Lindexin rekisteriseloste

Asiakkaidemme tietojen suojaus on meille tärkeää. Henkilötietojen käsittelyä koskevassa käytännössämme kuvataan muun muassa mitä tietoja keräämme, mitä tarkoitusta varten keräämme niitä, miten asiakkaat voivat hallita omia tietojaan ja miten he voivat olla meihin yhteydessä.

Henkilötietojen hallinnoija

AB Lindex (556452-6514, "Lindex", Box 233, 401 23 Göteborg) on henkilötietojen hallinnoija Lindexissä käsiteltävien henkilötietojen osalta. Henkilötiedoista vastaavan esimiehen vastuulla on varmistaa, että Lindex käsittelee tietoja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Mitä henkilötietoja asiakkaista kerätään ja miksi?

Tässä osassa kuvataan, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja ja mitä henkilötietojen luokkia käsitellään sekä oikeudelliset perusteet, joiden mukaan Lindexin asiakkaiden tietoja käsitellään.

1) Tilausten/ostosten käsittelemiseksi

Henkilötietoja käsitellään:

 • tilattujen/ostettujen tuotteiden tai palvelujen toimittamiseksi (mukaan lukien toimitusilmoitus tai toimitusta koskeva yhteydenotto)
 • tunnistautumista ja iän varmistamista varten
 • maksujen hallintaa varten (mukaan lukien tarjottavien maksuratkaisujen analysointi)
 • osoitteen vahvistamiseksi SPARia ja muita ulkoisia lähteitä vasten
 • palautus-, reklamaatio- ja takuuasioiden hoitoa varten.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • maksutiedot (esim. tapahtumaviite, tapahtuman päivämäärä, More-kortin numero)
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • maksuhistoria
 • tilaustiedot, esim. mikä tuote on tilattu tai tieto siitä, että tuote pitää toimittaa toiseen osoitteeseen.

Oikeudelliset perusteet: ostosopimuksen täyttäminen.

Säilytysaika:

Ostoksen viimeistelyyn asti ja siitä lähtien 36 kuukauden ajan. Jos asiakas tekee ostoksia kirjautumatta sisään, säilytämme henkilötietoja kuuden kuukauden ajan viimeisimmästä ostoksesta alkaen. 

2) Käyttäjätilin hoitamista ja hallinnointia varten

Henkilötietoja käsitellään:

 • käyttöoikeuksien varmistamiseksi kirjautumisen yhteydessä
 • tunnistautumista ja iän varmistamista varten
 • tietojen pitämiseksi oikeina ja ajantasaisina
 • ostohistorian seuraamisen mahdollistamiseksi
 • maksuhistoriaa ja maksuvaihtoehtoja koskevien asetusten ja tietojen hallintaan
 • ostoslistojen tallentamiseksi ja ehdotusten lisäämiseksi ostoslistoihin sekä vastaaviin toimiin, jotka tekevät asiakaskokemuksesta yksinkertaisemman - tätä varten tehdään analyyseja.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • käyttäjätunnus ja salasana
 • ostohistoria
 • asiakkaan tietokonetta, matkapuhelinta ja muita hänen käyttämiään laitteita ja niiden asetuksia koskevat tekniset tiedot
 • maksuhistoria
 • henkilötunnus
 • asiakasnumero
 • osoitetiedot SPARista tai muista ulkoisista lähteistä.

Oikeudelliset perusteet:

More at Lindex -jäsenille: kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen ehtojen täyttäminen

Rekisteröityneet asiakkaat - oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen sekä asiakkaan edun että meidän etumme toteuttamiseksi asiakkaan käyttäjätilin hoitamisen ja hallinnoinnin osalta.

Säilytysaika:

Niin kauan kuin sinulla on voimassaoleva tili tai olet More at Lindex -jäsen. Jos et ole tehnyt ostoksia viimeisen 36 kuukauden aikana, tietosi poistetaan. 

3) Tuotteiden ja palvelujen markkinoimiseksi

Henkilötietoja käsitellään:

 • asiaankuuluvien tuotesuositusten esittämiseksi, ostoslistojen ehdottamiseksi, unohtuneista/hylätyistä digitaalisista ostoskoreista muistuttamiseksi tai ostoslistojen tallentamiseksi tulevien ostosten helpottamista varten tai vastaavia toimia varten
 • suoramarkkinoinnin lähettämiseksi sähköpostitse, tekstiviesteinä, sosiaalisen median kautta ja samankaltaisia elektronisia kanavia käyttäen viestintää varten sekä postitse, mukaan lukien kumppaneiden kampanjat nykyisille asiakkaille, jotka eivät ole mukana kanta-asiakasohjelmassamme, esimerkiksi toteuttamalla kampanjoita tai lähettämällä tarjouksia ja tapahtumakutsuja: kaikille asiakkaille, tietylle asiakassegmentille (esim. 30-40-vuotiaat Ruotsissa asuvat naiset/miehet) tai yksittäisille asiakkaille.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • ikä
 • asuinpaikka
 • tiedot siitä, miten asiakas käyttää yrityksen verkkosivustoja ja muita digitaalisia kanavia
 • tiedot tehdyistä ostoksista
 • käyttäjän luomat tiedot (esim. klikkaukset ja käyntihistoria).

