Zásady zpracování osobních údajů společnosti Lindex

Vaše bezpečí je pro nás důležité. Naše Zásady zpracování osobních údajů popisují mimo jiné to, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu a jaká jsou práva Vás coby subjektů údajů.

Správce osobních údajů

Mateřská společnost Lindexu, společnost AB Lindex (556452-6514, "Lindex", Box 233, 401 23 Göteborg) je správcem osobních údajů při zpracování osobních údajů zákazníků společností Lindex. Správce osobních údajů zodpovídá za to, aby osobní údaje byly zpracovávány řádně v souladu s aktuální legislativou. Společnost Lindex s.r.o., IČ: 276 34 841, se sídlem Truhlářská 1104/13, Nové Město, 110 00 Praha 1 (dále jen "Lindex") může být příjemcem osobních údajů zpracovávaných společností Lindex. 

Jaké osobní údaje se o vás jakožto zákazníkovi zpracovávají a za jakým účelem?

Tato část popisuje účely, za kterými zpracováváme osobní údaje, kategorie zpracovávaných osobních údajů a právní základ, podle kterého se zpracování pro vás, zákazníka společnosti Lindex, provádí.

1) Zpracování objednávek/nákupů

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zajištění objednaného/zakoupeného produktu nebo služby (včetně upozornění na dodání nebo kontaktování v souvislosti s dodáním).
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Správy plateb (včetně analýzy toho, která platební řešení vhodně nabízet).
 • Ověření adresy v externích zdrojích, například databázi SPAR.
 • Správy vracení, stížností a záruk.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Platební informace (např. transakční referenční číslo, datum transakce, číslo karty More).
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Historie plateb
 • Informace o objednávce, např. objednaný produkt nebo dodání na jinou adresu.

Právní základ: Splnění kupní smlouvy.

Doba uložení:

Do okamžiku dokončení nákupu a poté po dobu 36 měsíců. U zákazníků, kteří nakupují bez přihlášení, budeme osobní údaje uchovávat po dobu 6 měsíců od posledního nákupu.

2) Správa uživatelského účtu

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Autorizace přihlášení
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Udržování správných a aktuálních informací
 • Sledování historie nákupů
 • Správy nastavení a informací o historii plateb a možnostech plateb.
 • Ukládání nákupních seznamů, vytváření doporučení pro nákupní seznamy nebo podobných opatření určených ke zjednodušení pro zákazníka. Za tímto účelem se provádějí analýzy.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Uživatelské jméno a heslo
 • Historie nákupů
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení
 • Historie plateb
 • Osobní systémové číslo ID
 • Číslo zákazníka
 • Zákaznické číslo
 • Informace o adrese z externích zdrojů, například databáze SPAR.

Právní základ:

Členové programu More at Lindex: Na základě poskytnutého souhlasu a ke splnění smlouvy o členství ve věrnostním programu

Registrovaní zákazníci - oprávněný zájem a na základě poskytnutého souhlasu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o správu vašeho uživatelského účtu.

Doba uložení:

Po celou dobu, kdy je aktivní váš zákaznický účet nebo členství v programu More at Lindex. Pokud v posledních 36 měsících nedošlo k žádnému nákupu, osobní údaje vymažeme.

3) Marketing produktů a služeb

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Doporučování relevantních produktů, navrhování nákupních seznamů, připomínání zapomenutých/přerušených digitálních nákupů nebo ukládání nákupních seznamů za účelem zjednodušení budoucích nákupů apod.
 • Zasílání přímého marketingu prostřednictvím e-mailu, textových zpráv, sociálních sítí a podobných elektronických komunikačních kanálů, případně poštou, včetně promoakcí partnerů směřovaných na stávající zákazníky mimo věrnostní program. To může probíhat například prostřednictvím kampaní nebo zasílání nabídek a pozvánek na akce všem zákazníkům, konkrétnímu segmentu zákazníků (např. ženám/mužům mezi 30 a 40 lety žijícím v ČR) nebo jednotlivým zákazníkům.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Věk
 • Adresa bydliště
 • Informace o tom, jak zákazník využívá webové stránky a další digitální kanály společnosti.
 • Zákaznické číslo
 • Informace o provedených nákupech
 • Data vytvářená uživatelem (například historie prokliků a návštěv)

Za účelem zjištění vhodného typu marketingu nebo přímého marketingu analyzujeme:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených webových stránek a částí webových stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Věk a bydliště
 • Výsledky studií trhu nebo spokojenosti zákazníků.

