādātas.

 • Vārds, uzvārds
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Jūsu korespondence
 • Informācija par pirkuma datumu, vietu, produktu defektiem/sūdzībām par produktu.
 • Lietotāja informācija sadaļai My Pages (Manas lapas).
 • Personas kods
 • Maksājuma informācija

Juridiskais pamats: juridisku pienākumu izpilde.

Glabāšanas periods:

Personas dati tiek glabāti tik ilgi, cik nepieciešams, lai izpildītu atbilstošās juridiskās saistības.

8) Mūsu pakalpojumu, produktu un klientiem paredzēto sistēmu novērtēšana, attīstīšana un uzlabošana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Padarīt pakalpojumus lietotājiem ērtākus, piemēram, veikt lietotāju interfeisa izmaiņas, lai vienkāršotu informācijas plūsmu vai izceltu līdzekļus, kas parasti tiek izmantoti mūsu digitālajos kanālos.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai uzlabotu produktus un loģistiku, piemēram, veikt pirkumu, krājumu un piegāžu prognozes.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai pilnveidotu un uzlabotu mūsu produktu klāstu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai pilnveidotu un uzlabotu mūsu resursu efektivitāti atbilstoši vides aizsardzības un ilgtspējīgas attīstības prasībām, piemēram, pilnveidot iepirkumu veikšanu un piegāžu plānošanu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai plānotu jaunu veikalu un noliktavu izveidi.
 • Nodrošināt jums iespēju izteikt viedokli par mūsu piedāvājuma klāstu.
 • Izstrādāt atbalsta dokumentāciju, lai uzlabotu mūsu IT infrastruktūru ar nolūku palielināt mūsu apmeklētāju drošību un klientu drošību kopumā.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Pirkumi un lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Vecums
 • Dzīvesvieta
 • Jūsu korespondence un jūsu atsauksmes par mūsu pakalpojumu un produktiem.
 • Ar ierīcēm saistītie tehniskie dati, to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, IP adrese, pārlūkprogrammas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja un platforma.
 • Informācija, par jūsu mijiedarbību ar uzņēmumu, t.i., kādā veidā tika izmantoti pakalpojumi, kā notika pierakstīšanās, kuras lapas tika apmeklētas un cik ilgs bija apmeklējuma laiks, reakcijas laiks, lejupielāžu kļūdas, pakalpojumu piekļuves iespējas un pakalpojumu pārtraukšanas gadījumi u.c.

Šādā nolūkā mēs veicam vispārēju apkopotu datu analīzi (nevis analīzi par atsevišķām personām) par tālāk norādīto informāciju.

 • Mūsu tīmekļa vietnes un citu digitālo kanālu izmantošana (piemēram, kuras lapas un lapu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Vecums
 • Ģeogrāfiskā atrašanās vieta un/vai demogrāfiskie dati..
 • Atsauksmes par mūsu pakalpojumiem un produktiem, kā arī klientu apmierinātības un mārketinga pētījumu rezultāti.
 • Dati no klientu iekārtām un to tehniskie iestatījumi.

Juridiskais pamats: leģitīmas intereses. Apstrāde ir nepieciešama mūsu un jūsu leģitīmajās interesēs, lai novērtētu, pilnveidotu un uzlabotu mūsu pakalpojumus, produktus un sistēmas.

Glabāšanas periods:

36 mēnešus pēc apkopošanas. 

9) Pakalpojumu ļaunprātīgas izmantošanas novēršana un pret uzņēmumu vērstu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšana un novēršana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Izmeklēt un novērst krāpšanas gadījumus un citus pārkāpumus, piemēram, ziņojumus par incidentiem veikalos.
 • Novērst mēstuļu sūtīšanu, pikšķerēšanu, uzmākšanos, neatļautu reģistrēšanos lietotāju kontos vai citas neatļautas darbības.
 • Aizsargāt un uzlabot mūsu IT vidi, lai novērstu uzbrukumus un ielaušanos.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Pirkumi un lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Personas kods
 • Videonovēršanas kameru ieraksti.
 • Ar klientu lietotajām ierīcēm saistītie dati un to iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi, IP adrese, pārlūkprogrammas iestatījumi, laika zona, operētājsistēma, ekrāna izšķirtspēja un platforma.
 • Informācija par mūsu digitālo pakalpojumu izmantošanu.