Jotta saisimme selville, minkälaista markkinointia tai suoramarkkinointia pitäisi käyttää, analysoimme seuraavia:

 • verkkosivustojen ja muiden digitaalisten kanavien käyttötavat (esimerkiksi millä verkkosivuilla ja verkkosivujen osilla on käyty ja mitä hakuja on tehty)
 • ostohistoria
 • ikä ja asuinpaikka
 • tulokset asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksista.

Oikeudelliset perusteet:

More at Lindex -jäsenille: kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen ehtojen täyttäminen. Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sitoumuksemme kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen mukaisesti.

Rekisteröityneet ja rekisteröitymättömät asiakkaat - oikeutettu etu.

Uutiskirjeiden vastaanottajat ja verkkosivustolla kävijät - oikeutettu etu.

Käsittely on tarpeen sekä asiakkaan edun että meidän etumme toteuttamiseksi tuotteiden ja palvelujen markkinoinnin osalta.

Säilytysaika:

Niin kauan kuin uskomme sinun hyötyvän viestinnästämme etkä ole itse peruuttanut suostumustasi. 

4) Jotta voimme järjestää kilpailuja ja tapahtumia ja hallita osallistumista niihin

Henkilötietoja käsitellään:

 • yhteyden pitämiseksi kilpailuun osallistuviin
 • yhteyden pitämiseksi osallistujiin ennen tapahtumaa ja tapahtuman jälkeen (esim. ilmoitusten vahvistus, kysymykset tai arvioinnit)
 • tunnistautumista ja iän varmistamista varten
 • voittajien valintaa ja palkintojen luovuttamista varten.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • henkilötunnus tai ikä
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • kilpailuun osallistumisen yhteydessä annetut tiedot
 • tapahtuman arvioinnin yhteydessä annetut tiedot.

Oikeudelliset perusteet: oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen sekä asiakkaan edun että meidän etumme toteuttamiseksi kilpailujen ja tapahtumien hallinnan osalta.

Säilytysaika:

Niin kauan kuin on tarpeen kilpailun/tapahtuman päätökseen saattamiseksi (mukaan lukien kaikki arvioinnit). 

5) Palvelujen (esim. Personal Shopper tai vastaava) varaamisen hallitsemiseksi

Henkilötietoja käsitellään:

 • varausten, uudelleenvarausten ja peruutusten hallinnointiin
 • varauksesta tiedottamiseen ja palvelusta muistuttamiseen.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (sähköposti, puhelinnumero)
 • tiedot, jotka asiakas on päättänyt antaa, jotta palveluntarjoaja voisi valmistella palvelun.

Oikeudelliset perusteet: palvelusopimuksen täyttäminen. Käsittely on tarpeen, jotta voimme toimia sitoumustemme mukaisesti.

Säilytysaika:

Niin kauan kuin on tarpeen palveluidemme tarjoamista varten ja siitä lähtien 36 kuukauden ajan. 

6) Asiakaspalvelutapausten käsittelemistä varten

Henkilötietoja käsitellään:

 • yhteyden pitämiseksi asiakkaaseen sekä asiakaspalveluun puhelimitse tai digitaalisten kanavien (sosiaalinen media mukaan lukien) kautta jätettyihin tiedusteluihin vastaamiseksi
 • tunnistamista varten
 • valitusten ja tukitapausten (tekninen tuki mukaan lukien) tutkimiseksi.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • asiakkaan lähettämät viestit
 • tiedot ostopäivästä, ostopaikasta tai tuotevirheistä/valituksista
 • Omat sivut -osion käyttäjätiedot, esimerkiksi kirjautumisongelmien yhteydessä
 • asiakkaan laitteita koskevat tekniset tiedot, jos niitä tarvitaan tukitapauksissa
 • henkilötunnus

Oikeudelliset perusteet: oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen sekä asiakkaan edun että meidän etumme toteuttamiseksi asiakaspalvelutapausten hallinnoinnin osalta.