Právní základ:

Členové programu More at Lindex: Na základě poskytnutého souhlasu a ke splnění smlouvy o členství ve věrnostním programu Zpracování je nutné k tomu, abychom mohli splnit své závazky ze smlouvy o členství ve věrnostním programu.

Registrovaní zákazníci - Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněný zájem

Neregistrovaní zákazníci - oprávněný zájem.

Adresáti newsletterů a návštěvníci webových stránek - Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněný zájem.

Zpracování je nutné k zajištění vašeho a našeho zájmu o schopnost propagovat produkty a služby.

Doba uložení:

Po dobu, kdy vyhodnotíme, že vám naše sdělení přinášejí výhody, a dokud aktivně nezrušíte svůj souhlas.

4) Schopnost zajišťovat a spravovat účast v soutěžích a akcích

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Komunikace s účastníky soutěže.
 • Komunikace s účastníky před akcí a po ní (např. kvůli potvrzení oznámení, otázkám a hodnocení).
 • Zajištění identifikace a ověření věku.
 • Výběru vítězů a předání cen.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Osobní identifikační číslo nebo věk.
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Údaje uvedené v rámci soutěžního příspěvku.
 • Údaje uvedené v rámci hodnocení akce

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné k naplnění vašeho a našeho zájmu o schopnost organizovat soutěže a akce.

Doba uložení:

Po dobu nutnou k dokončení soutěže / akce (včetně vyhodnocení). 

5) Správa rezervace služeb (např. osobní nákupy apod.)

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Správy rezervací, změn rezervací a jejich rušení.
 • Zajištění komunikace související s rezervací a připomínek služby.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (e-mail, telefonní číslo)
 • Informace, které poskytnete, umožňující poskytovateli připravit službu.

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a k naplnění smlouvy o službě. Zpracování je nutné k tomu, abychom mohli splnit své závazky.

Doba uložení:

Po dobu nutnou pro poskytnutí našich služeb a 36 měsíců poté.

6) Řešení akcí oddělení služeb zákazníkům

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Komunikace se zákazníkem a odpovědi na dotazy položené oddělení služeb zákazníkům telefonicky nebo prostřednictvím digitálních kanálů (včetně sociálních sítí)
 • Identifikace
 • Vyšetřování stížností a akcí podpory (včetně technické podpory)

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Vaše korespondence
 • Informace o datu nákupu, místě nákupu nebo vadách produktu / stížnostech.
 • Uživatelské informace ze služby Moje stránky např. v případě problémů s přihlášením.
 • Technické podrobnosti o vybavení vyžadované u akcí podpory.
 • Osobní systémové číslo ID
 • Údaje o zdravotním stavu (např. informace o alergiích a zdravotních obtížích, které s námi dobrovolně sdílíte).

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné k zajištění vašeho a našeho zájmu o schopnost vyřizování akcí oddělení služeb zákazníkům.

Doba uložení:

Korespondence ohledně případů služeb zákazníkům se ukládá po dobu 36 měsíců.

7) Splnění právních povinností (např. co se týče požadavků zákona o účetnictví, občanského zákoníku - odpovědnosti za výrobky, bezpečnosti výrobků a předpisů na ochranu osobních údajů)

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Splnění právních povinností dle požadavků zákonů, rozsudků nebo administrativních rozhodnutí. Tyto požadavky mohou odkazovat na požadavky týkající se odpovědnosti za zboží a výrobky a jejich bezpečnosti, například na poskytování zpráv a informací veřejnosti a zákazníkům ohledně rizik výrobku a stažení výrobku, jako v případě vady nebo ohrožení na zdraví nebo pokud to vyžaduje zákon o účetnictví nebo o praní špinavých peněz.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Kontaktní informace (adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Korespondence se zákazníkem
 • Informace o datu nákupu, místě nákupu, vadách/stížnostech týkajících se produktu.
 • Uživatelské informace ze služby Moje stránky.
 • Osobní systémové číslo ID
 • Platební informace

Právní základ: Plnění právní/zákonné povinnosti.