Juridiskais pamats: juridiski pienākumi, ja tādi ir, vai leģitīmas intereses (ja juridisku pienākumu nav), ja apstrāde ir nepieciešama mūsu leģitīmajās interesēs novērst ļaunprātīgu pakalpojumu izmantošanu vai izmeklēt un novērst noziedzīgu nodarījumu pret uzņēmumu.

Kādi jūsu personas dati tiek vākti saistībā ar dalību lojalitātes programmā More at Lindex un kādēļ?

Šajā sadaļā aprakstīts, kādēļ apstrādājam jūsu personas datus saistībā ar dalību lojalitātes programmā More at Lindex, kādas personas datu kategorijas apstrādājam, kā arī aprakstīts apstrādes juridiskais pamats. 

Glabāšanas periods:

Tik ilgi, cik nepieciešams, lai novērstu krāpniecību un citus pārkāpumus un/vai ziņotu par krāpniecību un citiem pārkāpumiem. Video ieraksti tiek glabāti atbilstoši vietējiem tiesību aktiem vai ne ilgāk par 30 dienām. 

10) Lojalitātes programmas More at Lindexdalībniekiem paredzēto priekšrocību un piedāvājumu nodrošināšana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Piedāvāt priekšrocības, atlaides, vispārīgus un personalizētus piedāvājumus, uzaicinājumus uz pasākumiem, dāvanas, kā arī veikt citas tiešā mārketinga darbības.
 • Veikt šajos nolūkos uzņēmuma savākto datu analīzi, piemēram, analizēt to, kā dalībnieks izmanto uzņēmuma tīmekļa lapas un citus digitālos kanālus (piemēram, noskaidrot, kādas tīmekļa lapas un to daļas dalībnieks apmeklēja un kādu meklēšanu veica), analizēt pirkumu vēsturi, vecumu, dzīvesvietu, norādītās preferences (piemēram, diapazonu) un citus uzņēmuma digitālo pakalpojumu iestatījumus, kā arī klientu apmierinātības vai tirgus izpētes rezultātus.

Pamatojoties uz analīzes rezultātiem, mūsu dalībnieki var tikt sadalīti dažādās klientu grupās, lai dažādām grupām (segmentiem) varētu nodrošināt atšķirīgus piedāvājumus, priekšrocības un atlaides, ņemot vērā pirkumu vēsturi, norādītās preferences, vecumu, dzīvesvietu un tirgus izpēti. Analīze tiek veikta individuālā līmenī, lai mēs varētu nodrošināt personalizētus piedāvājumus, priekšrocības un saziņu.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Lietotājvārds
 • Klienta numurs
 • Kontaktinformācija (piemēram, adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs).
 • Dzīvesvieta
 • Pirkumu vēsture
 • Lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Norādītās klienta izvēles attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem.
 • Tehniska informācija par jūsu datoru, mobilo tālruni un citām ierīcēm, ko izmantojat, kā arī šo ierīču iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi.
 • Atrašanās vietas informācija mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos vai planšetdatoros.

Juridiskais pamats: lojalitātes programmas dalības līguma saistību izpilde. Apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas noteiktas lojalitātes programmas dalības līgumā.

Glabāšanas periods:

Līdz dalības beigām. Jūsu dalība tiek uzskatīta par neaktīvu, ja pēdējo 36 mēnešu laikā nav reģistrēts neviens pirkums. Šādā gadījumā dalība beigsies un ar jums saistītā informācija tiks izdzēsta. Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību - pēc tam ar jums saistītā informācija tiks izdzēsta.

11) Personalizētu pakalpojumunodrošināšana

Personas dati tiek apstrādāti, lai varētu veikt tālāk aprakstītās darbības.