Säilytysaika:

Kaikki asiakaspalveluviestintä säilytetään 36 kuukauden ajan. 

7) Oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi (esim. kirjanpitolain, tuotevastuun sekä tuoteturvallisuuden ja IT-järjestelmissä henkilötietojen suojauksen vaatimusten suhteen)

Henkilötietoja käsitellään:

 • Jotta voidaan täyttää oikeudelliset velvoitteet lakien, tuomioiden tai hallintopäätösten vaatimusten mukaisesti. Kyseiset vaatimukset voivat liittyä tuotevastuu- ja tuoteturvallisuusvaatimuksiin, kuten tiedottamiseen ja tietojen jakamiseen yleisölle ja asiakkaille tuotehälytyksistä ja takaisinkutsuista, esimerkiksi vian tai terveyshaitan ilmettyä tai jos se on tarpeen kirjanpitolain tai rahanpesulain vaatimusten takia ja on yksittäisestä henkilöstä johtuva.

Mahdollisesti käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • asiakkaan lähettämät viestit
 • tiedot ostopäivästä, ostopaikasta sekä tuotetta koskevista vioista/reklamaatioista
 • Omat sivut -osion käyttäjätiedot
 • henkilötunnus
 • maksutiedot.

Oikeudelliset perusteet: oikeudelliset velvoitteet.

Säilytysaika:

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen asiaankuuluvien oikeudellisten velvoitteiden täyttämiseksi. 

8) Palvelujemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arvioimiseksi, kehittämiseksi ja parantamiseksi koko asiakasyhteisön kannalta

Henkilötietoja käsitellään:

 • palvelujen käyttäjäystävällisyyden parantamiseksi, esimerkiksi muuttamalla käyttöliittymää tietovirran yksinkertaistamiseksi tai korostamalla digitaalisilla kanavillamme yleisesti käytettyjä toimintoja
 • tukiasiakirjojen kehittämiseksi, jotta tuote- ja logistiikkavirtoja voidaan kehittää esim. ennustamalla ostoja, varastoa ja toimituksia
 • tukiasiakirjojen kehittämiseksi, jotta tuotevalikoimaamme voidaan parantaa
 • tukiasiakirjojen kehittämiseksi, jotta resurssitehokkuuttamme voidaan kehittää ja parantaa ympäristön ja kestävyyden kannalta, esim. virtaviivaistamalla ostoja ja toimitusten suunnittelua
 • tukiasiakirjojen kehittämiseksi, jotta uusien myymälöiden ja varastojen avaamista voidaan suunnitella
 • antaaksemme asiakkaalle tilaisuuden vaikuttaa valikoimaamme
 • tukiasiakirjojen kehittämiseksi, jotta IT-järjestelmiämme voidaan parantaa vierailijoidemme ja asiakkaidemme turvallisuuden lisäämiseksi.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • ostotiedot ja käyttäjän luomat tiedot (esim. napsautukset ja käyntihistoria)
 • ikä
 • asuinpaikka
 • asiakkaan lähettämät viestit ja palaute, jotka liittyvät palveluumme ja tuotteisiimme
 • käytettäviin laitteisiin liittyvät tekniset tiedot ja asetukset, kuten kieliasetukset, IP-osoite, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta
 • tiedot siitä, miten asiakas on vuorovaikutuksessa yrityksen kanssa eli millä tavalla palveluja käytettiin, kirjautumismenetelmä, missä ja miten pitkään eri sivuilla käytiin, vasteajat, latausvirheet, miten palveluihin voidaan päästä, milloin palvelusta poistuttiin jne.

Näitä tarkoituksia varten teemme yhdistetyssä muodossa eli emme yksilötasolla yleisiä analyyseja seuraavista:

 • verkkosivustojemme ja muiden digitaalisten kanaviemme käyttötavat (esimerkiksi millä sivuilla tai sivujen osilla on käyty ja mitä hakuja on tehty)
 • ostohistoria
 • ikä
 • maantieteellinen ja/tai demografinen sijainti
 • palvelujamme ja tuotteitamme koskeva palaute sekä tulokset asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksista
 • tiedot asiakkaiden laitteista ja teknisistä asetuksista.

Oikeudelliset perusteet: oikeutettu etu. Käsittely on tarpeen sekä meidän oikeutetun etumme että asiakkaan oikeutetun edun toteuttamiseksi palvelujemme, tuotteidemme ja järjestelmiemme arvioinnissa, kehittämisessä ja parantamisessa.

Säilytysaika:

Keräyksestä alkaen seuraavien 36 kuukauden ajan.