Doba uložení:

Osobní údaje se ukládají po dobu, která je nutná ke splnění příslušných právních norem.

8) Hodnocení, rozvoj a zlepšení našich služeb, produktů a systémů pro celou komunitu zákazníků

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Zvýšení uživatelské přívětivosti služeb, například změny uživatelského rozhraní s cílem zjednodušení pohybu informací nebo upozornění na funkce běžně používané na našich digitálních kanálech
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem vylepšení pohybu produktů a logistiky, například na základě prognostiky nákupů, inventáře a dodávek
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem rozvoje a vylepšení sortimentu našich produktů
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem rozvoje a vylepšení efektivity využití zdrojů z hlediska ekologie a udržitelnosti, např. zjednodušením nákupů a plánováním dodávek
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem plánování nových obchodů a skladů
 • Poskytnout zákazníkům možnost ovlivnit nabízený sortiment
 • Doplnění podpůrné dokumentace s cílem vylepšit naše systémy IT a zvýšit bezpečnost návštěvníků a obecně zákazníků

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Data vytvářená uživatelem a data o nákupech (například historie prokliků a návštěv)
 • Věk
 • Adresa bydliště
 • Korespondence se zákazníkem a zpětná vazba ohledně našich produktů a služeb.
 • Technická data související s používanými zařízeními a nastaveními, např. nastavení jazyka, adresa IP, nastavení prohlížeče, časové pásmo, operační systém, rozlišení obrazovky a platforma.
 • Informace o  interakci zákazníka se společností, t.j. jak využíváte služby, způsob přihlášení, umístění navštívených stránek a doba na nich strávená, doba odezvy, chyby stahování, možnosti přístupu ke službám, datum opuštění služby atd.

Za těmito účely provádíme agregovanou formou, t.j. nikoli na úrovni jednotlivců, obecné analýzy následujících oblastí:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených stránek a částí stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Věk
 • Geografické umístění nebo demografická příslušnost.
 • Zpětná vazba ohledně našich služeb a produktů a výsledky marketingových studií a studií spokojenosti zákazníků.
 • Data ze zařízení uživatelů a technická nastavení.

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu. Zpracování je nutné za účelem zajištění našeho a vašeho oprávněného zájmu o hodnocení, rozvoj a vylepšení našich služeb, produktů a systémů.

Doba uložení:

8 Osobní údaje se uchovávají po dobu 36 měsíců od jejich získání. 

9) Prevence zneužití služby nebo vyšetřování a prevence zločinů na společnosti

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Vyšetřování nebo prevence podvodu nebo jiných přestupků, např. prostřednictvím nahlašování incidentů v obchodech
 • Zabránění spamu, phishingu, obtěžování, neoprávněnému přihlášení k uživatelským účtům a dalším nedovoleným činnostem
 • Ochrany a zlepšení prostředí IT z hlediska obrany proti útokům a narušení

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Data vytvářená uživatelem a data o nákupech (například historie prokliků a návštěv)
 • Osobní systémové číslo ID
 • Videozáznamy ze sledovacích kamer
 • Data týkající se zařízení používaných zákazníkem a jejich nastavení, jako jsou nastavení jazyka, adresa IP, nastavení prohlížeče, časové pásmo, operační systém, rozlišení obrazovky a platforma
 • Informace o používání našich digitálních služeb

Právní základ: Plnění právních/zákonných povinností, pokud existují, nebo případně oprávněný zájem (pokud neexistují právní povinnosti), pokud je zpracování nutné za účelem zabránění zneužití služby nebo vyšetřování a prevence zločinů na společnosti.

Jaké osobní údaje se shromažďují o členech programu More at Lindex a za jakým účelem?

Tato část popisuje účely, za kterými zpracováváme osobní údaje pro členy programu More at Lindex, kategorie zpracovávaných osobních údajů a právní základ zpracování. 

Doba uložení:

Po dobu, která je nutná k tomu, aby se zabránilo podvodu a jiným přestupkům nebo aby byly tyto přestupky nahlášeny. Video nahrávky se ukládají podle místních zákonů nebo maximálně po dobu 30 dnů.

