Lindexi privaatsuspoliitika

Teie isikuandmete kaitsmine on meie jaoks oluline. Meie isikuandmete töötlemise poliitikas kirjeldatakse muu hulgas seda, milliseid andmeid ja millisel eesmärgil me kogume ning kuidas te saate oma andmeid kontrollida ja meiega ühendust võtta.

Isikuandmete vastutav töötleja

AB Lindex (556452-6514, "Lindex", Box 233, 401 23 Göteborg) täidab isikuandmete vastutava töötleja rolli, vastutades Lindexis isikuandmete töötlemise eest. Isikandmete haldur on kohustatud tagama, et Lindex töötleks andmeid kooskõlas kehtivate seadustega.

Milliseid isikuandmeid teie kui kliendi kohta kogutakse ja miks?

Selles jaotises kirjeldatakse isikuandmete töötlemise eesmärke, töödeldavate isikuandmete kategooriaid ning õiguslikke aluseid, mille põhjal teie kui Lindexi kliendi andmeid töödeldakse.

1) Tellimuste/ostude töötlemine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Tellitud/ostetud toodete või teenuste kohaletoimetamine (sh kohaletoimetamisest teada andmine või kohaletoimetamisega seoses kontakteerumine).
 • Isiku tuvastamine ja vanuse kontrollimine.
 • Maksete haldamine (sh pakutavate makselahenduste analüüsimine).
 • Aadressi kontrollimine välistest allikatest (nt SPAR).
 • Tagastuste, kaebuste ja garantiiprobleemide haldamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Makseteave (nt tehingu viide, tehingu kuupäev, More'i kaardi number).
 • Isikukood.
 • Kliendikood.
 • Makseajalugu.
 • Tellimuse teave, s.t milline toode telliti või kas see tuleb muul aadressil kohale toimetada.

Õiguslik alus: ostulepingu täitmine. 

Talletusperiood:

Kuni ostutehing on lõpule viidud ja 36 kuud pärast seda. Kui tegemist on klientidega, kes ostavad ilma sisse logimata, säilitame teie isikuandmeid 6 kuud pärast viimast ostu. 

2) Kasutajakonto haldamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Sisselogimisõiguse andmine.
 • Isiku tuvastamine ja vanuse kontrollimine.
 • Õige ja ajakohase teabe haldamine.
 • Ostuajaloo jälgimise lubamine.
 • Makseajaloo ja maksevõimaluste seadete ja teabe haldamine.
 • Ostunimekirjade salvestamise hõlbustamine, ostunimekirja kohta soovituste tegemine ja muude seesuguste abinõude rakendamine, mis toimingud teie jaoks lihtsamaks muudavad. Selle võimaldamiseks tehakse vastavad analüüsid.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Kasutajanimi ja parool.
 • Ostuajalugu.
 • Tehnilised andmed teie arvuti, mobiiltelefoni ja muude seadmete kohta, mida te kasutate, ning teave nende seadmete seadistuse kohta.
 • Makseajalugu.
 • Isikukood.
 • Kliendikood.
 • Aadressiteave välistest allikatest (nt SPAR).

Õiguslik alus:

Programmi More at Lindex liikmete puhul: püsikliendiprogrammi liikmelepingu täitmine.

Registreerunud klientide puhul: õigustatud huvi. Töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada nii teie kui ka meie huve teie kasutajakonto haldamisel.

Talletusperiood:

Seni kuni teil on aktiivne konto või More at Lindexi liikmesus. Kui te pole viimase 36 kuu jooksul ühtegi ostu teinud, andmed eemaldatakse. 