9) Palvelun väärinkäytön estämiseksi tai yritykseen kohdistuvien rikosten tutkimiseksi ja estämiseksi

Henkilötietoja käsitellään:

 • petosten ja muiden rikosten tutkimiseksi tai estämiseksi esim. hyödyntämällä tapausilmoituksia myymälöissä
 • roskapostituksen, tietojen kalastelun, häirinnän, luvattoman käyttäjätileille kirjautumisen ja muiden kiellettyjen toimien estämiseksi
 • IT-ympäristömme kehittämiseksi ja suojaamiseksi hyökkäyksiltä ja tunkeutumisilta.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • ostotiedot ja käyttäjän luomat tiedot (esim. napsautukset ja käyntihistoria)
 • henkilötunnus
 • videotallenteet valvontakameroista
 • asiakkaan käyttämiin laitteisiin liittyvät tiedot ja asetukset, kuten kieliasetukset, IP-osoite, selainasetukset, aikavyöhyke, käyttöjärjestelmä, näytön tarkkuus ja alusta
 • tiedot siitä, miten digitaalisia palvelujamme käytetään.

Oikeudelliset perusteet: oikeudelliset velvoitteet, jos on, tai vaihtoehtoisesti oikeutettu etu (jos oikeudellisia velvoitteita ei ole), jos käsittely on tarpeen oikeutetun etumme täyttämiseksi palvelun väärinkäytön estämisessä tai yritykseen kohdistuvien rikosten tutkimisessa ja estämisessä.

Säilytysaika:

Niin kauan kuin on tarpeen petosten ja muiden rikosten estämiseksi/raportoimiseksi. Videotallenteita säilytetään paikallisten lakien mukaisesti tai enintään 30 päivää. 

 

Mitä henkilötietoja asiakkaista kerätään More at Lindex -ohjelman jäseninä ja miksi?

Tässä osassa kuvataan, mihin tarkoituksiin käsittelemme henkilötietoja asiakkaistamme More at Lindex -ohjelman jäseninä, mitä henkilötietojen luokkia käsitellään sekä oikeudelliset perusteet, joiden mukaan tietoja käsitellään. 

10) More at Lindex -ohjelman jäsenten pisteiden ja bonusten hallintaan 

Henkilötietoja käsitellään:

 • pisteiden ja bonusten laskemiseksi ja kirjaamiseksi asiakkaan ostojen perusteella
 • bonushyvitysten hallinnointia varten ja bonuksen siirtämiseksi asiakkaan bonustilille
 • asiakkaalle lähetettävien bonusilmoitusviestien luomiseksi.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • ostohistoria

Oikeudelliset perusteet:

kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen ehtojen täyttäminen. Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sitoumuksemme kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen mukaisesti.

Säilytysaika:

Kunnes jäsenyys loppuu. Jäsenyytesi ei ole enää voimassa, jos et ole tehnyt ostoksia viimeisen 36 kuukauden aikana. Tällöin jäsenyytesi lopetetaan ja tietosi poistetaan. Voit lopettaa jäsenyytesi milloin vain, ja tietosi poistetaan. 

11) Etujen ja tarjousten tarjoamiseksi More at Lindex-ohjelman jäsenille

Henkilötietoja käsitellään:

 • etujen, alennusten, yleisten ja henkilökohtaisten tarjousten, tapahtumakutsujen tai lahjojen tarjoamiseksi tai muuta suoramarkkinointia varten
 • analysoitaessa tietoja, joita yritys kerää samaa tarkoitusta varten, esim. miten jäsen käyttää yrityksen verkkosivuja ja muita digitaalisia kanavia (esimerkiksi millä verkkosivuilla ja verkkosivujen osilla jäsen on käynyt ja mitä hakuja hän on tehnyt), ostohistoria, ikä, asuinpaikka, ilmoitetut mieltymykset (esim. mallisto) ja muut asetukset yrityksen digitaalisia palveluja varten sekä tulokset asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksista.

Analyysien perusteella jäsenemme voidaan jakaa erilaisiin asiakasryhmiin, jotta voimme tarjota eri ryhmille (segmenteille) erilaisia tarjouksia, etuja ja alennuksia ostohistorian, määritettyjen mieltymysten, iän, asuinpaikan ja markkinatutkimusten perusteella. Analyysi tehdään yksilötasolla, jotta voimme tarjota henkilökohtaisia tarjouksia, etuja ja viestintää.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • käyttäjätunnus
 • asiakasnumero
 • yhteystiedot (esim. osoite, sähköposti, puhelinnumero)
 • asuinpaikka
 • ostohistoria
 • käyttäjän luomat tiedot (esim. klikkaukset ja käyntihistoria).
 • asiakkaan ilmaisemat valinnat tuotteiden ja palvelujen suhteen
 • asiakkaan tietokonetta, matkapuhelinta ja muita hänen käyttämiään laitteita ja niiden asetuksia, kuten kieliasetuksia, koskevat tekniset tiedot
 • paikkatiedot mobiililaitteista, esim. matkapuhelimista tai tableteista.

