Fullständiga medlemsvillkor för More at Lindex

Medlemskap i More at Lindex

Allmänt om More at Lindex

More at Lindex är Lindex lojalitetsprogram. Medlemskapet är nyckeln till att få bonus, erbjudanden och förmåner. Som medlem i More at Lindex kan du samla poäng på alla dina inköp som sedan omvandlas till bonusutbetalningar. Du får även personliga erbjudanden och förmåner samt personligt anpassad kommunikation baserat på din köphistorik, dina val och preferenser./p>

På Omat Sivut (Mina Sidor) på lindex.com kan du när som helst uppdatera dina inställningar och i vilka kanaler du vill få kommunikation från oss t ex email eller sms. Du kan också alltid kontakta vår kundservice och få hjälp med detta.

För information om hur Lindex hanterar och behandlar dina personuppgifter läs Lindex integritetspolicy här.

 • Det kostar inget att vara medlem i More at Lindex.
 • För att bli medlem måste du ha fyllt 18 år samt vara folkbokförd i Finland/Åland.
 • Anställda inom Lindex-koncernen kan vara medlemmar men erhåller ingen bonus.
 • Medlemskapet är personligt.
 • Lojalitetsprogrammet är nationellt och du kan enbart få bonus på köp från Lindex-butiker.

Ansökan om medlemskap

Ansökan om medlemskap kan göras i en Lindexbutik, på lindex.com.

Som medlem kan du få en shoppingtag med en streckkod för att identifiera dig när du handlar.

Identifiera dig alltid i kassan för att inte riskera att gå miste om erbjudanden och bonus. Vid köp på lindex.com eller i Lindex app, identifierar du dig genom att logga in på ditt konto.

Lindex har rätt att ändra i villkoren för medlemskap. Om ändringarna är väsentliga kommer du att få meddelande om detta en månad i förväg via e-post eller SMS och kan i sådant fall välja att avsluta ditt medlemskap.

Medlemskapet gäller tillsvidare med en månads uppsägningstid för Lindex. Om medlemskapet varit inaktivt och senaste registrerade köp ägde rum för mer än 36 månader sedan har Lindex rätt att avsluta medlemskapet (intjänade poäng förfaller per automatik efter 12 månader). Lindex förbehåller sig också rätten att avsluta medlemskapet eller annullera poäng på grund av missbruk. Med missbruk avses att du inte följer de överenskomna villkoren eller låter andra personer registrera köp på ditt medlemskonto.

Avsluta medlemskap

Du har rätt att när som helst gå ur More at Lindex genom att lämna ett meddelande om detta till Lindex Kundservice i detta formuläret>> eller på telefon 0800 130 730

För att avregistrera SMS-utskick, skicka "Lx stop" till 18333.

Månadbonus

Så här fungerar poäng & bonus

Du får en poäng för varje euro du handlar för. Vid retur dras motsvarande poäng av.

När du kommer upp till 100 poäng sätter vi in 2,50 € på ditt bonuskonto, kommer du upp till 200 poäng får du 5 euro och så vidare. Denna avstämning görs varje månad och du får information via e-post eller SMS om du får bonus. Om du inte kommer upp till en nivå som ger dig en bonusinsättning förs poängen över till nästa månad.

När du tjänat in tillräckligt många bonuspoäng så att du kommer upp i nivåerna för utbetalning som anges nedan, sätts din bonus in på ditt bonuskonto. Vi skickar information via e-post eller SMS som talar om hur mycket bonus du fått och giltighetstiden. Du kan alltid gå in på "Omat Sivut" (Mina Sidor) på lindex.com och hitta uppdaterad information om din bonus.

Intjänad bonus kan inte bytas mot kontanter.

Alla inköp är bonusgrundande, förutom inköp av presentkort. Betalning som sker med presentkort är dock bonusgrundande. Inköp som du gör med din bonus är inte bonusgrundande.

Poäng och bonus kan inte registreras i efterhand. Identifiera dig alltid när du handlar, så att du inte går miste om poäng och bonus.

Utbetald bonus är giltig i sex månader.

Månadsbonus

More Reward

Vad innebär More Reward?

När du handlar för 200 euro eller mer under ett kvartal belönar vi dig med en extra bonus som vi kallar för More Reward. Du får 200 extra poäng som omvandlas till en bonus på 5 €. Det är helt enkelt vårt sätt att säga tack för att du är en trogen kund hos oss.

Utbetalning av bonus- hur fungerar det?

Månadsbonusen utbetalas varje månad efter det att det gjorts en bonusuträkning från föregående månad. Om du dessutom handlat för minst 200 € under ett kvartal sker även en utbetalning av din More Reward-bonus samtidigt som månadsbonusen, en månad efter det avsedda kvartalet. Din More Reward är inräknad i och utbetalas tillsammans med månadsbonusen till ditt bonuskonto.

Så här använder du din bonus

När du handlar i en Lindexbutik eller på lindex.com och har bonus på ditt bonuskonto måste du själv meddela att du vill utnyttja din bonus. Om bonusen uppgår till mer än 20 euro måste du visa legitimation. Detta är för din säkerhet och för att ingen annan än du skall kunna utnyttja din bonus.