3) Toodete ja teenuste turundamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Asjakohaste tootesoovituste kuvamine, ostunimekirjade kohta ettepanekute tegemine, unustatud/hüljatud digitaalsete ostukorvide meeledetuletamine ning ostunimekirjade salvestamine tulevaste ostude või muude seesuguste toimingute lihtsustamiseks.
 • Otseturundus nii meili teel, tekstsõnumite vahendusel, suhtlusvõrgustike ja muude seesuguste elektrooniliste suhtluskanalite kaudu kui ka posti teel, kaasa arvatud partnerite reklaamteadete saatmine olemasolevatele klientidele väljaspool püsikliendiprogrammi. Näiteks kampaaniate korraldamine või pakkumiste ja üritusekutsete saatmine kas kõikidele klientidele, konkreetsele tarbijarühmale (nt 30- kuni 40-aastased Rootsi naised/mehed) või üksikutele klientidele.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Vanus.
 • Elukoht.
 • Teave selle kohta, kuidas klient kasutab ettevõtte veebilehti ja muid digitaalseid kanaleid.
 • Teave lõpuleviidud ostude kohta.
 • Kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).

Selleks et aru saada, millist tüüpi (otse)turundust kasutada, analüüsime järgmisi andmeid.

 • Kuidas kasutatakse veebisaite ja muid digitaalseid kanaleid (nt milliseid veebilehti ja nende jaotisi on külastatud ning mida on otsitud).
 • Ostuajalugu.
 • Vanus ja elukoht.
 • Kliendirahulolu- ja turu-uuringute tulemused.

Õiguslik alus:

Programmi More at Lindex liikmete puhul: püsikliendiprogrammi liikmelepingu täitmine. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita püsikliendiprogrammi liikmelepingus sätestatud kohustusi.

Registreerunud ja registreerimata klientide puhul: õigustatud huvi.

Uudiskirja saajate ja veebilehe külastajate puhul: õigustatud huvi.

Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada teie ja meie huve toodete ja teenuste turustamisel.

Talletusperiood:

Seni kuni saate meie arvates meie suhtlusest kasu ja te pole oma nõusolekut tagasi võtnud. 

4) Võimalus korraldada konkursse ja üritusi ning nendel osalemist hallata

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Konkurssidel osalejatega suhtlemine.
 • Osalejatega suhtlemine enne ja pärast üritust (nt teadete, küsimuste või hinnangute kinnitamine).
 • Isiku tuvastamine ja vanuse kontrollimine.
 • Võitjate valimine ja auhindade kättetoimetamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Isikukood või vanus.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Konkursil osalemiseks esitatud üksikasjad.
 • Ürituse hindamiseks esitatud üksikasjad.

Õiguslik alus: õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada teie ja meie huve konkursside ja ürituste korraldamisel ja haldamisel.

Talletusperiood:

Senikaua, kui on vajalik võistluse või ürituse lõpuleviimiseks (sealhulgas hindamiste läbiviimiseks). 

5) Teenusebroneeringute haldamine (nt personaalse ostuabi kasutamine)

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Broneerimise, taasbroneerimise ja tühistamise haldamine.
 • Võimalus broneerimise asjus suhelda ja teenust meelde tuletada.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (meiliaadress, telefoninumber).
 • Teave, mida olete nõus esitama ja mis võimaldab teenusepakkujal teenust ette valmistada.

Õiguslik alus: teenuselepingu täitmine. Töötlemine on vajalik selleks, et saaksime oma kohustusi täita.

Talletusperiood:

Senikaua, kui on vaja meie teenuste osutamiseks ja 36 kuud pärast seda. 

6) Klienditeeninduse haldamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Kliendiga suhtlemine ja klienditeenindusele telefoni teel või digitaalsete kanalite (sh suhtlusvõrgustike) kaudu esitatud päringutele vastamine.
 • Isiku tuvastamise võimaldamine.
 • Kaebuste menetlemine ja tugiteenusega (sh tehnilise toega) seotud juhtumite uurimine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Teie kirjavahetus.
 • Teave ostu kuupäeva ja koha ning tootedefektide/kaebuste kohta.
 • Kasutajateave portaali My Pages tarbeks (nt sisselogimisprobleemide korral).
 • Teie seadmete tehnilised andmed tugiteenuse osutamiseks.
 • Isikukood.