 • Nodrošināt personalizētu saturu, piemēram, rādīt interesēm atbilstošus produktu ieteikumus, sniegt ieteikumus par pirkumu sarakstiem vai īstenot citus līdzīgus pasākumus, kuru nolūks ir vienkāršot pakalpojumu saņemšanu.
 • Vienkāršot uzņēmuma pakalpojumu lietošanu, piemēram, saglabāt pirkumu sarakstus vai izvēlētās maksāšanas metodes, lai veicinātu turpmākus pirkumus vai atgādinātu par aizmirstiem vai pamestiem digitālajiem pirkumu groziem.
 • Veikt savāktās informācijas analīzi, lai varētu sadalīt dalībniekus dažādās klientu grupās un nodrošināt atšķirīgus piedāvājumus, priekšrocības un atlaides dažādām grupām, pamatojoties uz pirkumu vēsturi, norādītajām preferencēm, vecumu, dzīvesvietu un tirgus izpēti. Analīze tiek veikta individuālā līmenī, lai mēs varētu nodrošināt personalizētus piedāvājumus, priekšrocības un saziņu.

Tālāk norādītas apstrādāto personas datu kategorijas.

 • Vārds, uzvārds
 • Vecums
 • Dzīvesvieta
 • Pirkumu vēsture.
 • Lietotāja ģenerētie dati (piemēram, klikšķu un apmeklējumu vēsture).
 • Norādītās klienta izvēles attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem.
 • Tehniska informācija par datoru, mobilo tālruni un citām ierīcēm, ko dalībnieks izmanto, kā arī šo ierīču iestatījumi, piemēram, valodas iestatījumi.
 • Atrašanās vietas informācija dalībnieka mobilajās ierīcēs, piemēram, mobilajos tālruņos vai planšetdatoros.

Lai varētu izpildīt savas saistības, uzņēmums veic dažāda veida analīzi, piemēram,

 • lai noteiktu, kā tiek izmantotas tīmekļa vietnes un citi digitālie kanāli (piemēram, kuras vietnes un vietņu daļas ir apmeklētas un kāda meklēšana ir veikta).
 • Pirkumu vēsture
 • Vecums
 • Dzīvesvieta
 • Norādītās preferences (piemēram, par produktiem un pakalpojumiem, interesēm un uzvedību).
 • Digitālo pakalpojumu valodas iestatījumi un citi iestatījumi.
 • Klientu apmierinātības vai mārketinga pētījumu rezultāti.

Juridiskais pamats: lojalitātes programmas dalības līguma saistību izpilde. Apstrāde ir nepieciešama, lai mēs varētu izpildīt savas saistības, kas noteiktas lojalitātes programmas dalības līgumā.

Glabāšanas periods:

Līdz dalības beigām. Jūsu dalība tiek uzskatīta par neaktīvu, ja pēdējo 36 mēnešu laikā nav reģistrēts neviens pirkums. Šādā gadījumā dalība beigsies un ar jums saistītā informācija tiks izdzēsta. Jums ir tiesības jebkurā laikā pārtraukt dalību - pēc tam ar jums saistītā informācija tiks izdzēsta.

Personas datu kopīgošana un nodošana

Personas dati apstrādes nolūkā var arī tikt nodoti citiem uzņēmumiem, ar kuriem Lindex grupa sadarbojas, piemēram, mārketinga jomā (drukas un izplatīšanas, mediju aģentūras u.c.), izplatīšanā un pārvadāšanā, maksājumu risinājumu un IT pakalpojumu jomā. Ja jūsu personas dati tiek kopīgoti Lindex partneriem, tie tiks apstrādāti saskaņā ar Lindex norādījumiem un Lindex uzdevumā, kā arī tikai tādā nolūkā, kas atbilst nolūkam, kādā Lindex vāca datus.

Turklāt uzņēmumam Lindex var būt arī juridisks pienākums sniegt informāciju valsts iestādēm (piemēram, policijai un nodokļu iestādēm). Lindex var arī sniegt personas datus maksājumu risinājumu nodrošinātājiem, piemēram, maksājumu pakalpojumu sniedzējiem un bankām, un vispārēju preču un transporta pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, loģistikas uzņēmumiem un kravu pārvadātājiem. Šādos gadījumos partneri apstrādā datus kā neatkarīgi personas datu pārziņi saskaņā ar to privātuma politikām un vadības norādījumiem.

