Toimintatapamme

Lindexissä kestävä kehitys on osa jokapäiväistä työtä, ja olemme sitoutuneet pitämään lupauksemme muutoksen aikaansaamisesta tulevia sukupolvia varten. Kestävyystyötä tehdään monella tasolla korkeammasta päämäärästä sidosryhmien odotusten täyttämiseen ja lainsäädännön muutosten seuraamiseen.
Hankkeemme
Voimme saavuttaa eniten yhdessä, ja jotta pystymme pitämään lupauksemme muutoksen aikaansaamisesta tulevia sukupolvia varten, meidän on tehtävä yhteistyötä toimittajien, alan toimijoiden ja kumppanien kanssa. Seuraavassa on yhteenveto tärkeimmistä hankkeistamme ja kumppanuuksistamme:
Toimittajat, tehtaat ja työolot
Meillä ei ole omia tehtaita, vaan teemme yhteistyötä itsenäisten toimittajien kanssa. Olemme viime vuosina karsineet toimitusketjuamme voimakkaasti, ja nykyisin meillä on pitkäaikainen yhteistyösuhde muutaman tarkoin valikoidun toimittajan kanssa. 
 
Kaikkien toimittajien tulee noudattaa käytännesääntöjä, joissa on määritelty työoloja, kuten muun muassa palkkoja, työturvallisuutta ja työaikaa, koskevat ehdot. Kaikkien on voitava tulla palkallaan toimeen. Tärkeä osa kestävyyslupaustamme on varmistaa, että elämiseen riittävien palkkojen maksaminen etenee koko arvoketjussa.
Tavoitteenamme on, että vuoteen 2025 mennessä kaikki käyttämämme materiaali on kierrätettyä tai kestävistä lähteistä hankittua.
Materiaalit
Tiedämme, että materiaalin valinnalla on suuri vaikutus sekä ihmisiin että ympäristöön. Kaikkiin materiaaleihin liittyvät omat haasteensa, minkä vuoksi pyrimme aina arvioimaan ja löytämään parhaat ja kestävät vaihtoehdot.
Better Denim
Farkkukankaan valmistus voi olla erittäin likaista ja pölyistä. Tehopesujen vuoksi se on myös yksi eniten vettä kuluttavista tekstiiliprosesseista. Lyhyesti sanottuna perinteinen farkkutuotanto ei tee hyvää ympäristölle eikä työntekijöille. 
 
Olemme matkalla kohti farkkutuotantoa, joka aiheuttaa mahdollisimman vähän haitallista vaikutusta ympäristölle. Kaikki Lindexin farkkuvaatteet ovat nyt Better Denim -tuotteita. Better Denim tarkoittaa neljää asiaa: farkkuvaatteet on suunniteltu pitkäikäisyys ja kiertotalous mielessä pitäen, lisäämme kierrätettyjen materiaalien osuutta ja käytämme resurssitehokkaita pesuprosesseja sekä puhtaampia värjäysprosesseja.
GOTS
GOTS (Global Organic Textile Standard) -sertifioitu vaate on valmistettu luomupuuvillasta. GOTS sertifioi kaikki vaiheet puuvillan tuotannon jälkeen, ja siihen sisältyy sekä sosiaalisia että ympäristöön liittyviä tuotannon vaatimuksia, jotka koskevat esimerkiksi langan kehruuta, kankaan kudontaa, käsittelyjä, värjäystä ja painatusta. Tekstiiliprosessia seurataan tarkasti ja tiukoin ehdoin, mikä takaa luotettavan tuotetakuun asiakkaalle.
Kemikaalit ja vesi
Kemikaaleja ja vettä käytetään vaatteiden valmistuksen kaikissa vaiheissa. Meille on tärkeää käyttää vähemmän vettä ja käyttää sitä oikein. Veden oikeaan käyttöön voidaan vaikuttaa valitsemalla oikeat kemikaalit sekä laitteet ja menetelmät, joilla käytetty prosessivesi puhdistetaan. Meidän on varmistettava, ettei tuotannosta vapaudu luontoon haitallisia aineita saastuttamaan vesistöjä ja aiheuttamaan peruuttamattomia ympäristötuhoja.
Ekosysteemeihin ja biodiversiteettiin kohdistuvan haitallisen vaikutuksen minimoiminen on kestävyyslupauksemme yksi tärkeimmistä ydintavoitteista.
Muodin kiertotalous
Muotiyrityksenä meidän on etsittävä uusia kiertotalousmallin mukaisia toimintatapoja ja edistettävä vastuullista kuluttamista. Vaikka kulutus on loppujen lopuksi kuluttajan käsissä, meidän on luotava olosuhteet, joiden avulla muoti voi olla kiertotalouden mukaista ja vastuulliset valinnat ovat helppoja. Kuluttaja päättää viime kädessä itse, miten kauan hän käyttää vaatetta, mutta meidän tulee tarjota istuvia ja laadukkaita vaatteita.