Õiguslik alus: õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada teie ja meie huve klienditeeninduse haldamisel.

Talletusperiood:

Klienditeenindusjuhtumite kirjavahetust talletatakse 36 kuud. 

7) Juriidiliste kohustuste täitmine (nt Rootsi raamatupidamisseaduse, tootevastutuse ja -ohutuse ning IT-süsteemide puhul kohaldatavate isikuandmete kaitse nõuete järgimine)

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Juriidiliste kohustuste täitmine vastavalt seadustele, kohtuotsustele ja haldusaktidele. Need nõuded võivad olla seotud tootevastutuse ja tooteohutusega, näiteks avalikkuse ja klientide teavitamine toote kohta antud hoiatustest ning toodete tagasikutsumisest defekti või terviseohu tõttu või kui seda nõuab raamatupidamis- või rahapesuseadus ning seda saab omistada üksikisikule.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Teie kirjavahetus.
 • Teave ostu kuupäeva ja koha ning tootedefektide/kaebuste kohta.
 • Kasutajateave portaali My Pages tarbeks.
 • Isikukood.
 • Makseteave.

Õiguslik alus: juriidilised kohustused.

Talletusperiood:

Isikuandmeid talletatakse senikaua, kui on vajalik vastavate juriidiliste kohustuste täitmiseks. 

8) Tarbijaskonnale kui tervikule mõeldud teenuste, toodete ja süsteemide hindamine, arendamine ja täiustamine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Teenuste muutmine kasutajasõbralikumaks (nt kasutajaliidese muutmine nii, et infovoog lihtsustuks või esile saaksid tõstetud meie digitaalsetes kanalites sageli kasutatavad funktsioonid).
 • Alusdokumentide väljatöötamine toote- ja logistikavoogude tõhustamiseks (nt ostude, varude ja tarnete prognoosimiseks).
 • Alusdokumentide väljatöötamine tootevaliku arendamiseks ja täiustamiseks.
 • Alusdokumentide väljatöötamine ressursitõhususe suurendamiseks, arvestades keskkonda ja säästvat arengut (nt ostude optimeerimise ja tarnete plaanimise kaudu).
 • Alusdokumentide väljatöötamine uute kaupluste avamise ja ladude rajamise plaanimiseks.
 • Teile võimaluse andmine mõjutada pakutavat tootevalikut.
 • Alusdokumentide väljatöötamine meie IT-süsteemide täiustamiseks, et suurendada meie külastajate ja klientide turvalisust.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Ostuteave ja kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).
 • Vanus.
 • Elukoht.
 • Teie kirjavahetus ning tagasiside meie teenustele ja toodetele.
 • Tehnilised andmed kasutatud seadmete ja nende seadistuse kohta (nt keeleseaded, IP-aadress, brauseri seaded, ajavöönd, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime ja platvorm).
 • Teave selle kohta, kuidas te ettevõttega suhtlete, s.t millisel viisil teenuseid kasutate, millist sisselogimismeetodit rakendate, millal ja kui kaua erinevaid lehti külastate, millised on reageerimisajad ja allalaadimistõrked, kuidas teenusteni jõuate ja millal lahkute jne.

Nendel eesmärkidel teeme üldiseid (s.t mitte üksikisiku kohta) analüüse, mis on seotud alljärgnevaga.

 • Kuidas meie veebisaite ja muid digitaalseid kanaleid kasutatakse (nt milliseid lehti või nende osi on külastatud ja mida on otsitud).
 • Ostuajalugu.
 • Vanus.
 • Geograafiline ja/või demograafiline asukoht.
 • Meie teenuseid ja tooteid puudutav tagasiside ning kliendirahulolu- ja turu-uuringute tulemused.
 • Klientide seadmetest pärit andmed ja nende tehniline seadistus.

Õiguslik alus: õigustatud huvi. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et rahuldada meie ja teie õigustatud huve meie teenuste, toodete ja süsteemide hindamisel, arendamisel ja täiustamisel.