10) Poskytování výhod a nabídek členům programu More at Lindex

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • nabízení výhod, slev, standardních a individuálních nabídek, pozvánek na akce, darů nebo jiného přímého marketingu
 • Analyzování údajů, které společnost shromažďuje za tímto účelem, např. používání webových stránek Lindex.com a dalších digitálních kanálů společnosti Lindex zákazníky (například webové stránky a jejich části, které člen navštívil, nebo co vyhledával), historie nákupů, věku, bydliště, uvedených preferencí (např. ohledně sortimentu) a dalších prvků digitálních služeb společnosti nebo výsledků průzkumů trhu nebo spokojenosti zákazníků.

Na základě analýzy lze členy rozdělit do různých zákaznických skupin za účelem poskytování různých nabídek, výhod a slev různým skupinám (segmentům) na základě historie nákupů, uvedených preferencí, věku, bydliště, průzkumu trhu. Analýza se provádí individualizovaně na úrovni jednotlivců, aby bylo možné poskytovat vhodné individuální nabídky, výhody a zprávy.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Uživatelské jméno
 • Číslo zákazníka
 • Věk
 • Kontaktní informace (např. adresa, e-mail, telefonní číslo)
 • Adresa bydliště
 • Historie nákupů
 • Data vytvářená uživatelem (například historie prokliků a návštěv)
 • Uvedené volby zákazníka z produktů a služeb
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení, např. nastavení jazyka
 • Informace o poloze z mobilních zařízení, např. mobilních telefonů nebo tabletů

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu, abychom mohli splnit své závazky ze smlouvy o členství ve věrnostním programu More at Lindex.

Doba uložení:

Do ukončení členství. Vaše členství se považuje za neaktivní, pokud neuskutečníte nákup v předešlých 36 měsících. V takovém případě bude členství ukončeno a vaše osobní údaje budou vymazány. Máte právo kdykoli zrušit členství a vaše osobní údaje budou vymazány.

11) Poskytování služeb v individualizovaném prostředí

Osobní údaje se zpracovávají za účelem:

 • Poskytování personalizovaného obsahu, např. zobrazení relevantních doporučení produktů, navrhování nákupních seznamů nebo jiných podobných opatření určených ke zjednodušení pro Vás jako našeho zákazníka.
 • Zjednodušení používání služeb společnosti, např. ukládání nákupních seznamů nebo zvolených platebních metod za účelem vyřízení budoucích nákupů nebo připomenutí zapomenutých nebo přerušených digitálních nákupů.
 • Analyzování shromažďovaných informací za účelem rozdělení členů do různých zákaznických skupin a poskytování různých nabídek, výhod a slev těmto odlišným skupinám na základě historie nákupů, uvedených preferencí, věku, bydliště, průzkumu trhu. Analýza se provádí na úrovni jednotlivců, aby bylo možné poskytovat individuální nabídky, výhody a zprávy.

Ke shora vymezenému účelu zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Titul, Jméno, Příjmení
 • Věk
 • Adresa Bydliště
 • Historie nákupů
 • Data vytvářená uživatelem (například historie prokliků a návštěv)
 • Uvedené volby zákazníka z produktů a služeb
 • Technické informace o počítači, mobilním telefonu a dalších používaných zařízeních a jejich nastavení, např. nastavení jazyka.
 • Informace o poloze z mobilních zařízení člena, např. mobilních telefonů nebo tabletů.

Za účelem splnění závazků provádí společnost Lindex určité analýzy zpracovávaných osobních údajů, které se týkají například:

 • Používání webových stránek a dalších digitálních kanálů (například navštívených stránek a částí stránek a provedených vyhledávání).
 • Historie nákupů
 • Věk
 • Adresa Bydliště
 • Uvedené preference (např. ohledně produktů a služeb, zájmů a chování).
 • Nastavení jazyka a další nastavení digitálních služeb.
 • Výsledky studií trhu nebo spokojenosti zákazníků.

Právní základ: Na základě poskytnutého souhlasu a oprávněného zájmu, abychom mohli splnit své závazky ze smlouvy o členství ve věrnostním programu More at Lindex.

