Lupauksemme

Jo vuodesta 1954 Lindex on ollut kehittyvä muotiyritys. Meillä on paljon parannettavaa vielä, mutta haluamme kantaa vastuumme ja jatkamme matkaamme vaikuttaaksemme nyt ja tulevaisuudessa. Siksi olemme tehneet kestävyyslupauksen – saamaan aikaan muutoksen tulevia sukupolvia varten. Lupauksemme jakautuu kolmeen osa-alueeseen: naisten voimaannuttamiseen, maapallon kunnioittamiseen ja ihmisoikeuksien turvaamiseen.
Naisten voimaannuttaminen
Naiset ovat Lindexille kaikki kaikessa. Arvoketjumme on täynnä naisia tuotantotyöntekijöistä asiakkaisiin. Arvoketjussamme on tietenkin myös useita miehiä, jotka ovat aivan yhtä tärkeä osa Lindexiä ja sitä työtä, jonka avulla voimaannutamme ja inspiroimme naisia kaikkialla. 
Maapallon kunnioittaminen
Lindex ei aio pysyä sivustakatsojan roolissa aikamme suurimmassa ympäristökriisissä. Ilmastonmuutos koskee jokaista maailmankolkkaa, ja se on uhka globaalille kehitykselle. Tuotteiden valmistus, kuljetukset, käyttö ja hävittäminen aiheuttavat merkittäviä kasvihuonekaasupäästöjä, jotka edistävät ilmaston lämpenemistä. Lindex on sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin ja määritellyt sisäiset toimenpiteensä ja päämääränsä ilmastotekoja edellyttävän tavoitteen 13 mukaan. 
Ihmisoikeuksien turvaaminen
Kaikki Lindexin liiketoiminta perustuu ihmisten päätöksiin, osaamiseen ja kädentaitoihin. Ja aivan kaikki heistä ovat arvokkaita yksilöitä, joilla on oikeuksia. Vastuullamme on varmistaa, että perusihmisoikeuksia kunnioitetaan koko arvoketjussamme ja että työntekijöille on tarjolla turvallinen ja terveellinen työympäristö sekä hyvät työolot. Tuotantoketjun avoimuus on suuri haaste muotiteollisuudelle, mutta se on kestävän kehityksen avaintekijä kaikilla osa-alueilla.