Talletusperiood:

Kogumisest ja 36 kuud pärast seda. 

9) Teenuse kuritarvitamise takistamine ning ettevõtte vastu suunatud süütegude uurimine ja ärahoidmine

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Pettuste ja muude süütegude uurimine ja takistamine (nt poes aset leidnud juhtumitest teavitamine).
 • Rämpsposti levitamise, andmepüügi, ahistamise, kasutajakontodele ilma loata sisselogimise ja muude keelatud toimingute ärahoidmine.
 • IT-keskkonna kaitsmine rünnakute ja sissetungide eest ning selle keskkonna täiustamine.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Ostuteave ja kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).
 • Isikukood.
 • Valvekaamerate videosalvestused.
 • Andmed kliendi kasutatud seadmete ja nende seadistuse kohta (nt keeleseaded, IP-aadress, brauseri seaded, ajavöönd, operatsioonisüsteem, ekraani eraldusvõime ja platvorm).
 • Teave selle kohta, kuidas meie digitaalseid teenuseid kasutatakse.

Õiguslik alus: juriidilised kohustused (juhul, kui need on olemas) või õigustatud huvi (juhul, kui juriidilisi kohustusi ei ole), kui andmete töötlemine on vajalik meie õigustatud huve silmas pidades, et takistada teenuse kuritarvitamist või uurida ettevõtte vastu suunatud süütegusid ja neid ära hoida.

Talletusperiood:

Senikaua, kui on vajalik pettuste ja muude süütegude ärahoidmiseks ja/või nendest teatamiseks. Videosalvestisi talletatakse kohalikele õigusaktidele vastavalt või kuni 30 päeva. 

 

Milliseid isikuandmeid kogutakse teie kui programmi More at Lindex liikme kohta ja miks?

Selles jaotises kirjeldatakse eesmärke, millega seoses me teie kui programmi More at Lindex liikme isikuandmeid töötleme, ning töödeldavate isikuandmete kategooriaid ja töötlemise õiguslikke aluseid. 

10) Võimalus teha teile kui programmi More at Lindex liikmele soodustusi ja pakkumisi

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Soodustuste ja allahindluste pakkumine, üldiste ja isiklike pakkumiste tegemine, üritusekutsete andmine, kingituste tegemine ning muulaadse otseturunduse rakendamine.
 • Eespool nimetatud eesmärgil ettevõtte poolt kogutavate andmete analüüsimine, näiteks kuidas programmi liige kasutab ettevõtte veebilehti ja muid digitaalseid kanaleid (nt milliseid veebilehti või nende jaotisi ta külastas ja mida otsis) ning millised on tema ostuajalugu, vanus, elukoht, märgitud eelistused (nt tootevalik) ja muud ettevõtte digiteenuste seaded, samuti vaadatakse kliendirahulolu- ja turu-uuringute tulemusi.

Analüüside põhjal saab kliendid jaotada eri rühmadesse ning seejärel teha neile olenevalt rühmast (segmendist) ostuajaloo, märgitud eelistuste, vanuse, elukoha ja turu-uuringute põhjal erinevaid pakkumisi, soodustusi ja allahindlusi. Analüüs viiakse läbi üksikisiku tasandil, et teha personaalseid pakkumisi ja soodustusi ning edastada asjakohast teavet.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Kasutajanimi.
 • Kliendikood.
 • Kontaktteave (nt aadress, meiliaadress, telefoninumber).
 • Elukoht.
 • Ostuajalugu.
 • Kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).
 • Kliendi märgitud valikud toodete ja teenuste osas.
 • Tehnilised andmed teie arvuti, mobiiltelefoni ja muude seadmete kohta, mida te kasutate, ning teave nende seadmete seadistuse kohta (nt keeleseaded).
 • Mobiilsideseadmete (nt mobiiltelefoni või tahvelarvuti) kaudu saadud asukohateave.