Lindex cenšas apstrādāt personu datus ES/EEZ ietvaros un sadarboties ar partneriem un piegādātājiem, kas apstrādā personas datus ES/EEZ ietvaros. Ja tas nav iespējams, personas datu apstrāde var tikt veikta ārpus ES/EEZ - valstīs, kurās saskaņā ar ES Komisijas lēmumu datu aizsardzības līmenis tiek uzskatīts par pietiekamu, vai izmantojot atbilstošus drošības pasākumus, piemēram, līgumu standarta klauzulas, saistošus iekšējos uzņēmuma noteikumus vai ASV privātuma vairogu.  Lindex partneri ārpus ES/EEZ apstrādā personas datus ASV un Indijā. Neatkarīgi no valsts, kurā personas dati tiek apstrādāti, Lindex veic atbilstošus tehniskus, juridiskus un organizatoriskus pasākumus, lai nodrošinātu, ka datu aizsardzības līmenis ir tāds pats kā ES/EEZ. Plašāka informācija Līgumā, noklikšķinot uz šīs saites.

Personas datu glabāšana

Datu apstrāde atbilst tiesību aktu prasībām; tas nozīmē, ka informācija par personu netiek glabāta ilgāk nekā tas nepieciešams apstrādes nolūkam. Praksē tas nozīmē to, ka informācija, kas vairs nav aktuāla vai nepieciešama analīzēm, tiešajam mārketingam vai apkopošanas nolūkiem, tiek dzēsta. Mārketinga nolūkos mēs neizmantojam informāciju par pirkumiem, kas ir vecāka par trim gadiem. Tomēr visa personas datu apstrāde ir pakļauta augsta līmeņa drošībai un slepenībai.

Jūsu tiesības un izvēles iespējas

Tiesības piekļūt datiem

Mēs vēlamies būt atklāti un pārskatāmi attiecībā uz jūsu informācijas apstrādi. Ja vēlaties uzzināt vairāk par to, kādi personas dati tiek apstrādāti, jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem datiem, ko mēs sniegsim jums tā dēvētajā "reģistra" formā (mērķis, personas datu kategorijas, personas datu saņēmēju kategorijas, glabāšanas termiņi vai kritēriji glabāšanas termiņu noteikšanai, informācija par datu vākšanas vietu). Ja mēs saņemam pieprasījumu piekļūt datiem, mēs varam lūgt sniegt papildinformāciju, lai pārliecinātos, kādai informācijai vēlaties piekļūt un ka mēs izpaužam informāciju personai, kurai to drīkst izpaust.

Tiesības labot

Jums vienmēr ir tiesības pieprasīt labot jūsu personas datus, ja tie nav pareizi. Noteiktā nolūka ietvaros jums ir arī tiesības papildināt nepilnīgus personas datus. Ja esat More at Lindex dalībnieks vai esat izveidojis kontu Lindex aplikācijā vai lindex.com, varat arī atjaunināt savu informāciju sadaļā My Pages (Manas lapas) vai My Profile (Mans profils), ja to vēlaties.

Tiesības uz dzēšanu

Jums ir tiesības pieprasīt dzēst personas datus, kurus mēs apstrādājam tālāk aprakstītajos gadījumos.

 • Dati vairs nav nepieciešami nolūkam, kādā tie tika vākti vai apstrādāti.
 • Jūs esat atsaucis piekrišanu, uz kuras pamata notika datu apstrāde, un datu apstrādei vairs nav cita juridiska pamata.
 • Jūs iebilstat interešu izvērtējumam, ko mēs esam veikuši, un uzņēmumam Lindex nav leģitīmu interešu, kas būtu svarīgākas par jūsu interesēm.
 • Jūs iebilstat apstrādei tiešā mārketinga vajadzībām.
 • Personas dati tiek apstrādāti nelikumīgā veidā.
 • Personas dati ir jādzēš, lai izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu.
 • Personas dati ir savākti no bērna, kas nav sasniedzis 13 gadu vecumu un par kuru jūs esat atbildīgs kā vecāks saistībā ar IT pakalpojumiem, piemēram sociālajiem tīkliem.