Doba uložení:

Do ukončení členství. Vaše členství se považuje za neaktivní, pokud neuskutečníte nákup v předešlých 36 měsících. V takovém případě bude členství ukončeno a vaše osobní údaje budou vymazány. Máte právo kdykoli zrušit členství a vaše osobní údaje budou vymazány.

Sdílení a převody osobních údajů

Osobní údaje mohou být rovněž předány dalším společnostem, s nimiž společnost Lindex Group spolupracuje, za účelem potřebného zpracování, například kvůli marketingu (tisk a distribuce, mediální agentury atd.), distribuci a dopravě, platebním řešením a službám IT. Když se vaše osobní údaje sdílí s partnery společnosti Lindex, budou tyto údaje zpracovány podle pokynů společnosti Lindex a pro účet společnosti Lindex, a to pouze pro účely v souladu s účely, za nimž společnost Lindex údaje shromáždila.

Kromě toho může mít společnost Lindex právní povinnost poskytnout informace státním úřadům (např. policii a daňovým úřadům). Společnost Lindex může rovněž poskytovat osobní údaje společnostem, které poskytují platební řešení (např. poskytovatelé platebních služeb a banky), a podnikům, které zajišťují dopravu běžného zboží (např. logistické společnosti a zasilatelství). V takových případech budou tito partneři zpracovávat údaje jako samostatní správci osobních údajů v souladu s vlastními zásadami ochrany osobních údajů a pokynů od vedení.

Společnost Lindex se snaží o zpracování osobních údajů v rámci EU/EHP a spolupracovat s partnery a dodavateli, kteří zpracovávají osobní údaje v rámci EU/EHP. Pokud to není možné, může dojít ke zpracování osobních údajů mimo EU/EHP v zemích, jejichž úroveň zabezpečení je považována za adekvátní v souladu s rozhodnutími Evropské komise, nebo za využití příslušných bezpečnostních opatření, jako jsou standardní klauzule mezinárodních smluv, závazná interní vnitropodniková pravidla nebo rámce US Privacy Shield.  Zeměmi mimo EU/EHP, ve kterých partneři společnosti Lindex zpracovávají osobní údaje, jsou USA a Indie. Ve vztahu ke smluvním partnerům Lindex v těchto zemích jsou přiměřené a vhodné záruky a prostředky určené k zajištění bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů garantovány smluvními dokumenty, jejichž kopii a informace o nich lze získat zde. Bez ohledu na to, ve které zemi zpracování osobních údajů probíhá, podniká společnost Lindex přiměřená technická, právní a organizační opatření, která mají zajistit, aby úroveň ochrany odpovídala zemím EU/EHP.

Uchovávání osobních údajů

Zpracování splňuje zákonné požadavky, což znamená, že osobní údaje nejsou uchovávány po dobu delší, než je zásadní pro účely zpracování. V praxi to znamená, že jsou údaje odstraněny, když už nejsou relevantní nebo nezbytné k analýze nebo přímému marketingu nebo účelům, za nimiž byly získány. K marketingovým účelům nepoužíváme informace o nákupních transakcích starších 3 let. Při veškeré manipulaci s osobními údaji však bude dbáno na vysokou úroveň zabezpečení a utajení.

Vaše práva a možnosti

Právo na přístup:

Chceme při zpracování vašich údajů postupovat otevřeně a transparentně. Pokud chcete vědět více o osobních údajích, které zpracováváme, máte právo vyžádat si potvrzení o tom, zda Lindex zpracovává Vaše osobní údaje a pokud ano, v jakém rozsahu. V takovém případě máte dále právo na přístup ke svým údajům, které vám poskytneme ve formě tzv. "registru" (zejména účel, kategorie osobních údajů, kategorie příjemců osobních údajích, doba uchovávání nebo kritéria stanovování doby uchovávání, informace o tom, kde byly údaje získány). Když dostaneme žádost o přístup, můžeme vás požádat o další informace, abychom zjistili, o jaké informace máte zájem a zda je vydáváme správnému člověku.

Právo na opravu:

Vždy máte právo vyžádat si opravu svých osobních údajů, pokud jsou zaznamenány nesprávně. V rámci uvedeného účelu máte také právo doplnit veškeré neúplné osobní údaje. Členové programu More at Lindex nebo osoby, které si vytvořily účet v aplikaci Lindex nebo na webu lindex.com, si mohou v případě zájmu rovněž upravit informace v části Moje stránky nebo Můj profil.