Oikeudelliset perusteet: kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen ehtojen täyttäminen. Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sitoumuksemme kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen mukaisesti.

Säilytysaika:

Kunnes jäsenyys loppuu. Jäsenyytesi ei ole enää voimassa, jos et ole tehnyt ostoksia viimeisen 36 kuukauden aikana. Tällöin jäsenyytesi lopetetaan ja tietosi poistetaan. Voit lopettaa jäsenyytesi milloin vain, ja tietosi poistetaan. 

12) Jotta voimme tarjota yksilöllisesti mukautetun palvelukokemuksen

Henkilötietoja käsitellään:

 • yksilöllisesti mukautetun sisällön tarjoamiseksi esim. esittämällä tuotesuosituksia, antamalla ehdotuksia ostoslistoihin tai muilla vastaavilla toimilla, joiden tarkoitus on tehdä asiakaskokemuksesta yksinkertaisempi
 • yrityksen palvelujen käytön yksinkertaistamiseksi esim. tallentamalla ostoslistoja tai valittuja maksutapoja myöhempien ostojen helpottamiseksi tai unohdetuista tai hylätyistä digitaalisista ostoskoreista muistuttamiseksi
 • analysoidaksemme tietoja, joita keräämme, jotta voimme jakaa jäsenemme erilaisiin asiakasryhmiin ja jotta voimme tarjota eri ryhmille erilaisia tarjouksia, etuja ja alennuksia ostohistorian, määritettyjen mieltymysten, iän, asuinpaikan ja markkinatutkimusten perusteella Analyysi tehdään yksilötasolla, jotta voimme tarjota henkilökohtaisia tarjouksia, etuja ja viestintää.

Käsiteltävien henkilötietojen luokkia ovat:

 • nimi
 • ikä
 • asuinpaikka
 • ostohistoria
 • käyttäjän luomat tiedot (esim. klikkaukset ja käyntihistoria).
 • asiakkaan ilmaisemat valinnat tuotteiden ja palvelujen suhteen
 • tietokonetta, matkapuhelinta ja muita jäsenen käyttämiä laitteita ja niiden asetuksia, kuten kieliasetuksia, koskevat tekniset tiedot
 • paikkatiedot jäsenen mobiililaitteista, esim. matkapuhelimista tai tableteista.

Täyttääkseen sitoumuksensa yritys tekee tiettyjä analyyseja esim. seuraavista:

 • verkkosivustojen ja muiden digitaalisten kanavien käyttötavat (esimerkiksi millä sivustoilla ja sivustojen osilla on käyty ja mitä hakuja on tehty)
 • ostohistoria
 • ikä
 • asuinpaikka
 • ilmoitetut mieltymykset (esim. tuotteiden ja palvelujen, mielenkiinnon kohteiden ja toiminnan suhteen)
 • digitaalisten palvelujen kieliasetukset ja muut asetukset
 • tulokset asiakastyytyväisyys- tai markkinatutkimuksista.

Oikeudelliset perusteet: kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen ehtojen täyttäminen. Käsittely on tarpeen, jotta voimme täyttää sitoumuksemme kanta-asiakasohjelman jäsenyyssopimuksen mukaisesti.

Säilytysaika:

Kunnes jäsenyys loppuu. Jäsenyytesi ei ole enää voimassa, jos et ole tehnyt ostoksia viimeisen 36 kuukauden aikana. Tällöin jäsenyytesi lopetetaan ja tietosi poistetaan. Voit lopettaa jäsenyytesi milloin vain, ja tietosi poistetaan. 

Henkilötietojen jakaminen ja siirtäminen

Henkilötietoja voidaan myös siirtää tarvittavaa käsittelyä varten muille yrityksille, joiden kanssa Lindex-konserni tekee yhteistyötä, esimerkiksi markkinointia (painaminen ja jakelu, mediatoimistot jne.), jakelua ja kuljetusta, maksuratkaisuja ja IT-palveluja varten. Kun asiakkaan henkilötietoja jaetaan Lindexin kumppaneille, kumppani käsittelee tietoja Lindexin ohjeiden mukaan ja Lindexin puolesta ja vain tarkoituksiin, jotka ovat yhdenmukaisia niiden tarkoitusten kanssa, joita varten Lindex on kerännyt tiedot.