Õiguslik alus: püsikliendiprogrammi liikmelepingu täitmine. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita püsikliendiprogrammi liikmelepingus sätestatud kohustusi.

Talletusperiood:

Kuni liikmesuse lõppemiseni. Teie liikmesus loetakse passiivseks, kui te pole viimase 36 kuu jooksul ühtegi ostu registreerinud, ning teie liikmesus lõpeb ja teie andmed kustutatakse. Teil on õigus igal ajal oma liikmesus lõpetada ja teie andmed kustutatakse. 

11) Võimalus pakkuda personaalsemat teenuse kasutamise kogemust

Isikuandmeid töödeldakse järgmistel eesmärkidel.

 • Toimingute hõlbustamiseks personaalsema, kohandatud sisu pakkumine, näiteks asjakohaste tootesoovituste kuvamine, ostunimekirja kohta ettepanekute tegemine ja muude sarnaste abinõude rakendamine.
 • Ettevõtte pakutavate teenuste kasutamise lihtsustamine, näiteks ostunimekirja või valitud makseviisi salvestamine, et hõlbustada tulevikus ostu sooritamist ning tuletada meelde unustatud või hüljatud digitaalseid ostukorve.
 • Kogutud teabe analüüsimine, et saaksime jaotada kliendid eri rühmadesse ning teha seejärel neile olenevalt rühmast ostuajaloo, märgitud eelistuste, vanuse, elukoha ja turu-uuringute põhjal erinevaid pakkumisi, soodustusi ja allahindlusi. Analüüs viiakse läbi üksikisiku tasandil, et teha personaalseid pakkumisi ja soodustusi ning edastada asjakohast teavet.

Töödeldavate isikuandmete kategooriad on järgmised.

 • Nimi.
 • Vanus.
 • Elukoht.
 • Ostuajalugu.
 • Kasutaja loodud andmed (nt klõpsamis- ja külastusajalugu).
 • Kliendi märgitud valikud toodete ja teenuste osas.
 • Tehnilised andmed arvuti, mobiiltelefoni ja muude seadmete kohta, mida liige kasutab, ning teave nende seadmete seadistuse kohta (nt keeleseaded).
 • Liikme mobiilsideseadmete (nt mobiiltelefoni või tahvelarvuti) kaudu saadud asukohateave.

Oma kohustuste täitmiseks viib ettevõte läbi teatavaid analüüse, mis puudutavad näiteks alljärgnevat.

 • Kuidas veebisaite ja digitaalseid kanaleid kasutatakse (nt milliseid veebilehti ja nende jaotisi on külastatud ja mida on otsitud).
 • Ostuajalugu.
 • Vanus.
 • Elukoht.
 • Märgitud eelistused (nt toodete ja teenuste ning huvide ja käitumise kohta).
 • Digitaalsete teenuste keel ja muud seaded.
 • Kliendirahulolu- ja turu-uuringute tulemused.

Õiguslik alus: püsikliendiprogrammi liikmelepingu täitmine. Andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime täita püsikliendiprogrammi liikmelepingus sätestatud kohustusi.

Talletusperiood:

Kuni liikmesuse lõppemiseni. Teie liikmesus loetakse passiivseks, kui te pole viimase 36 kuu jooksul ühtegi ostu registreerinud, ning teie liikmesus lõpeb ja teie andmed kustutatakse. Teil on õigus igal ajal oma liikmesus lõpetada ja teie andmed kustutatakse. 

Isikuandmete jagamine ja edastamine

Vajaduse korral võidakse isikuandmeid edastada töötlemiseks teistele ettevõttetele, kellega Lindex Group koostööd teeb, näiteks turunduse (trüki- ja leviasutused, meediaagentuurid jt), jaotamise ja transpordi ning makselahenduste ja IT-teenuste vallas. Kui teie isikuandmeid otsustatakse jagada Lindexi partneritega, töödeldakse neid andmeid vastavalt Lindexi juhistele ja Lindexi nimel ning üksnes nendel eesmärkidel, mis on kooskõlas Lindexi andmekogumise eesmärkidega.