Mēs varam neizpildīt jūsu pieprasījumu dzēst datus, ja mums ir juridiski pienākumi, saskaņā ar kuriem to darīt nav atļauts. Tas var būt tādā gadījumā, kad apstrāde ir nepieciešama, lai īstenotu mūsu tiesības uz vārda brīvību un informāciju, izpildītu mums uzliktu juridisku pienākumu vai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības.

Tiesības ierobežot apstrādi

Jums ir tiesības pieprasīt ierobežot mūsu veikto jūsu personas datu apstrādi.

Tiesības iebilst pret noteiktiem datu apstrādes veidiem 

Leģitīmas intereses Jums ir tiesības iebilst pret apstrādi, kas notiek uz mūsu leģitīmo interešu pamata, ja jums ir personiski iemesli, kas saistīti ar attiecīgo situāciju. Taču mēs varam turpināt apstrādāt jūsu informāciju, neskatoties uz jūsu iebildumu pret datu apstrādi, ja mums ir obligāti leģitīmi iemesli datu apstrādei, kas ir svarīgāki par jūsu tiesībām uz privātumu.

Tiešais mārketings (tostarp analīze, kas veikta tiešā mārketinga nolūkā)

Jums ir iespēja iebilst pret jūsu personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkā. Iebildums attiecas arī uz personas datu analīzi (tā dēvēto profilēšanu), kas tiek veikta tiešā mārketinga nolūkā.  Ja iebilstat pret tiešo mārketingu, mēs pārtrauksim jūsu personas datu apstrādi šādam nolūkam, kā arī visa veida tiešā mārketinga darbības.

Jums, protams, ir iespēja pēc saviem ieskatiem atteikties no sūtījumiem un personiskiem piedāvājumiem konkrētos kanālos. Jūs varat izvēlēties, piemēram, saņemt piedāvājumus no mums tikai e-pastā, nevis īssziņās. Šādā gadījumā jums nevajadzētu iebilst pret personas datu apstrādi, jo tad mums būtu sarežģīti noteikt, kāda veida reklāmas varētu būt jums svarīgas. Ja izvēlaties atteikties no mūsu veiktās jūsu personas datu apstrādes tiešā mārketinga nolūkā, jums nebūs iespējas saņemt personiskus piedāvājumus lojalitātes programmā More at Lindex vai informāciju no mums. Jūs tomēr varēsiet būt lojalitātes programmas More at Lindex dalībnieks, taču jūs nesaņemsiet personiskus piedāvājumus, atlaides vai citas priekšrocības.

Jūs jebkurā laikā varat mainīt iestatījumus sadaļā My Pages (Manas lapas) lindex.com vai Lindex aplikācijā. Jūs varat arī mainīt savas izvēles tieši e-pasta ziņojumos un īsziņās. Jūs vienmēr esat laipni aicināts sazināties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, kas sniegs palīdzību saistībā ar jūsu izvēļu veikšanu.

Ja vēlaties atteikties no ziņojumu saņemšanas Lindex lietotnē, jūs to varat izdarīt jūsu ierīces vispārīgajos iestatījumos.

Ja vairs nevēlaties būt lojalitātes programmas More at Lindex dalībnieks, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu apkalpošanas dienestu, lai izbeigtu jūsu dalību programmā.

Tiesības uz datu pārnešanu

Ja mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu vai ar jums noslēgta līguma saistību izpildi, jums ir tiesības pieprasīt nodot datus, kas saistīti ar jums vai kurus jūs esat sniedzis mums, citam personas datu pārzinim (piemēram, datu ports).