Lisäksi Lindexillä voi olla lakisääteinen velvoite toimittaa tietoja valtion viranomaisille (esim. poliisille ja veroviranomaisille). Lindex voi toimittaa henkilötietoja myös maksuratkaisuja tarjoaville yrityksille (esim. maksupalvelujen tarjoajat ja pankit) sekä yrityksille, jotka tarjoavat yleisiä kuljetuspalveluja (esim. logistiikkayritykset ja rahtiliikkeet). Tällöin kumppanit käsittelevät tietoja itsenäisinä henkilötietojen käsittelijöinä omien tietosuojakäytäntöjensä ja hallinnointiohjeidensa mukaisesti.

Lindex pyrkii käsittelemään henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä ja tekemään yhteistyötä sellaisten kumppanien ja toimittajien kanssa, jotka käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n sisällä. Jos tämä ei ole mahdollista, henkilötietoja voidaan käsitellä EU:n/ETA:n ulkopuolella maissa, joiden suojaustason katsotaan olevan riittävä EU-komission päätöksen mukaisesti, tai käyttämällä asianmukaisia suojaustoimia, kuten vakiomuotoisia sopimuslausekkeita, sitovia yrityksen sisäisiä sääntöjä tai US Privacy Shield -järjestelyä.  Maat, joissa Lindexin kumppanit käsittelevät henkilötietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella, ovat Yhdysvallat ja Intia. Riippumatta siitä, missä maassa henkilötietoja käsitellään, Lindex varmistaa kohtuullisin teknisin, juridisin ja organisatorisin toimin, että suojauksen taso on sama kuin EU:ssa/ETA:ssa. Sinulla on mahdollisuus lukea mallisopimuslausekkeista ja lisätietoja niistä klikkaamalla linkkiä.

Henkilötietojen säilyttäminen

Käsittely täyttää lakisääteiset vaatimukset, mikä tarkoittaa, että henkilötietoja ei säilytetä pidempään kuin on välttämätöntä käsittelyn tarkoitusta varten. Käytännössä tämä tarkoittaa, että tiedot poistetaan, kun ne eivät enää ole merkityksellisiä tai tarpeellisia analyyseja tai suoramarkkinointia varten tai niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin. Emme käytä markkinointitarkoituksiin ostotapahtumatietoja, jotka ovat yli 3 vuotta vanhoja. Henkilötietojen käsittelyssä noudatetaan kuitenkin aina korkeaa suojaus- ja salaustasoa.

Asiakkaan oikeudet ja valinnat

Tiedonsaantioikeus:

Haluamme olla avoimia ja läpinäkyviä asiakastietojen käsittelyn suhteen. Jos asiakas haluaa tietää lisää käsiteltävistä henkilötiedoista, hänellä on oikeus pyytää tietojaan nähtäville. Me toimitamme tiedot niin sanottuna rekisterinä (tarkoitus, henkilötietojen luokat, henkilötietojen vastaanottajien luokat, säilytysajat tai kriteerit säilytysajoista päättämiselle sekä tiedot siitä, missä tiedot kerättiin). Jos saamme tiedonsaantipyynnön, voimme pyytää lisätietoja varmistaaksemme, mitä tietoja asiakas haluaa nähdäkseen ja että luovutamme ne oikealle henkilölle.

Oikaisuoikeus:

Asiakkaalla on aina oikeus pyytää henkilötietojensa korjaamista, jos tiedot ovat väärin. Ilmoitetun tarkoituksen puitteissa asiakkaalla on lisäksi oikeus täydentää puutteellisia henkilötietoja. More at Lindex -jäsenet tai Lindex-sovelluksessa tai lindex.com-sivustolla käyttäjätilin luoneet henkilöt voivat lisäksi halutessaan päivittää tietojansa Omat sivut- tai Oma profiili -osiossa.

Oikeus tietojen poistamiseen:

Asiakkaalla on oikeus pyytää käsittelemiemme henkilötietojen poistamista, jos:

 • tiedot eivät ole enää tarpeen tarkoitukseen, johon ne kerättiin tai jota varten niitä käsiteltiin
 • asiakas on perunut suostumuksensa, johon käsittely perustuu eikä käsittelylle ole muita oikeudellisia perusteita
 • asiakas vastustaa tekemäämme etujen tasapainottamista eikä Lindexillä ole oikeutettua etua, joka on merkityksellisempi kuin asiakkaan etu
 • asiakas vastustaa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin
 • henkilötietoja käsitellään lainvastaisesti
 • henkilötiedot on poistettava meihin liittyvän oikeudellisen velvoitteen täyttämiseksi
 • henkilötiedot on kerätty lapsesta (alle 13-vuotiaasta), johon asiakkaalla on vanhempainvastuu IT-palvelujen, esim. sosiaalisen median osalta.