Právo na výmaz:

Za následujících podmínek máte právo si vyžádat, aby vaše osobní údaje, které zpracováváme, byly smazány:

 • Údaje již nejsou potřeba v souvislosti s oprávněným účelem, za nímž byly získány nebo zpracovány.
 • Stáhli jste souhlas, na jehož základě probíhá zpracování, a zpracování nemá žádný právní základ.
 • Vznášíte námitku proti námi stanovenému vyvážení zájmů a neexistuje žádný oprávněný zájem společnosti Lindex, který by převyšoval váš zájem.
 • Vznášíte námitku proti zpracování údajů za účelem přímého marketingu.
 • Zpracování osobních údajů probíhá nelegálně.
 • Osobní údaje musí být smazány kvůli právní povinnosti, která se nás týká
 • Osobní údaje byly získané od dítěte (do 16 let), za něž máte rodičovskou zodpovědnost v souvislosti se službami IT, např. sociálními sítěmi.

Můžeme mít důvody, proč nevyhovět vašemu požadavku na výmaz, pokud existují právní povinnosti, které nám v tom zabraňují. Tato situace může nastat, pokud je zpracování nutné k prosazení našeho práva na svobodu vyjádření a informací, ke splnění právní povinnosti, kterou máme, nebo ke stanovení, vymáhání nebo obhajobě právních nároků.

Právo na omezení:

Máte právo si vyžádat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů. A to v případě, kdy namítáte správnost Vašich osobních údajů (tj. po dobu, kdy probíhá ověřování a případně oprava Vašich osobních údajů), nebo je zpracování osobních údajů nezákonné, žádáte jejich výmaz nebo již nejsou ke zpracování potřeba.

Právo na námitku vůči určitým typům zpracování:

Oprávněný zájem: Máte nárok vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů založeném na našem oprávněném zájmu, pokud máte osobní důvody související se situací. Přes Vaši námitku proti zpracování však můžeme nadále zpracovávat Vaše údaje, pokud máme pádné legitimní důvody ke zpracování, které převyšují Váš zájem o soukromí.

Přímý marketing (včetně analýz prováděných pro účely přímého marketingu):

Máte možnost vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů pro přímý marketing. Tato námitka zahrnuje analýzy osobních dat (tzv. profilování) prováděné pro účely přímého marketingu.  Pokud vznášíte námitku proti přímému marketingu, přestaneme zpracovávat vaše osobní údaje za tímto účelem i ke všem dalším účelům přímého marketingu.

Přirozeně máte možnost odmítnout přímo v určitých kanálech zasílání zpráv a osobní nabídky. Například si můžete zvolit, že od nás chcete dostávat nabídky pouze e-mailem, nikoli textovými zprávami. V takovém případě byste neměli vznášet námitku proti zpracování osobních údajů, protože pro nás pak bude složité určit, jaký druh marketingu je pro vás relevantní. Pokud se rozhodnete stáhnout souhlas se zpracováním vašich osobních údajů naší společností pro účely přímého marketingu, nebudete moci využívat osobní nabídky z programu More at Lindex ani informace od nás. Můžete nadále zůstat členem programu More at Lindex a využívat body a bonusy programu More at Lindex, ale nebudete dostávat žádné osobní nabídky, slevy ani další výhody.

Nastavení si můžete kdykoli změnit v části Moje stránky na webu lindex.com nebo v aplikaci Lindex. Své volby můžete také kdykoli upravit přímo prostřednictvím e-mailu nebo textových zpráv. Vždy se můžete obrátit na naše oddělení služeb zákazníkům, které vám pomůže upravit vaše volby.

Pokud chcete odmítnout zasílání zpráv push v aplikaci Lindex, můžete to provést v obecném nastavení zařízení.

Pokud již nechcete být členem programu More at Lindex, kontaktujte oddělení služeb zákazníkům s žádostí o ukončení vašeho členství, případně si členství sami zrušte na www.lindex.com.