Lisaks võib Lindex olla juriidiliselt kohustatud esitama andmeid ka riigiasutustele (nt politseile ja maksuametile). Samuti võib Lindex edastada isikuandmeid makselahendusi pakkuvatele ettevõttetele (nt makseteenuste osutajatele ja pankadele) ning kaubaveoettevõtetele (nt logistikaettevõtetele ja ekspediitoritele). Sellistel juhtudel töötlevad partnerid saadud andmeid sõltumatute isikuandmehalduritena lähtuvalt oma privaatsuspoliitikast ja juhistest.

Lindex püüab isikuandmeid töödelda EL-i/EMP piires ning teha koostööd partnerite ja tarnijatega, kes töötlevad isikuandmeid EL-i/EMP piires. Kui see pole võimalik, võidakse isikuandmeid töödelda väljaspool EL-i/EMP-d riikides, kellel on EL-i komisjoni otsuse järgi piisav kaitsetase või kes rakendavad asjakohaseid kaitseabinõusid (nt lepingute tüüptingimused, siduvad ettevõtte sise-eeskirjad või EL-i‒USA andmekaitseraamistik Privacy Shield).  Väljaspool EL-i/EMP-d asuvad riigid, kus Lindexi partnerid töötlevad isikuandmeid, on USA ja India. Olenemata riigist, kus isikuandmeid töödeldakse, rakendab Lindex mõistlikke tehnilisi, juriidilisi ja organisatsioonilisi abinõusid, et tagada EL-i/EMP riikidega võrdväärne kaitsetase. Sul on ligipääs lepingu tüüptingimustele ja lisainformatsioonile klikkides sellel lingil:

Isikuandmete talletamine

Andmete töötlemine on kooskõlas juriidiliste nõuetega, s.t isikuandmeid ei säilitada kauem, kui töötlemiseks on vaja. Praktikas tähendab see seda, et andmed kustutatakse kohe, kui neid pole enam analüüsimiseks, otseturunduseks ega muuks otstarbeks, milleks neid koguti, enam vaja või pole need enam asjakohased. Turundamise raames ei kasutame me sellist ostutehingute teavet, mis on rohkem kui 3 aastat vana. Isikuandmete käsitsemisel järgitakse alati kõrgel tasemel turvalisuse ja konfidentsiaalsuse nõudeid.

Teie õigused ja võimalused

 

Juurdepääsu saamise õigus

Me tahame teie andmete töötlemisel olla avatud ja läbipaistev. Kui soovite saada töödeldavate andmete kohta lisateavet, on teil õigus nõuda oma andmetele juurdepääsu. Esitame need andmed teile n-ö registri vormis (eesmärk, isikuandmete kategooriad, isikandmete saajate kategooriad, talletusaeg või selle määramise tingimused, teave andmete kogumise koha kohta). Kui esitate meile juurdepääsutaotluse, siis võime teilt küsida lisateavet, et olla kindel nii selles, millistele andmetele te juurde pääseda soovite, kui ka selles, et võimaldame juurdepääsu õigele isikule.

 

Parandamise õigus

Kui teid puudutavad andmed on valed, on teil alati õigus nõuda nende parandamist. Selle eesmärgi raames on teil ühtlasi õigus kõiki puudulikke isikuandmeid täiendada. Kui olete programmi More at Lindex liige või olete Lindexi rakenduses või veebilehel lindex.com konto loonud, saate soovi korral uuendada end puudutavat teavet ka jaotistes My Pages või My Profile.