Meillä voi olla syitä olla suostumatta asiakkaan pyyntöön tietojen poistamisesta, jos jotkin oikeudelliset velvoitteet estävät meitä poistamasta tietoja. Näin voi tapahtua, jos käsittely on tarpeen käyttääksemme oikeuttamme sananvapauteen ja tiedonvälityksen vapauteen, täyttääksemme meihin kohdistuvan oikeudellisen velvoitteen tai oikeusvaateiden määrittämiseksi, toteuttamiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus rajoittamiseen:

Asiakkaalla on oikeus vaatia, että rajoitamme hänen henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus vastustaa tietynlaisia käsittelytapoja:

Oikeutettu etu: Asiakkaalla on oikeus vastustaa käsittelyä, joka perustuu meidän oikeutettuun etuumme, jos asiakkaalla on henkilökohtaisia syitä, jotka liittyvät tilanteeseen. Voimme kuitenkin jatkaa asiakkaan tietojen käsittelyä, vaikka asiakas vastustaa sitä, jos meillä on käsittelyyn pakottavat lainmukaiset syyt, jotka ovat asiakkaan tietosuojaintressiä merkityksellisemmät.

Suoramarkkinointi (mukaan lukien suoramarkkinointitarkoituksissa tehdyt analyysit):

Asiakkaalla on mahdollisuus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin. Vastustus kattaa myös henkilötietojen analysoinnit eli niin sanotun profiloinnin, joka tehdään suoramarkkinointitarkoituksia varten.  Jos asiakas vastustaa suoramarkkinointia, me lopetamme asiakkaan henkilötietojen käsittelyn siihen tarkoitukseen sekä kaikki suoramarkkinointitoimien tyypit.

Asiakas voi luonnollisesti kieltäytyä pelkästään postituksista ja henkilökohtaisista tarjouksista tiettyjen kanavien kautta. Asiakas voi esimerkiksi päättää haluavansa saada tarjouksia meiltä vain sähköpostitse, mutta ei tekstiviesteinä. Tällöin asiakkaan ei pitäisi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, koska silloin meidän on vaikea määrittää, minkälainen markkinointi on asiakkaalle asianmukaista. Jos asiakas päättää kieltää henkilötietojensa käsittelyn suoramarkkinointitarkoituksia varten, hän ei voi hyödyntää More at Lindex -ohjelman henkilökohtaisia tarjouksia eikä lähettämiämme tietoja. Asiakas voi kuitenkin jatkaa More at Lindex -ohjelman jäsenyyttä ja hyödyntää More at Lindex -ohjelman pisteitä ja bonuksia, mutta hän ei enää saa mitään henkilökohtaisia tarjouksia, alennuksia tai muita etuja.

Asiakas voi milloin tahansa muuttaa omia asetuksiaan lindex.com-sivuston tai Lindex-sovelluksen Omat sivut -osiossa. Lisäksi asiakas voi muuttaa valintojaan suoraan sähköpostitse tai tekstiviestillä. Asiakas voi milloin tahansa olla yhteydessä asiakaspalveluumme valintojensa muokkaamista varten.

Jos asiakas haluaa estää Lindex-sovelluksen pikailmoitukset, hän voi tehdä sen laitteen yleisissä asetuksissa.

Jos asiakas ei enää halua olla More at Lindex -ohjelman jäsen, hän voi lopettaa jäsenyytensä olemalla yhteydessä asiakaspalveluumme.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen:

Jos oikeutemme käsitellä asiakkaan henkilötietoja perustuu asiakkaan suostumukseen tai asiakkaan kanssa tehdyssä sopimuksessa olevien velvoitteiden täyttämiseen, asiakkaalla on oikeus pyytää asiakkaaseen liittyvien ja asiakkaan meille antamien tietojen siirtämistä toiselle henkilötietojen hallinnoijalle (esim. dataporttiin).