Právo na přenosnost osobních údajů:

Pokud je naše právo na zpracování Vašich osobních údajů založeno na Vašem souhlasu nebo na naplňování závazků uvedených ve smlouvě s vámi, máte právo zažádat o přenos údajů, které se Vás týkají a které jste nám poskytli, k jinému správci osobních údajů (např. datový port).

Soubory cookie

Při používání webu lindex.com může docházet ke shromažďování osobních údajů o vás a vámi navštívených stránkách, které potom mohou být uloženy. To se může týkat technických údajů o vašem zařízení a internetovém připojení, jako je operační systém, verze prohlížeče, adresa IP, soubory cookie a jedinečné identifikátory. Na webu lindex.com, kde poskytujeme služby, mohou být použity různé technologie rozpoznávání za účelem získání informací o uživatelích, kteří je navštěvují. To může probíhat přímo nebo prostřednictvím technologie třetí strany. Může jít například o použití souborů cookie.

Co je soubor cookie?

Existují dva typy souborů cookie. Jeden typ ukládá textový soubor na delší dobu, ale má datum vypršení platnosti. Účelem těchto souborů cookie je například informovat vás o tom, co je nového od vaší poslední návštěvy. Druhý typ se nazývá soubor cookie relace a nemá datum vypršení. Textový soubor je dočasně uložen po dobu, po kterou procházíte stránku, a pomáhá například zaznamenat, jaký jazyk chcete používat. Tento textový soubor se smaže okamžitě po zavření prohlížeče.

Proč používáme soubory cookie?

Na webu Lindex.com využíváme soubory cookie ke sledování položek přidaných do nákupního košíku. Také je používáme k získání webových statistik. Ty potřebujeme při vývoji webu lindex.com. Tyto informace nejsou dostupné stranám mimo společnost AB Lindex.

Pokud chcete v plném rozsahu využívat web lindex.com, musíte přijmout soubory cookie. To můžete udělat v nastavení prohlížeče. Pokud nechcete soubory cookie přijímat, můžete je vypnout v nastavení zabezpečení prohlížeče. To však bude znamenat, že web lindex.com nebude fungovat, jak má. Další informace najdete zde:

Správa osobních identifikačních čísel

Osobní identifikační čísla zpracováváme pouze v případě, že je to jednoznačně odůvodněné účelem, nutné ke zjištění totožnosti nebo v případě jiných legitimních důvodů. V ostatních případech budeme používat číslo zákazníka, pokud dostačuje, v zájmu minimalizace používání osobních identifikačních čísel.

Stížnosti

Máte nárok podat stížnost u českého Úřadu pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Kontaktní údaje

Pokud se chcete dozvědět více o správě osobních údajů nebo máte jiné dotazy, můžete nás kontaktovat na adrese:

Oddělení služeb zákazníkům

AB Lindex, Customer Service

Box 233, 401 23 Gothenburg, Švédsko

E-mail: customerservice@lindex.com

Telefonní číslo: +46 010-452 62 00

Společnost Lindex je součástí skupiny Stockmann, jejímž pověřencem pro ochranu osobních údajů je  tietosuoja@stockmann.com Stockmann plc, Aleksanterinkatu 52 B, 00100 Helsingfors, Finland, Tel. +358 (0)9 1211.  

Změny zásad

Tyto zásady zpracování osobních údajů mohou být upraveny z důvodu opravy nesouladů nebo zajištění plnění nových právních nebo technických požadavků. Nejnovější aktualizovaná verze těchto zásad ochrany osobních údajů se bude vždy nacházet na této stránce. V případě významné změny (např. účelů zpracování osobních údajů nebo kategorií osobních údajů) o ní budete informováni e-mailem nebo na webu lindex.com

Naposledy aktualizováno ke dni 25.5.2018 


Soubory cookie používáme za účelem zajištění funkčnosti webových stránek, k poskytování, vyvíjení a hodnocení služeb v našich digitálních kanálech a k poskytování osobních sdělení a marketingových zpráv. Webová stránka může také obsahovat soubory cookie, které budou zobrazovat relevantní reklamy mimo stránku lindex.com. Kliknutím na tlačítko "Souhlasím" souhlasíte s používáním souborů cookie. Soubory cookie můžete spravovat ve svém prohlížeči. Více informací o používání souborů cookie a o odhlášení z odběru si přečtěte zde.

Souhlasím