Õigus andmed kustutada

Teil on õigus nõuda, et kustutaksime töödeldavad andmed, alljärgnevatel juhtudel:

 • andmed pole enam vajalikud seoses eesmärgiga, mille jaoks need koguti või mille tarbeks neid töödeldi;
 • olete tagasi võtnud oma nõusoleku, mille alusel andmeid töötlema hakati, ja töötlemiseks pole enam õiguslikku alust;
 • te ei nõustu meie huvide tasakaalu põhimõttega ja ükski Lindexi õigustatud huvi ei kaalu üles teie oma;
 • te ei nõustu andmete töötlemisega otseturunduses kasutamiseks;
 • isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult;
 • isikuandmed tuleb kustutada, et pidada kinni meile pandud juriidilisest kohutusest;
 • isikuandmed on kogutud teie eestkoste alla kuuluvalt alaealiselt (nooremalt kui 13-aastaselt) IT-teenustega (nt suhtlusvõrgustikega) seoses;

Me ei pruugi saada teie kustutamistaotlust täita, kui meile pandud juriidilised kohustused takistavad seda. Selline olukord võib esineda näiteks siis, kui andmete töötlemine on vajalik selleks, et saaksime kasutada oma sõna- ja infovabadust meile pandud juriidiliste kohustuste täitmiseks või oma õiguslike nõuete määratlemiseks, kehtestamiseks ja kaitsmiseks.

Piiranguõigus

Teil on õigus nõuda, et me teie isikuandmete töötlemist piiraksime.

Õigus nõuda teatud liiki töötlemise keelamist

Õigustatud huvi: teil on õigus esitada vastuväiteid sellisele töötlemisele, mis põhineb küll meie õigustatud huvil, kuid mille keelamiseks on teil antud olukorras isiklikud põhjused. Hoolimata teie vastuväidetest võime teie isikuandmete töötlemist siiski jätkata, kui oleme juriidilistel põhjustel selleks kohustatud ja need põhjused kaaluvad üles teie isiklikud huvid.

Otseturundus (sh analüüsid, mida tehakse otseturunduse eesmärkidel)

Teil on õigus esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel. Vastuväiteõigus hõlmab ka otseturundusega seotud eesmärkidel läbi viidavat isikuandmete analüüsi (n-ö profileerimist).  Kui te otseturunduses osaleda ei soovi, lõpetame teie isikandmete töötlemise sellel eesmärgil ja loobume teie puhul igasugusest otseturundustegevusest.

Mõistagi saate te keelduda ka üksnes teatud kanalite vahendusel saabuvatest meilisõnumitest ja personaalsetest pakkumistest. Näiteks võite valida, et saate meilt pakkumisi ainult meili teel ja mitte tekstsõnumite kaudu. Sellisel juhul ei tohiks te isikuandmete töötlemisest keelduda, kuna vastasel korral on meil keeruline määratleda, millist tüüpi turundustegevus on teie jaoks asjakohane. Kui otseturunduseesmärkidel läbiviidavast isikuandmete töötlemisest keeldute, ei saa te meilt enam programmi More at Lindex kaudu isiklikke pakkumisi ega sellekohast teavet. Võite endiselt jääda More at Lindexi liikmeks ning koguda edasi punkte ja saada boonuseid, kuid teile ei tehta enam isiklikke pakkumisi, allahindlusi ega muid soodustusi.

Oma seadeid saate igal ajal muuta veebilehel lindex.com jaotises My Pages või Lindexi rakenduses. Samuti saate oma valikuid muuta meili teel või tekstsõnumi vahendusel. Valikute kohandamisel olete alati teretulnud pöörduma meie klienditeeninduse poole.

Kui soovite loobuda Lindexi rakenduse tõuketeadetest, saate seda teha oma seadme üldseadete jaotises.

Kui te ei soovi enam olla programmi More at Lindex liige, siis pöörduge meie klienditeeninduse poole ja taotlege liikmesuse lõpetamist.

Andmete portimise õigus

Kui meie õigus teie isikuandmeid töödelda põhineb teie antud nõusolekul või meievahelises lepingus kokkulepitul, on teil õigus taotleda teiega seotud andmete ja teie poolt meile esitatud andmete edastamist teisele isikuandmete haldurile (nt andmepordile).