Information om din bonus

AAktuellt poängsaldo och information om poäng, som kommer att förfalla, hittar du på "Omat Sivut" (Mina Sidor) på lindex.com. Information om intjänad bonus skickas även till dig via e-post eller SMS när du når upp till nivåerna, som anges ovan. Du kan även se din bonussaldo vid kassan i butiken.

Det här gäller personuppgiftbehandling för More at Lindex

Din integritet är viktig för oss. I vår fullständiga integritetspolicy beskrivs hur vi behandlar personuppgifter bland annat vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Vi vill uppmana dig att läsa vår fullständiga integritetspolicy här. Genom att bli medlem i More at Lindex godkänner du hur Lindex behandlar dina personuppgifter.

Vi kommer behandla dina uppgifter för att kunna hantera ditt medlemskap och konto, för att hantera poäng och bonus, ge dig förmåner och erbjudanden och för att leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster.

För att kunna hantera och administrera ditt användarkonto

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge behörighet att logga in.
 • Kunna göra identifikation och ålderskontroll.
 • Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Göra det möjligt att följa köphistorik.
 • Hantera dina val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt.
 • Underlätta för dig att spara shoppinglistor, lämna förslag på inköpslistor eller liknande åtgärder som syftar till att förenkla för dig. För att möjliggöra detta utförs analyser.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Användarnamn och lösenord.
 • Köphistorik
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som används och dess inställning.
 • Betalningshistorik
 • Personnummer
 • Kundnummer
 • Adressuppgifter från externa källor, t ex befolkningsregistret.

Laglig grund:

För dig som är medlem i More at Lindex: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

För att kunna hantera poäng och bonus för dig som är medlem i More at Lindex

Personuppgifter behandlas för att:

 • Registrera och beräkna poäng och bonus baserat på dina köp.
 • Administrera bonusutbetalningar och överföra bonusen till ditt bonuskonto.
 • Göra utskick av bonusbesked till dig.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Kundnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Köphistorik

Laglig grund:

Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

För att kunna ge dig som är medlem i More at Lindex förmåner och erbjudanden

Personuppgifter behandlas för att:

 • Erbjuda förmåner, rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.

Baserat på analyser kan våra medlemmar delas in i olika kundgrupper för att ge olika grupper (segment) olika erbjudande, förmåner och rabatter baserat på köphistorik, angivna preferenser, ålder, bostadsort, marknadsundersökningar. För att kunna lämna personliga erbjudanden, förmåner och kommunikation genomförs analysen på individnivå.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Användarnamn
 • Kundnummer
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post, telefonnummer).
 • Bostadsort
 • Köphistorik
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som du använder och dess inställningar, t ex språkinställning.
 • Platsinformation från mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster

Personuppgifter behandlas för att:

 • Ge dig ett personligt anpassat innehåll, t ex genom att visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som syftar till att förenkla för dig.
 • Förenkla din användning av företagets tjänster, t ex genom att spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp eller påminna dig om kvarglömda eller övergivna digitala varukorgar.
 • Genomföra analyser av de uppgifter som vi samlar in för att kunna dela in våra medlemmar i olika kundgrupper för att ge olika kundgrupper olika erbjudanden, förmåner och rabatter baserat på köphistorik, angivna preferenser, ålder, bostadsort, marknadsundersökningar. För att kunna lämna personliga erbjudanden, förmåner och kommunikation genomförs analysen på individnivå.

De kategorier av personuppgifter som behandlas är:

 • Namn
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Köphistorik.
 • Användargenererad data (t ex klick- och besökshistorik).
 • Angivna kundval avseende produkter och tjänster.
 • Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, t ex språkinställning.
 • Platsinformation från medlemmens mobila enheter, t ex mobiltelefon eller surfplatta.

För att kunna uppfylla sina åtaganden utför företaget vissa analyser avseendet ex.

 • Hur webbsidor och andra digitala kanaler används (t.ex. vilka sidor och delar av sidor som besöks och vilka sökningar som gjorts).
 • Köphistorik
 • Ålder
 • Bostadsort
 • Angivna preferenser (t ex om produkter och tjänster, intressen och beteenden).
 • Språk- och andra inställningar i digitala tjänster.
 • Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.

Laglig grund: Fullgörande av avtalet om medlemskap i lojalitetsprogram. Behandling är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtalet om medlemskap i lojalitetsprogrammet.

Läs gärna vår fullständiga integritetspolicy om hur vi behandlar personuppgifter här.

Force Majeur

Lindex är inte ansvarig för skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Lindex själv vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Lindex är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som uppkommer om Lindex varit normalt aktsam.

Kontaktuppgifter

More at Lindex Bonus

Lindex Kundservice

Telefon:0800 130 730

E-mail: Klicka här>>

Adress: More at Lindex, Box 233, 401 23 Göteborg, Ruotsi

Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivujemme toimivuuden ja voidaksemme tarjota, kehittää ja arvioida digitaalisia palveluitamme sekä tarjotaksemme mukautettua viestintää ja markkinointia. Verkkosivulla saattaa myös olla evästeitä, jotka näyttävät asiaankuuluvia mainoksia muualla verkossa kuin osoitteessa lindex.com. Hyväksyt evästeiden käytön napauttaessasi Hyväksyn-painiketta. Voit hallinnoida evästeitä verkkoselaimessasi. Lue lisää evästeistä ja tilauksen lopettamisesta täältä.

Hyväksyn