Sīkfaili

Personas dati var tikt vākti, kad izmantojat lindex.com; tādā gadījumā tiek glabāta informācija par jūsu lietojumu un jūsu apmeklētajām lapām. Tas var attiekties uz tehnisku informāciju par jūsu ierīci un interneta pieslēgumu, piemēram, operētājsistēmu, pārlūkprogrammas versiju, IP adresi, sīkfailiem un unikāliem identifikatoriem. Kad apmeklējat lindex.com, kur tiek sniegti mūsu pakalpojumi, mēs varam izmantot dažādas tehnoloģijas jūsu atpazīšanai, lai vairāk uzzinātu par mūsu vietnes lietotājiem. Tas var notikt tiešā veidā vai izmantojot trešo pušu tehnoloģijas. Tādam nolūkam var izmantot, piemēram, sīkfailus.

 

Kas ir sīkfails?

Ir divu veidu sīkfaili. Viena veida sīkfaili saglabā teksta failu ilgāku laika periodu, bet tiem ir derīguma termiņš. Šāda veida sīkfaila mērķis ir, piemēram, informēt jūs par jaunumiem pēc jūsu pēdējā apmeklējuma. Otra veida sīkfailus sauc par sesijas sīkfailiem, tiem nav derīguma termiņa. Teksta fails tiek glabāts tik ilgi, cik jūs pārlūkojat lapu; tas palīdz saglabāt, piemēram, informāciju par to, kādu valodu vēlaties lietot. Tiklīdz pārlūkprogramma tiek aizvērta, teksta fails tiek dzēsts.

 

Kādēļ mēs izmantojam sīkfailus?

Lindex.com sīkfaili tiek izmantoti, lai izsekotu informāciju par precēm, kuras esat pievienojis iepirkumu grozam. Mēs izmantojam sīkfailus, lai iegūtu arī tīmekļa izmantošanas statistikas datus. Mums šādi statistikas dati ir nepieciešami, lai attīstītu lindex.com. Informācija nav pieejama nevienai citai pusei, kas nav AB Lindex.

Lai pilnībā varētu izmantot lindex.com, jums ir jāpiekrīt sīkfailu izmantošanai. Jūs to varat izdarīt savas pārlūkprogrammas iestatījumos. Ja nevēlaties piekrist sīkfailu izmantošanai, jūs varat tos atslēgt pārlūkprogrammas drošības iestatījumos. Taču tas nozīmē, ka lindex.com nedarbosies kā paredzēts. Papildinformāciju skatiet (saite).

Personas kodu apstrāde

Mēs apstrādājam jūsu personas kodu tikai tad, kad tas ir nepārprotami nepieciešams apstrādes nolūkam, identificēšanas nodrošināšanai vai citiem leģitīmiem nolūkiem. Citos gadījumos, ja tas būs pietiekami, personas koda vietā mēs izmantosim jūsu klienta numuru, lai pēc iespējas samazinātu personas koda izmantošanu.

Sūdzības

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Zviedrijas Datu inspekcijas aģentūrai www.datainspektionen.se.

Kontaktinformācija

Lai uzzinātu vairāk par personas datu pārvaldību vai ja jums ir jautājumi, jūs esat laipni aicināts sazināties ar mums:

AB Lindex, Klientu apkalpošanas dienests

Box 233, 401 23 Gothenburg

E-pasts: customerservice@lindex.com

Tālruņa numurs: 010-452 62 00

Lindex ir daļa no Stockmann grupas, kurai ir datu aizsardzības speciālists:  tietosuoja@stockmann.com Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Finland, Tel. +358 (0)9 1211.  

Politikas izmaiņas

Šī privātuma politika var tikt atjaunināta, lai izlabotu neatbilstības vai ieviestu jaunas juridiskas vai tehniskas prasības. Nesenāk atjaunināto privātuma politikas versiju vienmēr varēs atrast šajā lapā. Nozīmīgu izmaiņu gadījumā (piemēram, attiecībā uz personas datu apstrādes nolūkiem vai personas datu kategorijām) jūs saņemsiet informāciju par to e-pastā vai lindex.com.

Pēdējoreiz atjaunināta 24/05/2018


We use cookies to ensure our website's function and to provide, develop and evaluate services in our digital channels, as well as to provide personalized communication and marketing. The web page may also contain cookies that will display relevant ads outside of lindex.com. By clicking the "I agree" button you will agree to cookies. You can manage cookies in your web browser. Read more about cookies and how you can unsubscribe here.

I agree