Teave küpsiste kohta

Veebilehel lindex.com viibides võidakse koguda teie kohta isikuandmeid; selle käigus kogutud teave lehe kasutamise ja külastatud lehtede kohta salvestatakse. Kogutav teave võib puudutada tehnilisi andmeid teie seadme ja Interneti-ühenduse kohta (nt kasutatav operatsioonisüsteem, brauseri versioon, IP-aadress, küpsised ja kordumatud ID-d). Külastades meie teenuseid pakkuvat veebilehte lindex.com, võidakse teie tuvastamiseks kasutada mitmesuguseid tehnoloogiaid, mille abil saame oma kasutajate kohta lisateavet. See võib toimuda otse või kolmanda osapoole tehnoloogia kaudu. Näiteks võib olla tegemist küpsiste kasutamisega.

 

Mis on küpsis?

Küpsiseid on kahte tüüpi. Esimene neist salvestab tekstifaili pikema aja jooksul ja sellel on aegumistähtaeg. Selle küpsise eesmärk on näiteks anda teile teada, mida uut on tehtud pärast teie viimatist külastust. Teist tüüpi küpsist nimetatakse seansiküpsiseks ja sellele aegumistähtaega pole. Selle puhul salvestatakse tekstifail ajutiselt ajal, kui meie saiti külastate, ja see aitab meil meeles pidada näiteks seda, millist keelt soovite kasutada. Tekstifail kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist.

 

Miks me küpsiseid kasutame?

Kasutame küpsiseid veebilehel Lindex.com selleks, et jälgida kaupu, mille ostukorvi lisate. Samuti võime küpsiseid kasutada veebipõhiste statistiliste andmete saamiseks. Neid andmeid vajame veebilehe lindex.com arendamiseks. See teave on kättesaadav ainult AB Lindexile.

Kui soovite kasutada veebilehe lindex.com kõiki võimalusi, peate küpsiste kasutamiseks loa andma. Te saate seda teha oma brauseri seadete kaudu. Kui te küpsiste kasutamist lubada ei soovi, saate need brauseri turbeseadete kaudu välja lülitada. Ent see tähendab seda, et lindex.com ei tööta nii, nagu ette on nähtud. Lisateabe saamiseks vt kõiki.

PIN-koodide haldamine

Töötleme teie PIN-koode üksnes siis, kui eesmärk seda vaieldamatult õigustab või kui see on vajalik turvaliseks identifitseerimiseks või kui selleks on muud õiguslikud põhjused. Muudel juhtudel kasutame võimaluse korral teie kliendikoodi, et vähendada PIN-koodide kasutamist nii palju kui võimalik.

Kaebused

Teil on õigus esitada kaebus Rootsi Andmekaitse Inspektsioonile (www.datainspektionen.se).

Kontaktandmed

Isikuandmete haldamise kohta lisateabe saamiseks või küsimuste tekkides võite meiega ühendust võtta aadressil:

AB Lindex, klienditeenindus

Box 233, 401 23 Göteborg

Meiliaadress: customerservice@lindex.com

Telefon: 010-452 62 00

Lindex on Stockmanni kontserni osa, mille andmekaitseametnik on: tietosuoja@stockmann.com Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Finland, Tel. +358 (0)9 1211.  

Poliitika muudatused

Seda privaatsuspoliitikat võib muuta vastuolude kõrvaldamiseks või uute juriidiliste ja tehniliste nõuetega kooskõlastamiseks. Privaatsuspoliitika uusima versiooni leiate alati sellelt lehelt. Oluliste muudatuste kohta (nt isikuandmete töötlemise eesmärkide või isikuandmete kategooriatega seoses) saate teavet meili teel või veebilehelt lindex.com.

Viimati uuendatud 25/05/2018


We use cookies to ensure our website's function and to provide, develop and evaluate services in our digital channels, as well as to provide personalized communication and marketing. The web page may also contain cookies that will display relevant ads outside of lindex.com. By clicking the "I agree" button you will agree to cookies. You can manage cookies in your web browser. Read more about cookies and how you can unsubscribe here.

I agree