Evästeet

Henkilötietoja voidaan kerätä, kun asiakas käyttää lindex.com-sivustoa. Tällöin asiakkaan käyttöä ja vierailtuja sivuja koskevat tiedot tallennetaan. Tämä saattaa liittyä teknisiin tietoihin asiakkaan laitteesta ja Internet-yhteydestä, kuten käyttöjärjestelmään, selaimen versioon, IP-osoitteeseen, evästeisiin ja yksilöllisiin tunnisteisiin. Kun asiakas käy lindex.com-sivustolla, jossa palvelujamme tarjotaan, sivustolla voi olla käytössä erilaisia teknisiä menetelmiä asiakkaan tunnistamiseen ja siten lisätietojen saamiseen käyttäjistämme. Näin voi käydä suoraan tai ulkopuolisen tahon teknisten ratkaisujen käytön kautta. Kyse voi olla esim. evästeiden käytöstä.

 

Mikä on eväste?

Evästeitä on kahta tyyppiä. Toinen tyyppi tallentaa tekstitiedoston pitkäksi ajaksi, mutta sillä on vanhenemispäivä. Tämän evästeen tarkoitus on esimerkiksi kertoa asiakkaalle, mitä uutta sivustolle on tullut edellisen käynnin jälkeen. Toinen evästetyyppi on nimeltään istuntoeväste, jolla ei ole vanhenemispäivää. Tekstitiedosto tallennetaan tilapäisesti siksi aikaa, kun asiakas on jollain sivulla, ja sen tarkoitus on esimerkiksi muistaa, mitä kieltä asiakas haluaa käyttää. Tekstitiedosto häviää heti, kun selain suljetaan.

 

Miksi käytämme evästeitä?

Lindex.com-sivustolla käytämme evästeitä, jotta voimme pysyä ajan tasalla tuotteista, jotka asiakas on lisännyt ostoskoriinsa. Lisäksi käytämme evästeitä verkon käyttöä koskevien tilastojen saamiseksi. Tarvitsemme näitä tilastoja, jotta voimme kehittää lindex.com-sivustoa. Tiedot eivät ole muiden osapuolten kuin AB Lindexin saatavilla.

Jotta asiakas voisi hyödyntää lindex.com-sivustoa täysin, hänen täytyy hyväksyä evästeet. Hyväksynnän voi antaa selaimen asetuksissa. Jos asiakas ei halua hyväksyä evästeitä, hän voi poistaa evästeet käytöstä selaimen suojausasetuksista käsin. Tällöin lindex.com ei kuitenkaan toimi tarkoitetulla tavalla. Lisätietoja:

Henkilötunnusten hallinta

Käsittelemme asiakkaidemme henkilötunnuksia vain, kun sille on selkeät perusteet tiettyä tarkoitusta varten tai kun se on tarpeen turvallista tunnistusta varten tai jos on olemassa muita lainmukaisia syitä. Muuten käytämme asiakasnumeroa, mikäli se on tarkoitukseen riittävä, jotta henkilötunnusten käyttö voitaisiin minimoida mahdollisimman hyvin.

Valitukset

Asiakkaalla on oikeus jättää valitus Ruotsin tietosuojavirastolle, www.datainspektionen.se.

Yhteystiedot

Annamme mielellämme lisätietoja henkilötietojen hallinnasta sekä vastauksia muihin kysymyksiin:

AB Lindex, Customer Service

Box 233, 401 23 Göteborg

Sähköposti: customerservice@lindex.com

Puhelinnumero: 010 452 6200

Lindex on osa Stockmann-konsernia, jolla on tietosuojavastaava: tietosuoja@stockmann.com

Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Finland, Tel. +358 (0)9 1211.

Käytäntöön tehtävät muutokset

Tätä tietosuojakäytäntöä voidaan päivittää ristiriitojen korjaamiseksi tai uusien lakisääteisten tai teknisten vaatimusten täyttämiseksi. Viimeisin päivitetty versio tästä tietosuojakäytännöstä on aina nähtävissä tällä sivulla. Mikäli käytäntöön tehdään huomattavia muutoksia (esim. henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin tai henkilötietojen luokkiin), asiasta ilmoitetaan sähköpostitse tai sivustolla lindex.com.

Viimeksi päivitetty 24.5.2018


Käytämme evästeitä varmistaaksemme verkkosivujemme toimivuuden ja voidaksemme tarjota, kehittää ja arvioida digitaalisia palveluitamme sekä tarjotaksemme mukautettua viestintää ja markkinointia. Verkkosivulla saattaa myös olla evästeitä, jotka näyttävät asiaankuuluvia mainoksia muualla verkossa kuin osoitteessa lindex.com. Hyväksyt evästeiden käytön napauttaessasi Hyväksyn-painiketta. Voit hallinnoida evästeitä verkkoselaimessasi. Lue lisää evästeistä ja tilauksen lopettamisesta täältä.

Hyväksyn